BIBOB

Op grond van de wet BIBOB kunnen bestuursorganen vergunningen weigeren als er een vermoeden is dat deze worden gebruikt voor criminele activiteiten. Te denken valt aan criminelen die een café gebruiken om geld wit te wassen of om het café te gebruiken als verkooppunt van drugs. Als blijkt dat hiervan sprake is (of het gevaar bestaat dat dit zal gebeuren) kunnen burgemeester en wethouders bijvoorbeeld een drank- en horecavergunning weigeren.
In het BIBOB beleid staat omschreven hoe de bestuursorganen van de gemeente met deze bevoegdheid omgaan.

De beleidslijn Bibob kunt u hier downloaden.

Beleidsregels wet Bibob Oost Gelre 2018 (pdf - 232 kB)