Programmabegroting 2024: wethouder Ellen Dusseldorp-Ribbers

Elke inwoner is belangrijk! In 2024 blijft de gemeente haar inwoners steunen als dat nodig is. We willen dat iedereen kan deelnemen aan het leven in onze gemeenschap, of het nu gaat om wonen, werken of elkaar ontmoeten. Het is belangrijk dat mensen zich veilig en gezond voelen, want dat draagt bij aan hun geluk. We streven er naar dat niemand tussen wal en schip valt.

Wat zijn in jouw portefeuille de 4 belangrijkste onderwerpen voor volgend jaar?

  • Mee blijven doen. Ernaar streven dat niemand tussen wal en schip valt.
  • Zorg toegankelijk en betaalbaar houden. Voorkomen is beter dan genezen.
  • Onderwijs.
  • Kunst en cultuur.

Hoe gaan we dat doen?

Mee blijven doen

Ik ben blij dat wij een stabiel en verantwoord beleid voeren! Dat betekent dat we voor zorg, onderwijs, jeugd en participatie kunnen doorgaan met de voorzieningen die we nu hebben. De zogeheten kindregeling is zelfs naar 130% van de bijstandsnorm verhoogd, dus we kunnen nog meer kinderen helpen. Deze regeling bestaat naast een geldbedrag bedoeld als steuntje in de rug,  ook uit hulp en ondersteuning vanuit de gemeente.

Zorg betaalbaar en toegankelijk houden

De zorgkosten zijn enorm gestegen. Om de stijging van de zorgkosten in de hand te houden, zullen gemeenten samen met zorgaanbieders tot transformatie van de zorg moeten komen. We hebben te maken met vergrijzing. Mensen worden  steeds ouder. Dat betekent dat mensen langer thuis moeten blijven wonen. Tegelijkertijd zijn er straks niet voldoende jongeren die voor ouderen kunnen gaan zorgen. Het vraagstuk van de gemeente is dan ook: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat inwoners zelf de regie houden over hoe ze langer thuis kunnen blijven wonen. Daar zijn we volop mee aan de slag en gaan we in 2024 mee door.

Praat vandaag over morgen!

De rol van de gemeente is meedenken, inwoners bewust maken en erbij betrekken. Het liefste al vóórdat inwoners aan zorg toe zijn. Begin op tijd met nadenken hoe u uw toekomst voor u ziet. Welke aanpassingen aan uw woning zijn er misschien nodig? Welke zorg denkt u nodig te hebben. Passend wonen, een gezonde leefstijl, voldoende beschikbare zorg en omkijken naar elkaar. Allemaal belangrijke onderwerpen om mee te kunnen blijven doen. We roepen u op om vandaag al over morgen te praten!

Voorkomen is beter dan genezen

We hebben gemerkt dat veel problemen met de gezondheid minder groot worden, als we mensen al vroeg helpen. Of die problemen nu lichamelijk of geestelijk zijn. We willen liever voorkomen, dan genezen. Dit noemen we preventie. Zowel voor volwassenen als voor de jeugd. Dit doen we door  het Ondersteuningsteam, praktijkondersteuners bij huisartsen en het Preventie Platform Jeugd in te zetten. Daarnaast heeft onze jongerenwerker veel contact met jongeren in onze gemeente. Daar zijn ook kwetsbare jongeren bij.

Vanwege de stijgende kosten van huishoudens (o.a. boodschappen, energie, brandstof)  is er een grotere kans dat mensen hun rekeningen voor gas, elektriciteit, huur of de zorgverzekering niet kunnen betalen. Het vroeg herkennen van financiële problemen is een goede manier om hoge schulden te voorkomen. Daarom blijven we hierop inzetten. Als mensen financiële problemen hebben, helpen wij ze met budgetbeheer en met beschikbare regelingen.

Onderwijs

In Groenlo werken we aan twee Integrale KindCentra (zoals Het Gele Park in Lichtenvoorde). We willen diverse vormen van onderwijs combineren. Kinderopvang, basisschool, maar ook (basis)onderwijs voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.  Wij vinden het belangrijk om deze verschillende onderwijsmogelijkheden zo dicht mogelijk bij huis te kunnen aanbieden. We willen alle kinderen een kans bieden om hun talenten te ontwikkelen via goed onderwijs.

Kunst en cultuur

Het kunnen genieten van kunst en cultuur is heel belangrijk. Er is aangetoond dat het gelukkiger maakt. De gemeente werkt aan een programma voor kunst en cultuur samen met inwoners. We ontwikkelen een dynamische website ‘Kunst en Cultuur in Oost Gelre’. Dit online platform is ook ons nieuwe kunst- en cultuurbeleid en de plek waarop alles rondom kunst en cultuur in Oost Gelre te vinden is. Daar willen we in 2024 weer verdere stappen in zetten. In Lichtenvoorde willen we graag een centrale ontmoetingsplek voor optredens en exposities en waar cultuur tot uiting komt. Dit vinden we heel belangrijk voor de verbinding in het dorp. Mensen ontmoeten elkaar hier. We zien dit ook in de MultiFunctionele Accommodaties (MFA) in de kleine kernen. Dit gaan we in 2024 uitwerken.

We willen gaan samenwerken met een zogeheten cultuurraad. Hierin zitten vertegenwoordigers uit de verschillende cultuuronderdelen uit Oost Gelre. Zij denken mee met de gemeente over kunst en cultuur. Hierdoor kunnen we werken aan de 3 speerpunten in het cultuurbeleid. We maken kunst en cultuur zichtbaar(der), we willen samenwerken en verbinden en we willen vooral andere partijen inspireren.