Zonnepanelen op weiland

Ondernemen

De gemeente Oost Gelre vindt een goed ondernemersklimaat in de gemeente en in de regio belangrijk. Een sterke economie is een van de belangrijkste voorwaarden om te kunnen blijven bouwen aan een gezonde gemeente. En daarbij is ‘werk’ een van de voornaamste pijlers. De gemeentelijke rol daarbij is:

  • het nemen van verantwoordelijkheid voor het algemene vestigingsklimaat;
  • het faciliteren en stimuleren van ondernemerschap;
  • het bijdragen aan netwerken en verbindingen in de regio;
  • het bijdragen aan de verbinding onderwijs en arbeidsmarkt;
  • het zorgen voor goede woonvoorzieningen en geschikte werklocaties.

Vragen?

Hebt u vragen over vergunningen, subsidies, het starten of vestigen van een onderneming of zoekt u advies, dan kunt u terecht bij Paul ten Holder. Hij is het aanspreekpunt voor ondernemers en bereikbaar op (0544) 39 34 93 of p.tenholder@oostgelre.nl.