Afvalstoffenheffing

De gemeente Oost Gelre is verplicht om ervoor te zorgen dat bij elke huishouding binnen de gemeente het huisvuil wordt ingezameld.
Daarom legt de gemeente per huishouding een aanslag afvalstoffenheffing op. Het maakt daarbij niet uit of u inderdaad afval aanbiedt.

Wat kost het mij?

In het algemeen geldt: hoe meer afval, hoe meer u betaalt.
De tarieven zijn voor een groot deel afhankelijk van het aantal keer dat u gebruik maakt van:

 • de ondergrondse afvalcontainers;
 • de grijze container die u aan de weg zet.

Het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval kost geld. De gemeente betaalt deze kosten uit de inkomsten van de afvalstoffenheffing.

Omschrijving Vast bedrag Restafval
De tarieven voor 2020
Vastrecht € 181,43 per jaar n.v.t.
240 liter-container restafval n.v.t. € 5,84 per lediging
140 liter-container restafval n.v.t. € 3,60 per lediging
per lediging in een ondergrondse container n.v.t. € 1,20 per lediging

Op de jaarlijkse rekening vindt u:

 • het bedrag voor vastrecht;
 • het bedrag van de ledigingen van de restafvalcontainer en ondergrondse container van het voorgaande jaar.

Extra container of ander formaat

U betaalt een bedrag van € 46,00 (tarief 2020) aan administratie- en brengkosten voor een extra container. Ook betaalt u dit bedrag voor omwisseling van de container voor een andere formaat.

Wilt u een container omwisselen voor een ander formaat door een verhuizing? Dan betaalt u niets.

Als u de container zelf afhaalt kost dit € 15,00 (tarief 2020).

De gemeente kan elk jaar de tarieven aanpassen. U betaalt voor deze extra container ook een bedrag voor elke lediging.

Vervanging pasje

U bent het pasje voor de ondergrondse afvalcontainer kwijt of u heeft een beschadigd pasje?

Een nieuw pasje kost € 7,50 (tarief 2020).

Wat als ik ga verhuizen?

Verhuist u in de loop van het jaar naar een andere gemeente? U krijgt dan automatisch vermindering van de afvalstoffenheffing. U moet zich natuurlijk wel inschrijven in de nieuwe gemeente.
Verhuist u naar een ander adres binnen de gemeente waar u ook de hoofdbewoner bent? Dan ontvangt u geen nieuwe aanslag. De al ontvangen aanslag geldt ook voor uw nieuwe adres. Vermindering is dan dus niet van toepassing.

Kom ik in aanmerking voor vermindering afvalstoffenheffing?

U komt in aanmerking in de volgende gevallen:

 • verhuizing naar een ander adres in de gemeente Oost Gelre waar u niet de hoofdbewoner bent
 • verhuizing naar een andere gemeente
 • emigratie
 • overlijden van de belastingplichtige (niet van gezinsleden) 

In deze gevallen wordt dit via een wijziging in de bevolkingsadministratie automatisch verwerkt in de belastingadministratie. U krijgt dus automatisch een nota voor vermindering van de afvalstoffenheffing.

Heeft u geen verminderingsnota ontvangen terwijl de situatie wel voor u van toepassing is? Dan kunt u een mailtje sturen naar belastingen@oostgelre.nl waarin u vraagt om teruggave van de heffing. Natuurlijk kunt u ook een brief sturen naar:

Gemeente Oost Gelre
unit Belastingen
Postbus 17
7130 AA Lichtenvoorde

Hoe kan ik betalen?

U kunt de rekening op twee manieren betalen:

 • overschrijving:
  U betaalt het totaalbedrag in twee gelijke termijnen (delen), met vermelding van het aanslagnummer. Ons IBAN is: NL61 BNGH 0285 0450 08 (BIC-code: BNGHNL2G)
 • machtiging voor automatische incasso:
  Als u ons machtigt, schrijven wij het totaalbedrag in maximaal 8 termijnen van uw rekening af. Dit doen wij telkens aan het eind van iedere maand. De machtigingskaart blijft geldig tot u ons opdracht geeft de machtiging te stoppen.

 

Ik heb wekelijks maar één klein zakje afval?

De gemeente Oost Gelre zamelt het huishoudelijk afval gescheiden in volgens het diftarsysteem. Daarbij betaalt u voor het aantal keren per jaar dat u de ondergrondse afvalcontainer gebruikt. Hiervoor heeft u een pasje ontvangen. U kunt de kosten beperken door goed afval te scheiden en weinig restafval in te leveren.

En als ik nu geen afval aan de straat zet?

Ook dan betaalt u het vastrecht. Het gaat er namelijk niet om of u echt huisvuil aanbiedt of niet. De gemeente moet inwoners de mogelijkheid geven om huishoudelijke afval aan te bieden.

Moet ik voor mijn "tweede woning" betalen?

Ook voor uw "tweede woning" moet u afvalstoffenheffing betalen.
De rechter heeft namelijk beslist dat:
Het ter beschikking houden van een perceel ook als feitelijk gebruik moet worden gezien.

Ik heb een bedrijfsgebouw en toch betaal ik?

U heeft een bedrijfsgebouw zonder een gedeelte om te wonen? Dan moet u misschien ten onrechte afvalstoffenheffing betalen. In dat geval is het verstandig de gemeente te bellen of een bezwaarschrift in te dienen.

Wat als ik ga verhuizen?

U verhuist in de loop van het jaar naar een andere gemeente? U krijgt dan automatisch ontheffing/verlaging van de afvalstoffenheffing. U moet zich natuurlijk wel inschrijven in de nieuwe gemeente.
Gaat u binnen de gemeente Oost Gelre verhuizen? Dan ontvangt u geen nieuwe aanslag. De al ontvangen aanslag geldt ook voor uw nieuwe adres.

Kan ik bezwaar maken tegen de afvalstoffenheffing?

Tegen de hoogte van het tarief kunt u geen bezwaar maken. Het tarief is vastgesteld door de gemeenteraad. 
Vindt u dat u voor teveel ledigingen moet betalen? Dan kunt u wel bezwaar maken.
U stuurt uw bezwaarschrift naar de Heffingsambtenaar van de gemeente Oost Gelre,
Postbus 17,
7130 AA Lichtenvoorde.

Waar kan ik terecht?

Hebt u nog vragen, dan kunt u bellen naar (0544) 39 35 60.
U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via het e-mailadres belastingen@oostgelre.nl.

Heeft u vragen over afvalcontainers?
Neem dan contact op met ROVA via telefoonnummer (038) 427 37 77 of bekijk de website www.rova.nl.