Trouwlocaties

In de gemeente Oost Gelre kunt u de locatie voor de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie kiezen. Daar waar op deze pagina 'trouwen' of 'huwelijk' wordt genoemd, wordt ook het registreren van partnerschappen bedoeld.

Wat u moet weten

Aangewezen locatie

Voor het trouwen op een aangewezen locatie moet u het aanvraagformulier A - trouwen op locatie (voor al aangewezen locaties) invullen:

Nieuwe locatie

Wilt u trouwen op een nieuwe (eigen locatie) of éénmalige locatie? Dan kunt u een aanvraag doen met het aanvraagformulier B - trouwen op een nieuwe (eigen) of eenmalige locatie.
Houd er bij de aanvraag van een nieuwe trouwlocatie rekening mee dat de aanvraag 4 maanden kan duren.

Een nieuwe locatie moet aan voorwaarden voldoen:

 1. De locatie ligt binnen de grenzen van de gemeente Oost Gelre.
 2. Trouwen in de buitenlucht mag ook. Wel hoort er een mogelijkheid te zijn om ook binnen te kunnen trouwen.
 3. De locatie is tijdens de huwelijksvoltrekking open voor iedereen. Huwelijken worden alleen voltrokken in openbaarheid.
 4. Voor het trouwen in gebouwen kan alleen toestemming worden gegeven als er minder dan 50 personen aanwezig zijn. Als de locatie een zogenoemde gebruiksvergunning heeft, geldt het aantal van 50 personen niet.
 5. De kosten van huur, inrichting, aankleding en verzekeringen zijn voor uw eigen rekening. U bent verantwoordelijk voor schade die aan de locatie wordt toegebracht.
 6. U, als (bruids)paar, en de eigenaar van de locatie sluiten een (privaatrechtelijke) overeenkomst.
 7. In deze overeenkomst staat dat de gemeente Oost Gelre gevrijwaard wordt van problemen die zouden kunnen ontstaan. Dat kan zijn op het gebied van toegankelijkheid en parkeermogelijkheden. En dat voor de inrichting en de brandveiligheid van het gebouw de eigenaar van het gebouw verantwoordelijk is.
 8. De eigenaar/verhuurder van de locatie moet vooraf via een brief of e-mail toestemming geven.
 9. De huwelijksvoltrekking vindt plaats zonder aanwezigheid van de gemeentebode. De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is de enige gemeentelijke vertegenwoordiger. Hij/zij is alleen verantwoordelijk voor het sluiten van het huwelijk volgens de regels van de wet.
 10. In Nederland bestaat een scheiding tussen kerk en staat. Daarom mag er niet op een en dezelfde locatie een huwelijk worden voltrokken in één ceremonie waarbij het huwelijk ook wordt ingezegend door een kerk- of geloofsgemeenschap.
 11. Op een gekozen locatie kunt u niet gratis trouwen.
 12. De locatie moet bereikbaar zijn voor mindervaliden.

Formulieren inzenden

Doet u online een melding Huwelijk of Geregistreerd partnerschap? Dan kunt u het ingevulde en gescande formulier uploaden bij het onderdeel ‘Bevestiging vrije locatie’.

Maakt u geen gebruik van de online melding? Stuur dan het aanvraagformulier A of B op naar:

Gemeente Oost Gelre
t.a.v. afdeling Burgerzaken
Postbus 17
7130 AA Lichtenvoorde

Of mail het formulier naar: burgerzaken@oostgelre.nl.

De huwelijkstijdstippen

U kunt op de volgende tijdstippen op locatie trouwen/ een partnerschap laten registreren:

 • Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot en met 16.00 uur
 • Zaterdag van 10.00 tot en met 16.00 uur

Wilt u een ander tijdstip neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken. In overleg met u en de trouwambtenaar bekijken wij de mogelijkheden.

Wetten en regels

Er gelden regels uit het Burgerlijk Wetboek. Waaronder:

 • Vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap moet het paar een melding doen. In het verleden ook wel aangifte of ondertrouw genoemd.
 • Het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt door een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand voltrokken.
 • Godsdienstige plechtigheden mogen pas plaatshebben ná de voltrekking van het burgerlijk huwelijk.

Ook voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap op een eigen locatie gelden deze regels.

Waar kunt u trouwen?

Trouwen in een trouwzaal

U kunt trouwen in de trouwzaal in het gemeentehuis in Lichtenvoorde of in de trouwzaal in het stadhuis in Groenlo.

Lichtenvoorde

De trouwzaal in het gemeentehuis van Lichtenvoorde is een sfeervolle ruimte. U komt binnen via de bordestrap vóór het gemeentehuis. Daarna wordt u naar de bovenste verdieping in het gebouw geleid. Daar is de voltrekking van het huwelijk. Mensen die slecht ter been zijn, kunnen de lift gebruiken.

Groenlo

In het stadhuis in Groenlo komt u binnen via het bordes aan de voorzijde. Ook hier kunt u de lift gebruiken (ingang via de glazen deur aan de Kevelderstraat)
Voor de inrichting van de trouwzaal kunt u kiezen uit verschillende opstellingen. De opstelling passen we aan aan de hand van de grootte van uw gezelschap. Als u wilt, kunt u de trouwzalen van tevoren bekijken. Vraag hiernaar bij het melden van uw huwelijk.

Trouwen op een aangewezen locatie

U kunt trouwen op een al aangewezen locatie. De gemeente Oost Gelre heeft de volgende locaties aangewezen als trouwlocatie:

Groenlo

Harreveld

Lichtenvoorde

Lievelde

Vragender

Zieuwent

Zwolle

* borrelen en feesten niet toegestaan

Trouwen op een nieuwe locatie? Locatiebeoordeling

Wilt u in een nieuwe locatie trouwen? Dan bekijken we van tevoren of de locatie geschikt is. We kijken ook naar omkleedruimte voor de ambtenaar en of er een geluidsinstallatie is. Maar ook met wie we contact kunnen opnemen, etc. De ambtenaar die het huwelijk gaat voltrekken, bespreekt verder alle zaken met het bruidspaar.

Vragen?

Neem dan contact met ons op via (0544) 39 35 35 of burgerzaken@oostgelre.nl.