Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Als u wilt trouwen, doet u minimaal twee weken van tevoren een melding bij de gemeente waar u wilt trouwen, bij voorkeur eerder. Vroeger heette een melding doen 'in ondertrouw gaan'. U kunt de melding persoonlijk -op afspraak- doen bij de afdeling Burgerzaken of online.

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen:

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen, het liefst eerder. Melden kan vanaf 12 maanden voor het huwelijk.
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben. NB. Voor een gratis huwelijk/geregistreerd partnerschap mag u maar 2 getuigen meebrengen.
 • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'.

Bij de melding komen aan bod:

 • de trouwdatum
 • de trouwlocatie
 • de trouwambtenaar
 • uw getuigen
 • het trouwboekje
 • de kosten

DigiD logo  Online melden van huwelijk of geregistreerd partnerschap

 

Wilt u liever persoonlijk uw huwelijk melden, neemt u dan telefonisch contact op met de afdeling Burgerzaken, zie hiervoor het onderdeel Contact. De medewerker noteert de huwelijksdatum voor u en plant voor u een persoonlijke afspraak in. U ontvangt vervolgens meldingsformulieren per post. Nadat u allebei deze heeft ingevuld en ondertekend, levert u die tijdens de afspraak in. Tijdens deze meldingsafspraak betaalt u ook de verschuldigde leges.

Trouwen met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning.

U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;  
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.

Gratis trouwen / geregistreerd partnerschap

Dit kan in Oost Gelre op dinsdag om 11.15 en 11.30 uur. Ook hier geldt dat u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap online kunt melden.

Voorwaarden voor een gratis huwelijk/partnerschapsregistratie op dinsdag:

 • de voltrekking kan alleen plaatsvinden om 11.15 uur of 11.30 uur;
 • de voltrekking vindt plaats in een spreekkamer in het gemeentehuis in Lichtenvoorde;
 • de bijeenkomst duurt maximaal 10 minuten;
 • één of beide partners wonen in de gemeente Oost Gelre;
 • u mag maar twee getuigen meenemen;
 • als u wilt mogen eigen kinderen ook aanwezig zijn;
 • alleen volgens de wet vereiste formaliteiten komen aan bod;
 • tijd voor het nemen van foto’s en/of het houden van een toespraak is er niet;
 • een ambtenaar van de burgerlijke stand (abs) zal de voltrekking doen.

Hoe doe ik de melding (aangifte) voor mijn huwelijk of geregistreerd partnerschap?

U kunt de melding online doen. Met het melden worden enkele dingen aan u gevraagd. Zorg dat u klaar hebt liggen:

 • In het geval van Trouwen op locatie: een volledig ingevulde, ondertekend en gescande Aanvraagformulier trouwen op locatie.
 • In het geval van een niet gratis huwelijk: uw bankpas. U moet direct met IDEAL betalen.
 • Voor zover al bekend: gescande identiteitsbewijzen van de getuigen.

DigiD logo  Online melden van huwelijk of geregistreerd partnerschap

 

Doet u de melding niet digitaal, dan maakt u voor het inleveren van de meldingsformulieren een afspraak met de afdeling Burgerzaken:

Maak online een afspraak voor de melding / aangifte van een huwelijk of partnerschap

Voor het inleveren van de meldingsformulieren voor een gratis huwelijk of partnerschap moet u een afspraak maken met de afdeling Burgerzaken.
Maak online een afspraak voor een gratis huwelijk of partnerschap

Ook kun u voor algemene informatie over huwelijk of geregistreerd partnerschap terecht bij de afdeling Burgerzaken.
Maak online een afspraak voor algemene informatie over een huwelijk of partnerschap.

Wat moet ik meenemen bij de melding?

 • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
 • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen
 • trouwt u op een andere locatie dan gemeentehuis/stadhuis: aanvraagformulier trouwen op locatie
 • uw pinpas

In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig. Bijvoorbeeld als u niet de Nederlandse nationaliteit hebt, of in het buitenland woont/gewoond heeft. Neemt u dan contact op met de afdeling Burgerzaken.

Wat kost het mij?

(Tarieven 2020)

 • Voltrekking huwelijk/partnerschapsregistratie in het gemeentehuis in Lichtenvoorde of stadhuis in Groenlo:
  • maandag t/m vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur € 450,00
   (dinsdag om 11.15 uur of 11.30 uur gratis)

 • Voltrekking huwelijk/partnerschapsregistratie in een al aangewezen locatie (zie trouwlocaties):
  • maandag t/m vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur € 380,00

 • Voltrekking huwelijk/partnerschapsregistratie in een zelf te kiezen locatie:
  • maandag t/m vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur € 430,00

Extra kosten:

 • Op andere tijdstippen op basis van beschikbaarheid van locatie en trouwambtenaar € 55,00.

 • Moet daarbij een medewerker van de gemeente als getuige aanwezig zijn?
  dan kost dat voor elke getuige € 33,00.

 • benoeming van een trouwambtenaar voor één dag kost € 105,00.

En als u wilt:

 • trouwboekje/partnerschapsboekje € 33,00
 • uittreksel basisregistratie personen: € 8,10
 • afschrift geboorteakte: € 13,80

Let op! Dit betaalt u aan de gemeente. Voor het gebruik van de locatie moet u misschien ook een bedrag aan de beheerder of eigenaar betalen.

Annulerings- en wijzigingskosten
Bij een annulering of wijziging vanaf 3 maanden voor het huwelijk/partnerschap kunnen wij kosten in rekening brengen:

 • annulering of wijziging tussen 3 maanden en 1 maand voor de voltrekking: 25% van de leges
 • annulering of wijziging binnen 1 maand tot 1 week voor de voltrekking: 50% van de leges
 • annulering of wijziging vanaf 1 week tot en met de dag van de voltrekking: 100% van de leges

Wij brengen ook kosten in rekening bij wijziging of annulering van een gratis huwelijk:

 • annulering of wijziging tussen 3 maanden en 1 maand voor de voltrekking: € 57,50
 • annulering of wijziging tussen 1 maand tot en met de dag van de voltrekking: € 110,00

De kosten voor uw huwelijk/partnerschap betaalt u als u de melding doet. Betalen met een pinpas hebben wij het liefst.

Wetten en regels

Regels over de voltrekking van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek. Waaronder:

 • Het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt ten overstaan van een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand voltrokken.
 • Godsdienstige plechtigheden mogen pas plaatshebben na de voltrekking van het burgerlijk huwelijk.
 • Vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap moet het paar een melding doen.

Trouwlocatie

In de gemeente Oost Gelre kunt u de locatie voor de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie zelf kiezen. Dat kan de trouwzaal van het gemeentehuis zijn. U kunt ook trouwen op een zelf gekozen locatie. Meer informatie daarover leest u bij Trouwlocaties.

De voltrekking

U bent vrij in de keuze van:

 • Datum en tijdstip (binnen de mogelijkheden van de gemeente);
 • De gemeente van voltrekking.

Trouwambtenaar

Een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) sluit het huwelijk of de partnerschapsregistratie. Deze ambtenaar is benoemd door het college van burgemeester en wethouders en beëdigd door de Rechtbank.

In Oost Gelre kunt u zelf kiezen door wie u getrouwd wenst te worden. U hebt de keuze uit Trouwambtenaren. Bij de melding geeft u uw voorkeur aan. Uw gegevens sturen we naar de door u gekozen ambtenaar. Hij of zij zal een afspraak met u maken. Zo leert u elkaar wat beter kennen en krijgt  de speech bij uw huwelijk/partnerschapsregistratie een persoonlijk tintje. Samen bespreekt u al uw wensen voor deze belangrijke dag. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat u zelf voor de muzikale omlijsting zorgt.

Goed om te weten

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

Geregistreerd partnerschap in buitenland

Er zijn landen die het geregistreerd partnerschap niet erkennen. Dit kan gevolgen hebben als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land. Informeer bij de ambassade of dit voor u het geval is.

Als u gaat wonen in een land waar het geregistreerd partnerschap niet erkend wordt, heeft u de mogelijkheid om in Nederland het partnerschap om te zetten in een huwelijk. Als u in het buitenland bewijs nodig heeft van uw in een huwelijk omgezet geregistreerd partnerschap, kunt u een internationaal uittreksel van de huwelijksakte aanvragen. 

Aanwijzing trouwambtenaar voor één dag

U kunt als bruidspaar ook iemand aanwijzen voor de voltrekking van uw huwelijk voor één dag.

Voorwaarde is dat deze trouwambtenaar al werkzaam als trouwambtenaar in een andere gemeente is.

 

U kunt een aanvraag indienen via
Logo PDF  Aanvraagformulier trouwambtenaar voor 1 huwelijk (pdf - 128 kB)

 

Bij het formulier levert u ook de volgende documenten in:

 • kopie legitimatie van het bruidspaar
 • kopie legitimatiebewijs van de beoogde buitengewoon ambtenaar
 • kopie van de beëdigingspapieren van de rechtbank, waaruit blijkt dat de beoogde buitengewoon ambtenaar al beëdigd is
 • kopie van het benoemingsbesluit van de gemeente waarvoor de buitengewoon ambtenaar werkt

Wat u hiervoor betaalt leest u bij Kosten.

Wat moet ik nog meer weten?

Waar heb ik recht op als ik trouw in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden?
Per 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels bij het sluiten van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.
Wat de wijzigingen zijn leest u op de website van de rijksoverheid.

Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk
Heeft u een geregistreerd partnerschap en wilt u trouwen met uw geregistreerd partner? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk.

Hoe kan ik mijn geregistreerd partnerschap ontbinden?
Wil een van de partners het partnerschap beëindigen? Of zijn er minderjarige kinderen? Dan ontbindt u uw geregistreerd partnerschap via de rechter. Bent u het met elkaar eens en heeft u geen kinderen? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap zonder rechter ontbinden.

Overzicht verschillen huwelijk, partnerschap en samenlevingscontract (notaris)

Overzicht verschillen huwelijk, partnerschap en samenlevingscontract

Eventuele financiële gevolgen
Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, heeft dit gevolgen voor de belasting die u moet betalen of terugkrijgt.

Kijk voor informatie op de website van de Belastingdienst over trouwen en geregistreerd partnerschap.

Om te kunnen trouwen moeten u en uw partner:

 • allebei 18 jaar of ouder zijn 
 • ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

De afdeling burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak

Voor het inleveren van de meldingsformulieren (aangifte) voor een (gratis) huwelijk of partnerschap moet u een afspraak maken.

Een afspraak maken is heel eenvoudig. Dat kan op de volgende manieren:

 • Online een afspraak maken voor algemene informatie over een huwelijk of partnerschap
 • Online een afspraak maken voor een melding / aangifte huwelijk of partnerschap
 • Online een afspraak maken voor een gratis huwelijk of partnerschap
 • Telefonisch via telefoonnummer (0544) 39 35 35

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0544) 39 35 77 of mailt u naar burgerzaken@oostgelre.nl.