Programmabegroting 2024: burgemeester Annette Bronsvoort

Wat zijn vanuit jouw portefeuille de 3 belangrijkste onderwerpen voor volgend jaar?

  • Het aanpakken van ondermijning in de kernen en in het buitengebied
  • Aanpak drugscriminaliteit (productie, handel en gebruik)
  • Samenwerken met de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Hoe gaan we dat doen?

Het aanpakken van ondermijning in de kernen en in het buitengebied

‘Ondermijning’ ontstaat wanneer criminelen legale bedrijven gebruiken voor illegale activiteiten. Dit kan het gevoel van veiligheid en leefbaarheid verminderen. Dát gevoel noemen we ondermijning. Het aanpakken van ondermijning in Oost Gelre blijft één van de belangrijkste punten. Door samen te werken met inwoners en ondernemers kunnen we ondermijning beter aanpakken. We willen graag de prettige en veilige woon-, werk- en leefomgeving in Oost Gelre behouden.

Daarnaast werkt Oost Gelre ook samen met de zeven andere Achterhoekse gemeenten aan de aanpak van ondermijning. We houden regelmatig controleacties. Bijvoorbeeld bij transport, huisvesting van arbeidsmigranten, illegale lozingen en leegstaande schuren in het buitengebied. We werken bij deze controles samen met onder andere waterschap, de douane, politie, omgevingsdienst, wildbeheereenheid en natuurorganisaties. Daarnaast zetten we in op voorlichting en voorkómen.

Aanpak drugscriminaliteit

Drugsproductie en -handel leiden tot gevaarlijke situaties. Bijvoorbeeld brandgevaar, milieuschade door illegale afvaldumping en elektriciteitsdiefstal bij naastgelegen panden. Natuurlijk is er ook de schade aan gebruikers.

De aanpak van drugscriminaliteit is één van de prioriteiten in het Integraal Veiligheidsplan Achterhoek-Oost. Samen met de drie andere gemeenten zetten we ons in om onder andere deze vorm van criminaliteit tegen te gaan. We organiseren bijeenkomsten samen met Bureau Drugszaken om signalen te leren herkennen van drugsproductie. Als je de signalen en geuren leert kennen, kun je actie ondernemen als je ze ergens waarneemt.

Samen met horecabedrijven in Oost Gelre werken we aan een plan om drugsgebruik bij het uitgaan te verminderen.

Samenwerken met de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Het veranderende klimaat brengt uitdagingen met zich mee voor onze partners zoals de politie en de brandweer. Het wordt in de zomer warmer in Nederland en de winters worden natter. Hierdoor kunnen problemen ontstaan als natuurbranden en wateroverlast. Dit is een uitdaging voor ons mensen, maar ook voor de planten en dieren in de natuur. Samen met 22 gemeenten in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) bereiden we ons goed voor op crisissituaties. Niet alleen bij natuurbranden en wateroverlast, maar voor allerlei mogelijke (crisis)situaties waarbij gevaarlijke omstandigheden kunnen ontstaan.