Privacy

Op deze pagina vindt u algemene informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Ook leest u welke rechten u hebt op het gebied van privacy.

Privacyverklaring

De bescherming van uw privacy is belangrijk. Wij gaan daarom heel zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de privacy wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook hebben wij maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens goed te beveiligen. Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn.

Een persoonsgegeven is een gegeven dat informatie bevat over een persoon en naar die persoon te herleiden is. 

* Voor meer informatie over specifieke deze verklaring klikt u op een van beide linken hieronder bij Privacyverklaringen.

Privacyverklaring Wet Politiegegevens Gemeente Oost Gelre

In bepaalde situaties verwerkt de gemeente Oost Gelre politiegegevens. Het gaat hoofdzakelijk om situaties waarin persoonsgegevens worden verwerkt door een buitengewoon opsporingsambtenaar (verder: boa) van de gemeente Oost Gelre.   

De gemeente Oost Gelre heeft boa’s in dienst voor taken in het kader van toezicht en handhaving van de openbare orde en onderwijs (domein I en domein III). Voorbeelden van boa’s in dienst bij de gemeente zijn: gemeentelijke handhavers, parkeercontroleurs en leerplichtambtenaren.   

* Voor meer informatie over specifieke deze verklaring klikt u op een van beide linken hieronder bij Privacyverklaringen.