Klein chemisch afval

Met klein chemisch afval (kca) bedoelen we allerlei soorten gevaarlijk afval. Dat kan gaan van spaarlampen en batterijen tot schoonmaakmiddelen en verf. Lever klein chemisch afval altijd op de juiste manier in.
Door de schadelijke stoffen mag u het kca niet bij het gewone afval deponeren. Of door de gootsteen, wasbak of toilet spoelen.

Een groot deel van de schadelijke stoffen in kca kan worden hergebruikt. Daarvoor is het belangrijk dat u het kca gescheiden inlevert. Het kan dan op de juiste manier worden verwerkt. Stoffen die niet geschikt zijn voor recycling worden onder speciale omstandigheden verbrand of gestort. Zo brengen ze geen schade toe aan het milieu. Bewaar de verschillende producten dus apart, en lever ze apart in.

Wat is wel en wat is geen kca?

Vul de afvalsoort in op de Afvalscheidingswijzer en u ziet in welke afvalbak het hoort.

AFVALSCHEIDINGSWIJZER - vind de juiste bak

Wanneer de inzamelaar opmerkt dat het aangeboden afval geen KCA is, neemt de inzamelaar het afval niet in.

Wanneer en hoe de inzameling gebeurt, leest u bij het onderdeel Contact.
Hier vindt u waar u het klein chemisch afval naar toe kunt brengen.

 

Wat zijn de kosten?

De kosten voor het inzamelen van klein chemisch afval zijn meegenomen in het vast tarief van de afvalstoffenheffing. Dit is de gemeentelijke belasting voor afvalstoffen.
Meer informatie over de tarieven vindt u bij afvalstoffenheffing.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Hieronder vindt u de belangrijkste tips nog een keer op een rijtje:

 • Bewaar stoffen alleen in hun eigen (originele) verpakking;

 • Gooi nooit stoffen bij elkaar in een potje;

 • Doet u stoffen in potjes, geef dan op het potje aan wat u erin heeft gedaan;

 • Ga voorzichtig om met het afval, misschien breken potjes die u erin heeft gedaan tijdens het transport;

 • Bewaar het afval op een voor kinderen niet bereikbare plaats;

 • Bewaar het afval het liefst in een schuur of ruimte buiten de woning;

 • Breng regelmatig uw afval naar de daarvoor bestemde inzamelaar.

Waar kan ik terecht?

U kunt op verschillende manieren uw klein chemisch afval (kca) inleveren:

 • Elke 1e vrijdag van de maand:
  8.30 tot 10.30 bij de chemokar op de Nieuwmarkt in Lichtenvoorde
   
 • Elke 3e vrijdag van de maand: 
  8.30 tot 10.30 bij de chemokar op de Buitenschans in Groenlo
   
 • Sommige producten zoals batterijen kunt u inleveren in de winkel waar u ze gekocht heeft.
   
 • Medicijnen kunt u terugbrengen naar de apotheek. De apotheek kan de medicijnen enkele malen per jaar laten ophalen.

Voor informatie kunt u ook terecht bij  het ROVA Klantcontactcentrum, telefoonnummer (038) 427 37 77 of op de website www.rova.nl.