Afvalinzameling

Afvalinzameling gebeurt volgens het diftarsysteem via ‘omgekeerd inzamelen’. Dit betekent dat we geen afval inzamelen, maar grondstoffen die we opnieuw kunnen gebruiken. Denk daarbij aan gft-afval, papier, karton, plastic verpakkingen, blik en melk- en sappakken. De inzameling van afval uit huishoudens gebeurt niet door de gemeente maar door ROVA.

Containers
We zamelen afval uit huishoudens in via containers en verzamelcontainers.
Voor de meeste laagbouwwoningen geldt: één container voor elke grondstof, die herbruikbaar is.
Voor appartementencomplexen gelden maatwerkoplossingen.
Meer informatie leest u bij “afvalcontainers”. Losse vuilniszakken neemt ROVA niet mee.

Afvalbrengpunten voor grof afval uit huishoudens
De ondergrondse verzamelcontainers zijn bedoeld voor klein afval uit huishoudens. Grof afval uit huishoudens kunt u laten ophalen of zelf brengen naar het afvalbrengpunt. Bij een afvalbrengpunt betaalt u voor het afval. Meer informatie vindt u bij afvalbrengpunten.

Inzameling grof afval uit de tuin
Snoeihout / groot groenafval wordt op afroep in het voor- en najaar bij u aan huis opgehaald.
Meer informatie vindt u bij “gft-afval”.

Digitale afvalscheidingswijzer
Wilt u weten waar u een bepaald soort afval moet inleveren? Kijk dan op de afvalscheidingswijzer.

Digitale afvalkalender
Informatie over de inzameldagen van de verschillende containers vindt u in de digitale inzamelkalender van ROVA. Hier vult u uw postcode en huisnummer in. Zo ziet u in één oogopslag wanneer de volgende inzameling is. 
Wilt u liever een papieren kalender? Download en print dan het pdf-bestand dat u in de digitale inzamelkalender ziet nadat u uw gegevens heeft ingevuld. Of neem contact op met ROVA Klantcontactcentrum. Het telefoonnummer is (038) 427 37 77. Mailen kan via het contactformulier op de website van ROVA

De ROVA-app
Naast de digitale kalender is er ook de gratis ROVA-app. Hiermee heeft u altijd de inzameldagen binnen handbereik. U kunt er bijvoorbeeld een herinnering in zetten. Dan krijgt u een seintje wanneer de container aan de weg kan. De ROVA-app is er voor iPhone en Android-toestellen en is gratis te downloaden.

Bedrijfsafval
De inzameling van bedrijfsafval regelt de gemeente niet. Meer informatie bij Bedrijfsafval.

Wat zijn de kosten?

Elk huishouden betaalt jaarlijks een vast bedrag aan afvalstoffenheffing (gemeentelijke belasting voor afvalstoffen). Voor de containers die u aan de weg zet, hoeft u niets te betalen.
Dit geldt niet voor het buitengebied. Daar betaalt u wel voor de lediging van de restafvalcontainer.
Voor het aanbieden van restafval in de ondergrondse verzamelcontainer betaalt u eveneens.
Wat de kosten zijn ziet u bij tarieven gemeentelijke belastingen.

Bij de afvalbrengpunten betaalt u voor het afval dat u wegbrengt. Het bedrag hangt af van het soort afval en het gewicht hiervan. Hiervoor geldt een minimumbedrag.

Wat moet ik doen…

 • bij storingen van de ondergrondse verzamelcontainer?
  Gaat de klep van de container niet open nadat u uw toegangspas tegen de paslezer hebt gehouden? Bel dan de storingslijn van ROVA, telefoonnummer (088) 235 76 82. 
  Brandt het rode lampje ‘Geen toegang’? Neemt u dan contact op met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoonnummer (038) 427 37 77. 
  Plaats uw afval niet naast de ondergrondse container. Dat is strafbaar. Er vindt controle plaats.
   
 • als ik mijn toegangspas voor de ondergrondse verzamelcontainer ben verloren? 
  Toen u de pas kreeg heeft u er een brief bij gekregen. Die brief moest u bewaren. Uw toegangspas heeft een uniek nummer. Dit nummer staat in de brief. Bij verlies van de pas belt u met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoonnummer (038) 427 37 77. U geeft ROVA het pasnummer door. ROVA maakt de kaart dan ongeldig. Misbruik van uw toegangspas kan dan niet meer.
  Aan het aanvragen van een nieuwe pas zijn kosten verbonden.
   
 • als ik niet weet waar in mijn wijk de ondergrondse verzamelcontainer staat?
  Neemt u in dat geval contact op met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoonnummer (038) 427 37 77.
   
 • met mijn toegangspas als ik ga verhuizen?
  De toegangspas is adresgebonden en hoort bij de woning. Gaat u verhuizen? Geef de pas en de brief die u erbij kreeg aan de nieuwe bewoner(s). Of u laat de pas en de brief achter in de woning.
   
 • als ik vragen heb over de toegangspas?
  Neemt u dan contact op met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoonnummer (038) 427 37 77.

  Mailen kan via het contactformulier op de website van ROVA.

Bel of mail gerust als u vragen heeft
U kunt het ROVA Klantcontactcentrum bellen op telefoonnummer (038) 427 37 77.
Wilt u liever mailen, vul dan het contactformulier op de website van ROVA in.