Small Houses

Ideeën voor het bouwen van een small house? Kom maar op!

Richtlijnen en beleid voor het bouwen van (een) small house(s):

  • Bouwen in het buitengebied

Bij bouwen in het buitengebied, geldt het beleid voor Functieverandering naar wonenexterne-link-icoon of het Woondroebelbeleidexterne-link-icoon

  • Bouwen in de kleine kernen

Hier geldt de vastgestelde ‘Ruimtelijke verkenning wonen kleine kernen Oost Gelreexterne-link-icoon’. Hierin is aangegeven welke plekken in de kleine kernen in aanmerking komen voor woningbouw. Daar vind je ook een uitnodigingskaart, waarop je ziet wat er belangrijk is. Denk daarbij aan parkeren, groen, klimaat en woonkwaliteit.

  • Bouwen in de bebouwde kom Lichtenvoorde en Groenlo

Voor deze kernen pakt u de Menukaart Wonenexterne-link-icoon er bij. Hierin zijn ingrediënten opgenomen, waar een plan voor woningbouw in Lichtenvoorde en Groenlo aan wordt getoetst. Denk daarbij aan onder andere parkeren, gevel, groen, klimaat en woonkwaliteit.

Hoe dien je een plan in?

Je dient daarvoor bij ons een zogenaamd ‘conceptverzoek’ in met een uitgewerkt plan.