Klein chemisch afval

Met klein chemisch afval (kca) bedoelen we allerlei soorten gevaarlijk afval. Dat kan gaan van spaarlampen en batterijen tot schoonmaakmiddelen en verf. Lever klein chemisch afval altijd op de juiste manier in.
Door de schadelijke stoffen mag u het kca niet bij het gewone afval deponeren. Of door de gootsteen, wasbak of toilet spoelen.

Een groot deel van de schadelijke stoffen in kca kan worden hergebruikt. Daarvoor is het belangrijk dat u het kca gescheiden inlevert. Het kan dan op de juiste manier worden verwerkt. Stoffen die niet geschikt zijn voor recycling worden onder speciale omstandigheden verbrand of gestort. Zo brengen ze geen schade toe aan het milieu. Bewaar de verschillende producten dus apart, en lever ze apart in.

Wat is wel en wat is geen kca?

Vul de afvalsoort in op de Afvalscheidingswijzer en u ziet in welke afvalbak het hoort.

AFVALSCHEIDINGSWIJZER - vind de juiste bak

Wanneer de inzamelaar opmerkt dat het aangeboden afval geen kca is, neemt de inzamelaar het afval niet in.

Waar kan ik terecht?

U kunt op verschillende manieren uw klein chemisch afval (kca) inleveren:​

 • Elke 1e vrijdag van de maand:
  8.30 tot 10.30 bij de chemokar op de Nieuwmarkt in Lichtenvoorde
   
 • Elke 3e vrijdag van de maand: 
  8.30 tot 10.30 bij de chemokar op de Buitenschans in Groenlo
   
 • Sommige producten zoals batterijen kunt u inleveren in de winkel waar u ze gekocht heeft.
   
 • Medicijnen kunt u terugbrengen naar de apotheek. De apotheek kan de medicijnen enkele malen per jaar laten ophalen.
 • In het voor- en najaar wordt op afroep kca bij u ingezameld. U maakt hiervoor een afspraak bij het ROVA Klantcontactcentrum. Dit kan voor de voorjaarsronde van 2022 tot en met zaterdag 9 april vóór 15.00 uur en voor de najaarsronde 2022 tot en met zaterdag 8 oktober vóór 15.00 uur.

Let op: U kunt kca niet inleveren bij de afvalbrengpunten van de gemeente. 

Voor informatie kunt u ook terecht bij  het ROVA Klantcontactcentrum, telefoonnummer (038) 427 37 77 of op de website www.rova.nl.