Bedrijfsafval

Bedrijfsafval is materiaal dat geen huishoudelijk of gevaarlijk afval is en in een bedrijf vrijkomt. Bovendien heeft het voor het bedrijf nauwelijks of geen waarde.

  • De inzameling wordt niet door de gemeente geregeld. Bedrijven moeten hun afval laten inzamelen door een officiële afvalinzamelaar.
  • De inzameltarieven kunt u bij de inzamelaar opvragen.

Bedrijven die het bedrijfsafval aanbieden bij het huisvuil zijn in overtreding. Het maakt daarbij niet om welk soort afval het gaat. Door het illegaal aanbieden van bedrijfsafval worden kosten gemaakt. Deze worden dan namelijk door deze bedrijven afgeschoven op de inwoner.

Waar kan ik terecht?

U kunt voor meer informatie terecht bij de Omgevingsdienst Achterhoek, telefoonnummer 06 10 57 80 53.