permits iconAlcoholwetvergunning

Wilt u in een café, restaurant, slijtersbedrijf of kantine alcohol schenken? Dan heeft u een Alcoholwetvergunning nodig. Daarnaast moet u voor een horecabedrijf ook een exploitatievergunning aanvragen. Als er iets verandert op de locatie of in de leiding, moet u die wijziging aan de gemeente doorgeven.
Heeft u geen eHerkenning niveau 2+? Dan kunt u de alcoholwetvergunning op papier aanvragen met het 'Formulier aanvraag alcoholvergunning'.

Wat u moet weten

 • De vergunning geldt voor een speciale locatie en staat op naam van de ondernemer of rechtspersoon. Als u een bedrijf overneemt, moet u een nieuwe alcoholwetvergunning aanvragen.
 • De vergunning is onbeperkt geldig.
 • U moet een wijziging doorgeven als:
  • De leidinggevende of bestuurder verandert.
  • De inrichting verandert. Bijvoorbeeld door een verbouwing van het pand of de aanleg van een terras.
 • Bij de beoordeling voert de gemeente een Bibob-toets uit.

Hoe werkt het?

 • Alle bijlagen die nodig zijn bij de aanvraag kunt u in de online aanvraag toevoegen.
 • Als u de aanvraag heeft ingediend, krijgt u een ontvangstbevestiging met een zaaknummer.
 • Ontbreken er nog documenten? Dan kunt u die later toevoegen via Mijn bedrijvenloket. Meld u aan met eHerkenning en kies uw zaak.
 • Doet u een aanvraag per post? Stuur het formulier dan met alle bijlagen naar Gemeente Oost Gelre, Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde.

Wat heeft u nodig?

Bij verandering van leidinggevende

 • Kopie van het identiteitsbewijs van de nieuwe leidinggevende en bewijs inschrijving register sociale hygiëne (te vinden op de site www.svh.nl ). Deze kan ik zelf ook raadplegen
 • Kopie van de arbeidsovereenkomst van de nieuwe leidinggevende

Bij aanvraag alcoholwetvergunning

 • Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van de inschrijving van de onderneming. Is dit nodig? Wij hebben zelf ook een inlogaccount bij de KVK. Dit vraag ik meestal zelf op maar voegen ze soms ook zelf bij
 • Een koop-, pacht-, of huurcontract of eigendomsbewijs van het pand.
 • Van alle leidinggevenden en bestuurders:
  • Kopie van een legitimatiebewijs.
  • Verklaring omtrent het gedrag (VOG). Deze is alleen nodig als een exploitatievergunning nodig is
  • Uittreksel uit het bevolkingsregister (dit hoeft niet)
  • Diploma Sociale Hygiëne (bij een vereniging of stichting moeten minimaal 2 leidinggevenden dit diploma hebben) of bewijs inschrijving register sociale hygiëne)
 • Van alle leidinggevende medewerkers:
  • Kopie van de arbeidsovereenkomst.
 • Een ingevuld formulier Bibob en bijlage bij het Bibob-formulier. Controleer ook welke bijlagen u verder nodig heeft voor de Bibob-toets.
 • Bij een BV: een vennootschapsakte of statuten.
 • Bij een vereniging of stichting:
  • De statuten
  • Het bestuursreglement waarin staat:
   • Hoe u barvrijwilligers opleidt
   • Op welke tijdstippen u alcohol schenkt
   • Hoe u toezicht houdt
  • Lijst met barvrijwilligers

Wat kost het?

(tarief/tarieven 2023)

 

Commerciële inrichting

Paracommerciële inrichting

Vergunning

€ 477 € 166

Wijziging van vergunning

€ 388 € 166

Aanpassen leidinggevende

€ 91 € 91

 

Wat u verder nog moet weten

Bij verenigingen of stichtingen moeten minimaal 2 leidinggevenden een verklaring sociale hygiëne hebben. Deze leidinggevenden hoeven niet aanwezig te zijn in de kantine. In de kantine mogen barvrijwilligers die een tapinstructie hebben gekregen alcohol schenken. Een tapinstructie kunt u gratis regelen bij Iriszorg via telefoonnummer (088) 60 61 600.

Vragen?

Neem dan contact op met Audrey Boschker van de afdeling Ruimte en Economie vanaf volgende week via (0544) 39 35 35.

Handige links