Beheersen eikenprocessierups in gemeentelijke bomen

01 mei 2024
Nieuws

Begin mei beginnen we met het preventief bestrijden van de eikenprocessierups. Hieronder leest u daar meer over. Maar let op: we bestrijden de rups alleen in gemeentelijke bomen en op locaties waar het mag. Heeft u last van eikenprocessierupsen in bomen op uw eigen terrein? Dan bent u, als eigenaar of bewoner, zelf verantwoordelijk voor bestrijding.

BESTRIJDING VOORAF - PREVENTIEF 

Begin mei starten we met het preventief bestrijden van de rups. Dat doen we met een biologisch bacteriepreparaat. We bestrijden alleen op plekken waar vaak veel mensen zijn. Zoals bij drukke voet- en fietspaden en langs fietsroutes. Op sommige plekken mogen we niet preventief bestrijden. Bijvoorbeeld op plekken waar belangrijke vlinderpopulaties zijn. Die zijn beschermd vanuit de Wet natuurbescherming. Dit jaar zijn er meer plekken met vlinderpopulaties dan vorig jaar. Op deze kaartexterne-link-icoon ziet u welke gemeentelijke bomen we preventief behandelen.  

Natuurlijke vijanden en ecologisch bermbeheer 

Ook natuurlijke vijanden van de rups kunnen helpen bij het voorkomen van overlast door de eikenprocessierups. Natuurlijke vijanden zijn dieren die graag een rups eten. Denk aan mezen, sluipwespen en gaasvliegen. We doen ons best om van Oost Gelre een plek te maken waar de natuurlijke vijanden graag leven. Bijvoorbeeld door het planten van veel verschillende, inheemse, meerjarige planten, kruiden en bomen. Ook in bermen, groenstroken en watergangen langs wegen.   

Het zaaien van bloemenmengsels in akkerranden en bermen draagt nauwelijks bij aan de biodiversiteit, hoe mooi het er ook gedurende 1 of 2 jaren uitziet. De bloemenmengsels bestaan vaak uit gecultiveerde en uitheemse eenjarige soorten. Insecten en andere bestuivers hebben juist vooral inheemse wilde planten nodig voor hun voortbestaan. Daarnaast maaien we minder. Zo hopen we dat we uiteindelijk minder of geen bestrijdingsmiddelen meer hoeven te gebruiken.  

BESTRIJDING BIJ OVERLAST 

Ondanks de bestrijding van jonge rupsen kunnen we niet alles tegenhouden. Als de rups ouder is, laten we op plekken met veel overlast de nesten wegzuigen uit de bomen. Daarvoor huren we een deskundig bedrijf in. Plekken waar veel mensen zijn of langskomen, krijgen voorrang.  

Nesten melden via de kaart op onze website 

Heeft u overlast van eikenprocessierupsen in gemeentebomen? Dan kunt u dat melden via de kaart op onze website. Op deze kaart ziet u alle gemeentelijke eikenbomen langs wegen, parken, bij scholen, enzovoorts. Bomen in bosgebieden staan er niet op.  

We werken met een stoplichtensysteem 

Dat gaat heel makkelijk: 

  • Rood Het nest in de boom is bekend. U hoeft geen melding te doen. We gaan kijken. 
  • Oranje Het nest in de boom is bekend. Wij hebben de locatie bekeken.  

We laten het nest opruimen. 

  • Groen Wij hebben nog geen melding over deze boom gekregen. Heeft u in deze boom 

een nest gezien? Dan kunt u de boom aanklikken. Deze boom kleurt daarna rood.  

Bomen op eigen terrein 

Ziet u eikenprocessierupsen in eiken in uw eigen tuin of op uw terrein? Bestrijd de rupsen dan niet zelf. Hierdoor kunnen brandharen van de rups zich verspreiden en kunt u gezondheidsklachten krijgen. Huur altijd een gespecialiseerd bedrijf in om ze te bestrijden.  

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met de afdeling Omgeving. Dat kan telefonisch via (0544) 39 35 35. Of via e-mail: gemeente@oostgelre.nl.  

Bestrijding eikenprocessierups in het kort

  • We bestrijden alleen in gemeentelijke bomen. 
  • Voor particuliere bomen is de eigenaar / bewoner verantwoordelijk.  

Bestrijding vooraf (preventie)

  • Bestrijding met biologisch bacteriepreparaat. 
  • Bestrijding in vooraf vastgestelde gebieden. 
  • Aanplanten gevarieerde beplanting en bomen.  

Bestrijding bij overlast

  • Wegzuigen nesten. 
  • Melden nesten via interactieve kaart.