Kan ik ook een melding maken? Er ligt heel veel blad in de straat en de straat is pas nog geveegd.

Terug naar het product
Bladafval

Het heeft geen zin om dit te melden bij ons. De capaciteit van de veegmachines wordt maximaal benut in de periode van half oktober tot half december. Meer vegen past niet in de planning en het beschikbare budget. Wilt u toch een melding aan ons doorgeven? Dat kan via Melding woon- en leefomgeving.