Klein chemisch afval

Met klein chemisch afval (kca) bedoelen we allerlei soorten gevaarlijk afval. Dat kan gaan van spaarlampen en batterijen tot schoonmaakmiddelen en verf. Lever klein chemisch afval altijd op de juiste manier in.
Door de schadelijke stoffen mag u het kca niet bij het gewone afval deponeren. Of door de gootsteen, wasbak of toilet spoelen.

Een groot deel van de schadelijke stoffen in kca kan worden hergebruikt. Daarvoor is het belangrijk dat u het kca gescheiden inlevert. Het kan dan op de juiste manier worden verwerkt. Stoffen die niet geschikt zijn voor recycling worden onder speciale omstandigheden verbrand of gestort. Zo brengen ze geen schade toe aan het milieu. Bewaar de verschillende producten dus apart, en lever ze apart in.

Wat is wel en wat is geen kca?

Vul de afvalsoort in op de Afvalscheidingswijzer en u ziet in welke afvalbak het hoort.

AFVALSCHEIDINGSWIJZER - vind de juiste bak

Wanneer de inzamelaar opmerkt dat het aangeboden afval geen KCA is, neemt de inzamelaar het afval niet in.

Wanneer en hoe de inzameling gebeurt, leest u bij het onderdeel Contact.
Hier vindt u waar u het klein chemisch afval naar toe kunt brengen.