Vestigingsmogelijkheden

Oost Gelre beschikt over diverse bedrijventerreinen

In Groenlo liggen de bedrijventerreinen Brandemate en Den Sliem. Beide terreinen liggen aan de Twenteroute (N18). Lichtenvoorde beschikt over de bedrijventerreinen De Kamp en De Kamp Zuid. Deze bevinden zich langs de Twenteroute (N18) en de Hamelandroute (N313).

Regionaal Bedrijvenpark Laarberg

Ook aan de N18 ligt het Regionale Bedrijvenpark Laarberg. Het park biedt kavels in allerlei formaten en veel mogelijkheden om activiteiten te ontplooien (tot en met milieucategorie 5.1). Bijvoorbeeld op het gebied van maak- en food-agro bedrijven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met directeur Bedrijvenpark Laarberg Joost Okkema, tel. (0544) 76 00 00 of kijk op de website van Laarbergexterne-link-icoon

Meer informatie over het beeldkwaliteitsplan en ruimtelijk beoordelingskader vindt u op deze pagina: Regionaal Bedrijventerrein Laarberg.

Bedrijventerrein Lindebrook

In Lichtenvoorde zijn nog kavels beschikbaar op bedrijventerrein Lindebrook. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul ten Holder, tel. (0544) 39 35 35 of download hier de overzichtskaart of kijk ook op onze website Bouw en wonen in Oostgelreexterne-link-icoon.

Beleid en uitgiftecriteria

De uitgifte van bedrijfsgrond op bedrijventerrein Lindebrook vormt voor de gemeente een instrument bij het verwezenlijken van haar economische doelstellingen in de vorm van versterking van de economische structuur van de gemeente. Het doel is om een hoogwaardig bedrijventerrein te ontwikkelen dat mogelijkheden biedt voor lichte, kantoorachtige en relatief kleinschalige lokale bedrijven. Ook willen we kleine bedrijven de kans geven te starten danwel zich verder te ontwikkelen. Om dit te kunnen realiseren hanteren we naast het omgevingsplan en beeldkwaliteitsplan ook een aantal uitgiftecriteria.

Hierbij moeten keuzes worden gemaakt om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen om een goede invulling te creëren van het nieuwe bedrijventerrein. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de keuzes met name een rol gaan spelen op het moment dat de beschikbare grond schaars wordt. Zolang er voldoende grond beschikbaar is zullen de uitgiftecriteria met name van toepassing zijn voor het bepalen van de volgorde waarin bedrijven de mogelijkheid krijgen een kavel te verwerven.

Op basis van de criteria zal de gegadigdenlijst op volgorde van binnenkomst worden afgewerkt. Bij elke nieuwe aanvraag voor een perceel moet het gaan om:

  • Bedrijven met een capaciteitsprobleem op de huidige locatie
  • Bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan de werkgelegenheid op het bedrijventerrein.
    (opslaghallen en opslaghallen voor verhuur voldoen niet aan dit criterium en komen dan ook niet voor een kavel in aanmerking).
  • Er worden alleen kavels verkocht aan bedrijven/projectontwikkelaars die kunnen aantonen dat voor eigen behoefte wordt gebouwd, danwel kunnen aantonen voor welk bedrijf wordt gebouwd. Deze bedrijven moeten voldoen aan de criteria.

Bij de toewijzing van een kavel is het streven om een bedrijf op de meest geschikte locatie te vestigen. Hierbij wordt rekening gehouden met de voorkeur van de ondernemer, maar ook andere aspecten spelen daarbij een belangrijke rol. Denk daarbij aan: de uitgevoerde bedrijfsactiviteiten, de schaalgrootte,  efficiënt ruimtegebruik, voorschriften volgens de Omgevingswet en beeldkwaliteitsplan.

De uitgifte van bedrijventerreinen zal binnen het kader van een objectieve toetsing uiteindelijk altijd maatwerk blijven. Er zal een zekere beleidsvrijheid blijven bestaan waarbij het bestuur op basis van een totaalafweging uiteindelijk beslist over het wel of niet uitgeven van grond aan een bedrijf.

Detailhandel

De kernen in Oost Gelre bieden volop kansen voor ondernemers om zich te vestigen. Dit geldt zowel voor huisvesting in bestaande panden als voor nieuwbouw.
Lichtenvoorde heeft een aantrekkelijk winkelcentrum met een goede combinatie van detailhandel en horeca. Onder invloed van het Programma Geef Lichtenvoorde Kleur krijgt het centrum een flinke boost door de uitvoering van diverse projecten in en rond het centrum.

In Groenlo is de visie over het kernwinkelgebied opgenomen in het Programma Stad Groenlo. Deze visie vormt de basis voor het al dan niet toestaan van winkelvestigingen.
Meer informatie over het Programma Stad Groenlo vindt u hier: Programma Stad Groenlo.