Onroerende zaakbelastingen (OZB)

Wanneer u een pand of grond in de gemeente bezit, heft de gemeente onroerendezaakbelasting (OZB). De gemeente maakt verschil tussen woningen en niet-woningen (bijvoorbeeld een bedrijfsgebouw).

Eigenaren van woningen en van niet-woningen betalen eigenarenbelasting. Voor niet-woningen betaalt de gebruiker bovendien gebruikersbelasting. Voor gebruikers van niet-woningen waarvan een deel als woning in gebruik is, is het woondeel van OZB-gebruikersbelasting vrijgesteld. Bijvoorbeeld een winkel met woning.