Exploitatievergunning

Start u een onderneming waarin u eten of drinken gaat verkopen? Of laat u mensen overnachten? Dan heeft u een exploitatievergunning nodig.

Wat u moet weten

 • U krijgt een vergunning als u voldoet aan 4 voorwaarden:
  • De activiteiten voldoen aan het omgevingsplan.
  • U geeft ons een Verklaring Omtrent Gedrag.
  • Uw onderneming heeft geen negatieve invloed op de woon- en leefsituatie in de omgeving van de inrichting. En ook niet op de openbare orde.
  • U haalt de Bibob-toets
 • Wilt u in de onderneming ook alcohol verkopen? Dan heeft u misschien ook een vergunning Alcoholwet nodig.

Wat heeft u nodig?

 • Download onderstaande formulieren en vul ze volledig in. De ingevulde formulieren kunt u tijdens de online aanvraag toevoegen. 
 • Houd uw eHerkenning inlogcode en mobiele telefoon gereed. Voor de online aanvraag is eHerkenning met beveiligingsniveau 2+ nodig. Naast de inlog moet met SMS een verificatiecode worden gebruikt.
 • Na indiening van de aanvraag krijgt u een zaaknummer. Ook ontvangt u automatisch een ontvangstbevestiging.
 • Heeft u alle documenten nog niet compleet, dan kan toevoegen op een later moment ook. Dit doe u via Mijn bedrijvenloket. Daar meldt u zich weer aan met eHerkenning. Binnen het digitaal loket zoekt en kiest u dan de zaak. Daarbij vindt u een mogelijkheid om documenten toe te voegen.
 • U kunt het aanvraagformulier met alle bijlagen ook per post naar de gemeente sturen.

Wat kost het?

Een exploitatievergunning kost € 503 (tarief/tarieven 2024).

De Bibob-toets

De gemeente past bij de aanvraag voor een Drank- en horecavergunning de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) toe. Zo werken wij niet zonder dat we het weten mee aan criminele activiteiten. Dat staat in de wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur (BIBOB). Wij mogen u een vergunning weigeren als er gevaar is dat u:

 • de vergunning gebruikt om voordelen te halen uit strafbare feiten (bijvoorbeeld het witwassen van zwart geld);
 • de vergunning gebruikt om strafbare dingen te doen;
 • iets strafbaars heeft gedaan om de vergunning te krijgen (bijvoorbeeld een valse aanvraag of omkopen).

Dat staat in artikel 3 van de wet BIBOBexterne-link-icoon.

Het Bibob-formulier met de gevraagde bijlagen moet u met het aanvraagformulier Drank- en horecavergunning/exploitatievergunning meesturen. Als de gegevens niet compleet zijn kunnen we de aanvraag niet in behandeling nemen. Deze procedure wordt niet toegepast als er sprake is van een rechtspersoon in de zin van artikel 4 van de Alcoholwet.

Wat u verder moet weten

Een exploitatievergunning is alleen geldig voor u en voor uw inrichting

Vraag daarom een nieuwe exploitatievergunning aan als:

 • u een nieuwe openbare inrichting begint of overneemt;
 • u de exploitatie van de openbare inrichting verandert. Bijvoorbeeld als u alcohol wilt gaan schenken;
 • u de ondernemersvorm verandert. Bijvoorbeeld van een eenmanszaak naar een vennootschap onder firma;
 • uw beheerder vertrekt of u een nieuwe beheerder heeft;
 • u de inrichting wilt verbouwen of uitbreiden.

Speelautomatenhal

Voor deze exploitatievergunning is vooraf altijd gesprek nodig met de gemeente! Neem contact op via de telefoon of maak een afspraak.

 • Een precieze beschrijving van de inrichting met maten van de oppervlakte.
 • Een plattegrond van de speelautomatenhal met daarop de plekken waar alle kansspel- en behendigheidsautomaten staan.
 • Een bewijs als bedoeld in artikel 5, tweede lid van het Speelautomatenbesluit (kennis gokverslaving) van de ondernemer(s) en de leidinggevende(n).

Seksinrichting en escortbedrijf

Voor deze exploitatievergunning is vooraf altijd gesprek nodig met de gemeente! Neem contact op via de telefoon of maak een afspraak.

 • Een bouwkundige plattegrondtekening van het bedrijf toe te voegen. De schaal voor de tekening is 1:100.
 • Een situatietekening, schaal tenminste 1:1000, waaruit blijkt de plaatselijke en kadastrale ligging van de inrichting,
 • Als het om een escortbedrijf gaat; een lijst met telefoonnummers waaronder het escortbedrijf haar diensten aanbiedt.

Convenant Veilig Uitgaan

De gemeente heeft in samenwerking met de politie (eenheid Oost-Nederland), het Openbaar Ministerie en de Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Oost Gelre) in 2017 het Convenant Veilig Uitgaan opgesteld en ondertekend.

Het doel van het convenant is om tot gezamenlijke afspraken te komen en concrete maatregelen uit te voeren die betrekking hebben op de kwaliteit en veiligheid in de uitgaansgebieden. Naast de leden van de Koninklijke Horeca Nederland is het ook voor individuele ondernemers mogelijk om zich te conformeren aan het convenant en de daarin opgenomen afspraken en maatregelen.

Het convenant is op te vragen bij Audrey Boschker: (0544) 39 35 35, of via a.boschker@oostgelre.nl

Vragen?

Neem dan contact op met het team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving via (0544) 39 35 35.