Gft-afval

Gft-afval is afval van groente, fruit en uit de tuin. Denk bijvoorbeeld aan etensresten, schillen, koffieprut en uitgebloeide bloemen. Gooi deze in de gft-container. Dit is de container met het groene deksel. Het is goed om dit gescheiden in te leveren: van gft kan compost en biogas gemaakt worden.

Gft-afval wordt 1 x per 14 dagen ingezameld door ROVA. De afvalinzameldagen ziet u in de digitale inzamelkalender van ROVA
Op de website van ROVA leest u ook meer over inzameling van gft-afval.

Snoeihout / groot groenafval

Tuinafval dat niet in de gft-container past, wordt op afroep bij u aan huis opgehaald. Deze inzameling gebeurt in het voor- en najaar. U kunt uw grof tuinafval dan gratis aanbieden.
In de Elna/Groenlose Gids en via de nieuwsberichten op deze site laten wij weten wanneer de inzameling is. In de weken voor de inzameling kunt u dan een telefonische afspraak maken bij het ROVA Klantcontactcentrum, telefoonnummer (038) 427 37 77.
Natuurlijk kunt u grof tuinafval ook naar een afvalbrengpunt brengen.