Biodiversiteit

Het versterken van de biodiversiteit kunnen we niet alleen. Daar hebben we alle inwoners en grondeigenaren bij nodig. Denk aan het later en gevarieerd maaien van grasland, het weghalen van verharding, of het accepteren dat er wat brandnetels of paardenbloemen in een hoek van de tuin staan. Iedere maatregel kan een positief effect hebben. In het biodiversiteitsplan leest u wat we als gemeente nu al doen en in de toekomst gaan doen. U leest ook wat u als inwoner, grondeigenaar of organisatie kunt doen.