Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Als u wilt trouwen, doet u minimaal twee weken van tevoren een melding bij de gemeente waar u wilt trouwen, bij voorkeur eerder. Vroeger heette een melding doen 'in ondertrouw gaan'. U kunt de melding persoonlijk -op afspraak- doen bij de afdeling Burgerzaken of online.

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen:

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen, het liefst eerder. Melden kan vanaf 12 maanden voor het huwelijk.
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben.
 • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'.

Bij de melding komen aan bod:

In verband met de coronamaatregelen kan het zijn dat er andere regels gelden. Dit betekent o.a. dat er minder gasten zijn toegestaan in de trouwzalen. Wij adviseren u om vooraf contact met ons op te nemen. Dan informeren wij u over de dan geldende regels. Ook kunnen wij u dan informeren over het trouwen op een locatie naar keuze.

DigiD logo  Online melden van huwelijk of geregistreerd partnerschap

 

Wilt u liever persoonlijk uw huwelijk melden, neemt u dan telefonisch contact op met de afdeling Burgerzaken, zie hiervoor het onderdeel Contact. De medewerker noteert de huwelijksdatum voor u en plant voor u een persoonlijke afspraak in. U ontvangt vervolgens meldingsformulieren per post. Nadat u allebei deze heeft ingevuld en ondertekend, levert u die tijdens de afspraak in. Tijdens deze meldingsafspraak betaalt u ook de verschuldigde leges.

Trouwen met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning.

U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;  
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.

Gratis trouwen / geregistreerd partnerschap

Dit kan in Oost Gelre op dinsdag om 11.15 en 11.30 uur. Ook hier geldt dat u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap online kunt melden.

Voorwaarden voor een gratis huwelijk/partnerschapsregistratie op dinsdag:

 • één of beide partners wonen in de gemeente Oost Gelre;
 • alleen bruidspaar en getuigen zijn bij de voltrekking aanwezig;
 • de voltrekking kan alleen plaatsvinden om 11.15 uur of 11.30 uur;
 • de voltrekking vindt plaats in een spreekkamer in het gemeentehuis in Lichtenvoorde;
 • de bijeenkomst duurt maximaal 10 minuten;
 • als u wilt mogen eigen kinderen ook aanwezig zijn (gelet op de huidige richtlijnen van het RIVM vragen wij u geen andere gasten mee te brengen naar het gemeentehuis óf hen buiten te laten wachten);
 • alleen volgens de wet vereiste formaliteiten komen aan bod;
 • tijd voor het nemen van foto’s en/of het houden van een toespraak is er niet;
 • een ambtenaar van de burgerlijke stand (abs) zal de voltrekking doen.