Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Het sluiten van een huwelijk of geregistreerd partnerschap is een bijzondere gebeurtenis.
U moet een aantal zaken vooraf regelen. U vindt de (vooral) gemeentelijke zaken hier op onze website.

Er gelden landelijke maatregelen door het coronavirus
Daardoor adviseren wij u om geen nieuw huwelijk of partnerschap te plannen en te melden voor 6 april 2020. Om teleurstelling te voorkomen adviseren wij u om te wachten met aanvragen tot na 6 april 2020. Er is dan meer duidelijkheid over de gevolgen van het coronavirus. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0544) 39 35 77 of mailt u naar burgerzaken@oostgelre.nl.

Vastleggen trouwdatum/datum partnerschapsregistratie

U wilt een trouwdatum of datum van partnerschapsregistratie vastleggen? Neemt u dan contact op met de balie Burgerzaken van de gemeente Oost Gelre. Zij kunnen bekijken of de gewenste datum kan. U krijgt een bevestiging toegestuurd na vaststelling van de datum. Ook krijgt u een pakket met daarin praktische informatie voor uw huwelijksdag/dag van partnerschapsregistratie.

Melding huwelijk/geregistreerd partnerschap

U moet een melding doen vóór u in het huwelijk kunt treden of een geregistreerd partnerschap kunt aangaan. In het verleden ook wel aangifte of ondertrouw genoemd. Dit doet u in de gemeente waar het huwelijk of geregistreerd partnerschap zal plaatsvinden. Hiervoor neemt u contact op met de afdeling burgerzaken van die gemeente.

Trouwt u in Oost Gelre? Maak dan een afspraak met de afdeling burgerzaken. Zie hiervoor het onderdeel Contact.

U moet ook contact opnemen met de gemeente om een afspraak te maken als u en/of uw partner de Nederlandse nationaliteit bezit maar beiden niet in Nederland woont.

De melding moet u tenminste twee weken voor de trouwdatum of datum van partnerschapsregistratie doen. In bijzondere gevallen kan de gemeente een uitzondering maken.
Wat u moet meenemen bij de melding leest u bij Aanvraag.

Uw melding is maximaal één jaar geldig. Heeft het huwelijk of registratie partnerschap in dat jaar niet plaatsgevonden? Dan moet u opnieuw een melding doen.

Voor een gratis huwelijk of geregistreerd partnerschap (op dinsdagen om 11.15 en 11.30 uur) sturen wij u alle papieren (meldingsformulieren) toe. U neemt daarvoor contact op met de afdeling Burgerzaken via telefoonnummer (0544) 39 35 77.
Deze meldingsformulieren levert u ingevuld weer in bij de gemeente. Dit moet minimaal twee weken voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap gebeuren.
De voorwaarden om gratis te trouwen of een partnerschap aan te gaan leest u bij Bijzonderheden.

Over de voltrekking, de trouwlocaties en trouwambtenaren leest u ook meer bij Bijzonderheden.

Hoe doe ik de melding (aangifte) voor mijn huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Voor het inleveren van de meldingsformulieren (aangifte) voor een huwelijk of partnerschap moet u een afspraak maken met de afdeling Burgerzaken.
Maak online een afspraak voor de melding / aangifte van een huwelijk of partnerschap

Voor het inleveren van de meldingsformulieren voor een gratis huwelijk of partnerschap moet u een afspraak maken met de afdeling Burgerzaken.
Maak online een afspraak voor een gratis huwelijk of partnerschap

Ook kun u voor algemene informatie over huwelijk of geregistreerd partnerschap terecht bij de afdeling Burgerzaken.
Maak online een afspraak voor algemene informatie over een huwelijk of partnerschap.

Wat moet ik meenemen bij de melding?

 • De meldingsformulieren die u van de gemeente heeft ontvangen. U heeft deze ingevuld en ondertekend.
 • Legitimatie van u beiden (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
 • De namen van de getuigen.
  Bij de huwelijksvoltrekking zijn tenminste twee en maximaal vier getuigen aanwezig. Zij zetten tijdens de plechtigheid hun handtekening op de akte.
  Vraag aan iedere getuige om een kopie van een legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Deze levert u daarna in bij de ambtenaar van de burgerlijke stand waar u de melding doet. De leeftijd van de getuigen moet minimaal 18 jaar zijn.

Uw gegevens zijn in de meeste gevallen in de basisregistratie personen (BRP) terug te vinden.
Een origineel afschrift of akte is nodig als:

 • Uw gegevens niet in de basisregistratie te vinden zijn;
 • Anders zijn dan de gegevens uit de basisregistratie;
 • Ze niet duidelijk genoeg zijn.

Bent u in het buitenland geboren? Of hebt u in het buitenland gewoond?

Vraag dan voor de melding van het voorgenomen huwelijk even na welke documenten u moet overleggen. U kunt hiervoor een afspraak maken.
Goed om te weten is dat buitenlandse documenten altijd een lange weg te gaan hebben. De rechtsgeldigheid moet namelijk gegarandeerd worden. Of u wel of niet van Nederlandse origine bent, maakt geen verschil. Een waarborgstempel op documenten uit het buitenland krijgen kan veel tijd kosten.

Wat kost het mij?

(Tarieven 2020)

 • Voltrekking huwelijk/partnerschapsregistratie in het gemeentehuis in Lichtenvoorde of stadhuis in Groenlo:
  • maandag t/m vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur € 450,00
   (dinsdag om 11.15 uur of 11.30 uur gratis)

 • Voltrekking huwelijk/partnerschapsregistratie in een al aangewezen locatie (zie trouwlocaties):
  • maandag t/m vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur € 380,00

 • Voltrekking huwelijk/partnerschapsregistratie in een zelf te kiezen locatie:
  • maandag t/m vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur € 430,00

Extra kosten:

 • Op andere tijdstippen op basis van beschikbaarheid van locatie en trouwambtenaar € 55,00.

 • Moet daarbij een medewerker van de gemeente als getuige aanwezig zijn?
  dan kost dat voor elke getuige € 33,00.

 • benoeming van een trouwambtenaar voor één dag kost € 105,00.

En als u wilt:

 • trouwboekje/partnerschapsboekje € 33,00
 • uittreksel basisregistratie personen: € 8,10
 • afschrift geboorteakte: € 13,80

Let op! Dit betaalt u aan de gemeente. Voor het gebruik van de locatie moet u misschien ook een bedrag aan de beheerder of eigenaar betalen.

Annulerings- en wijzigingskosten
Bij een annulering of wijziging vanaf 3 maanden voor het huwelijk/partnerschap kunnen wij kosten in rekening brengen:

 • annulering of wijziging tussen 3 maanden en 1 maand voor de voltrekking: 25% van de leges

 • annulering of wijziging binnen 1 maand tot 1 week voor de voltrekking: 50% van de leges

 • annulering of wijziging vanaf 1 week tot en met de dag van de voltrekking: 100% van de leges

Wij brengen ook kosten in rekening bij wijziging of annulering van een gratis huwelijk:

 • annulering of wijziging tussen 3 maanden en 1 maand voor de voltrekking: € 57,50

 • annulering of wijziging tussen 1 maand tot en met de dag van de voltrekking: € 110,00

De kosten voor uw huwelijk/partnerschap betaalt u als u de melding doet. Betalen met een pinpas heeft de voorkeur.

Wetten en regels

Regels over de voltrekking van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek. Waaronder:

 • Het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt ten overstaan van een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand voltrokken.
 • Godsdienstige plechtigheden mogen pas plaatshebben na de voltrekking van het burgerlijk huwelijk.
 • Vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap moet het paar een melding doen.

Trouwlocatie

In de gemeente Oost Gelre kunt u de locatie voor de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie zelf kiezen. Dat kan de trouwzaal van het gemeentehuis zijn. U kunt ook trouwen op een zelf gekozen locatie. Meer informatie daarover leest u bij “Trouwlocaties”.

De voltrekking

U bent vrij in de keuze van:

 • Datum en tijdstip (binnen de mogelijkheden van de gemeente);
 • De gemeente van voltrekking.

Op dinsdag kunt u uw huwelijk/partnerschapsregistratie gratis laten voltrekken.
Neemt u eerst contact op met de gemeente om een datum vast te leggen.

Voorwaarden voor een gratis huwelijk/partnerschapsregistratie op dinsdag

 • de voltrekking kan alleen plaatsvinden om 11.15 uur of 11.30 uur;
 • de voltrekking vindt plaats in een spreekkamer in het gemeentehuis in Lichtenvoorde;
 • de bijeenkomst duurt maximaal 10 minuten;
 • één of beide partners wonen in de gemeente Oost Gelre;
 • u mag minimaal twee en maximaal vier getuigen meenemen;
 • als u wilt mogen eigen kinderen ook aanwezig zijn;
 • alleen volgens de wet vereiste formaliteiten komen aan bod;
 • tijd voor het nemen van foto’s en/of het houden van een toespraak is er niet;
 • een ambtenaar van de burgerlijke stand (abs) zal de voltrekking doen.

Trouwambtenaar

Een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) sluit het huwelijk of de partnerschapsregistratie. Deze ambtenaar is benoemd door het college van burgemeester en wethouders en beëdigd door de Rechtbank.

In Oost Gelre kunt u zelf kiezen door wie u getrouwd wenst te worden. U hebt de keuze uit de volgende trouwambtenaren. Bij de melding geeft u uw voorkeur aan. Uw gegevens sturen we naar de door u gekozen ambtenaar. Hij of zij zal een afspraak met u maken. Zo leert u elkaar wat beter kennen en krijgt  de speech bij uw huwelijk/partnerschapsregistratie een persoonlijk tintje. Samen bespreekt u al uw wensen voor deze belangrijke dag. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat u zelf voor de muzikale omlijsting zorgt.

Na een persoonlijke toespraak door de ambtenaar van de burgerlijke stand volgt de officiële voltrekking. De verbintenis voor de wet wordt officieel door het afleggen van een verklaring. Bij het huwelijk ligt deze verklaring vast ('ja-woord'). Bij het geregistreerd partnerschap is het officieel als beide partners de akte getekend hebben.

Van de voltrekking maken we een akte op. Na het afleggen van de verklaring ondertekenen de echtgenoten of partners en de getuigen de akte. Ook de ambtenaar van de burgerlijke stand ondertekent de akte.

Na de voltrekking ontvangt de gemeente waar u en uw partner staan ingeschreven een kennisgeving. De gemeente werkt dan de basisregistratie personen (BRP) bij.

Aanwijzing trouwambtenaar voor 1 dag

U kunt als bruidspaar ook iemand aanwijzen voor de voltrekking van uw huwelijk voor 1 dag.
Voorwaarde is dat deze trouwambtenaar al werkzaam als trouwambtenaar in een andere gemeente is.

U kunt een aanvraag indienen via:
Logo PDF  Aanvraagformulier trouwambtenaar voor 1 huwelijk (pdf - 128 kB)

 

Bij het formulier levert u ook de volgende documenten in:

 • kopie legitimatie van het bruidspaar
 • kopie legitimatiebewijs van de beoogde buitengewoon ambtenaar
 • kopie van de beëdigingspapieren van de rechtbank, waaruit blijkt dat de beoogde buitengewoon ambtenaar al beëdigd is
 • kopie van het benoemingsbesluit van de gemeente waarvoor de buitengewoon ambtenaar werkt

Wat u hiervoor betaalt leest u bij Kosten.

Wat moet ik nog meer weten?

Waar heb ik recht op als ik trouw in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden?
Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, geldt automatisch de wettelijke gemeenschap van goederen.
Per 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels bij het sluiten van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Wat de wijzigingen zijn leest u op de website van de rijksoverheid.

Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk
Heeft u een geregistreerd partnerschap en wilt u trouwen met uw geregistreerd partner? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk.

Hoe kan ik mijn geregistreerd partnerschap ontbinden?
Wil een van de partners het partnerschap beëindigen? Of zijn er minderjarige kinderen? Dan ontbindt u uw geregistreerd partnerschap via de rechter.
Bent u het met elkaar eens en heeft u geen kinderen? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap zonder rechter ontbinden.

Overzicht verschillen huwelijk, partnerschap en samenlevingscontract (notaris)

Overzicht verschillen huwelijk, partnerschap en samenlevingscontract

Eventuele financiële gevolgen
Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, heeft dit gevolgen voor de belasting die u moet betalen of terugkrijgt. Kijk voor informatie op de website van de Belastingdienst over trouwen en geregistreerd partnerschap.

 

De afdeling burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak

Voor het inleveren van de meldingsformulieren (aangifte) voor een (gratis) huwelijk of partnerschap moet u een afspraak maken.

Een afspraak maken is heel eenvoudig. Dat kan op de volgende manieren:

 • Online een afspraak maken voor algemene informatie over een huwelijk of partnerschap
 • Online een afspraak maken voor een melding / aangifte huwelijk of partnerschap
 • Online een afspraak maken voor een gratis huwelijk of partnerschap
 • Telefonisch via telefoonnummer (0544) 39 35 35

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0544) 39 35 77 of mailt u naar burgerzaken@oostgelre.nl.