Afvalbrengpunten

Afval dat niet thuishoort of past in een vuilniszak, mini-container of ondergrondse afval container kunt u brengen naar één van de afvalbrengpunten in Oost Gelre. Een uitzondering hierop is het klein chemisch afval. Vanaf 2020 gebeurt die inzameling alleen via de chemokar (zie Klein chemisch afval ).
U moet wel inwoner van Oost Gelre zijn om restafval te mogen brengen.

Digitale afvalscheidingswijzer
Wilt u weten in welke container een soort afval hoort of wat u naar het afvalbrengpunt kunt brengen? Kijk dan in de afvalscheidingswijzer. (Het afvalbrengpunt wordt daar gemeentelijke milieustraat genoemd).

Overtollig huisraad daarentegen zijn spullen die nog een keer te gebruiken zijn.
Voor inwoners van Lichtenvoorde, de kerkdorpen en het bijbehorend buitengebied geldt dat u uw overtollig huisraad gratis kunt laten ophalen. U belt daarvoor telefoonnummer (0544) 39 55 42 van het bedrijf Remondis.
Kringloopwinkel ’t Hergebruikertje verkoopt deze goederen in haar winkel.

In de kern Groenlo, in Zwolle en het bijbehorend buitengebied, haalt Aktief Kringloopbedrijven het overtollig huisraad op. Dit is gratis. Het ophalen gebeurt op afroep, via telefoonnummer 0900 – 8313 (lokaal tarief). U kunt de kringloopspullen ook brengen bij het afvalbrengpunt van Aktief Kringloopbedrijven.

De adresgegevens van de afvalbrengpunten en de inzamelbedrijven vindt u hier: Waar kan ik afval of opnieuw te gebruiken spullen brengen?

Grof afval uit de tuin wordt op afroep in het voor- en najaar bij u aan huis opgehaald. Lees meer daarover bij gft-afval.