Help de dieren de winter door

Het is vredig en stil als ik deze morgen door het park loop. Een typisch Nederlandse winterdag. Geen wind, een dunne nevel en vochtig. De zon probeert door te breken. Het licht is vriendelijk. Bijna onmerkbaar is het geluid van vogels de laatste maanden weg.

Toch zijn er nog vele vogels aanwezig, die niet wegtrekken maar blijven. Er komen ook veel wintergasten vanuit het koude noorden. Het is stil omdat het gezang momenteel niet functioneel is. Vogels hebben in de winter andere bezigheden. Mussen, merels, roodborstjes, mezen, ze moeten overleven, soms in moeilijke omstandigheden. Dat geldt ook voor de diverse soorten roofvogels, patrijzen, fazanten die vooral in het buitengebied actief zijn. Het zoeken van voedsel en beschutting is belangrijk in deze periode. Vogels die we kennen van de parken en de tuinen zoeken naar bessen, zaden wormen en insecten. Roofvogels proberen kleine zoogdieren te verschalken.

Natuurvriendelijke, groene omgeving

We kunnen de dieren in de winter helpen door de juiste omstandigheden te creëren. Daar dragen we als gemeente ook ons steentje aan bij. Bijvoorbeeld door onze parken natuurvriendelijk in te richten en te beheren. We planten daarvoor fruit- en besdragende bomen en struiken. Verder maaien we het gras 2 keer per jaar en voeren het maaisel af. Op verschillende hoeken laten we spontane begroeiing staan. Daardoor kunnen meer soorten planten zich vestigen. Daar komen weer verschillende soorten insecten en vogels op af. We houden op die manier rekening met de wensen van zo veel mogelijk dieren en planten. Zo helpen we de dieren de winter door.

Help je ook mee?

Je kunt daar zelf ook aan bijdragen. Bijvoorbeeld door besdragende struiken aan te planten, het onkruid in de winter met rust te laten en het blad tussen de planten te laten liggen. Zo kunnen de dieren meer voedsel en bescherming vinden in de tuinen en kunnen we in het voorjaar weer genieten van de zangvogels.