Foto's en beeldopnames

Als gemeente maken wij foto’s en beeldopnames die te maken hebben met onze publiekrechtelijke taken. Wij houden u graag via foto’s en beeldopnames op de hoogte van wat er binnen onze gemeente speelt. Maar wij vinden uw privacy ook belangrijk. Het kan namelijk zijn dat er foto’s of beeldopnames gemaakt worden waar u op staat. In deze verklaring leest u meer over het gebruik van foto’s en beeldopnames.

Privacywet

Foto’s en beeldopnames zijn persoonsgegevens volgens de nieuwe privacywet: de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens, verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Waarom maken wij foto’s en beeldopnames?

Als gemeente maken wij foto’s en beeldopnames over wat er in onze gemeente speelt en wat wij als gemeente doen. Zo organiseren wij verschillende informatie-, voorlichtings-, inloop- en andere bijeenkomsten over diverse onderwerpen en projecten. Daarnaast zijn wij ook deelnemer bij beurzen, markten, congressen, bedrijfsbezoeken, regionale bijeenkomsten en bijeenkomsten van derden. Als evenementengemeente maken wij ook foto’s en beeldopnames van de evenementen in onze gemeente, zoals bijvoorbeeld de Zwarte Cross, het Bloemencorso, Corsotainment en de Slag om Grolle. Ook kunt u denken aan werkzaamheden die wij in de openbare ruimte verrichten: koninklijke onderscheidingen, herdenkingen, openingen en feestelijke bijeenkomsten door een lid van het college, maar ook vergaderingen van de gemeenteraad, commissieleden en B&W.

Wij gebruiken de foto’s en de beeldopnames alleen voor onze eigen communicatie

Zoals folders, posters, de websites, Facebookpagina's en Twitter. Wij geven deze foto’s en beeldopnames niet aan andere organisaties of bedrijven. De foto’s en beeldopnames worden voor de duur van maximaal twee jaar gebruikt. Daarna worden ze vernietigd of gearchiveerd als het archiefwaarde heeft.

Wanneer vragen wij wél om uw toestemming

Als u als enige of slechts met een paar andere mensen vol in beeld staat, vragen wij u toestemming voor het gebruik van de foto of beeldopname. De fotograaf geeft u een toestemmingsformulier van de gemeente. Op dit toestemmingsformulier kunt u aangeven of wij de foto of beeldopname mogen gebruiken en op welke kanalen wij dit mogen plaatsen. Voor kinderen tot 16 jaar vragen wij de ouders/wettelijk vertegenwoordigers om toestemming. U bent niet verplicht om toestemming te geven en uw toestemming kunt u op ieder moment weer intrekken. U kunt hiervoor een brief sturen of een e-mail sturen naar: privacy@oostgelre.nl

Wanneer vragen wij niet om uw toestemming

In sommige gevallen kunnen wij niet van iedereen persoonlijk toestemming vragen. U staat bijvoorbeeld met heel veel mensen op een foto of een beeldopname. Ook kunt u als toevallige voorbijganger op een foto of beeldopname staan. Wij maken altijd van tevoren duidelijk kenbaar dat er foto’s of beeldopnames worden gemaakt. Wilt u niet op de foto of op een beeldopname, geeft u dit dan aan. Dan houden wij hier rekening mee. Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens. Wij letten goed op bij welke onderwerpen wij dit soort foto’s en beeldopnames gebruiken.

Soms maken we beeldopnames

Dit doen wij om degene die om een of andere reden niet in staat is om fysiek aanwezig te zijn, op deze manier toch te laten deelnemen. Ook hier geldt dat als u niet gefilmd wilt worden, u dit van tevoren kunt aangeven. Wij houden hier dan rekening mee.

Bezwaar tegen een foto of beeldopname

Heeft u toestemming gegeven voor het gebruiken van een foto waar u op staat, maar wilt u de toestemming intrekken? Of heeft u bezwaar tegen een foto die wij van u gemaakt hebben? Wilt u dat wij een foto waar u op staat verwijderen? Neemt u dan contact op met ons.

Gemeente Oost Gelre
t.a.v. privacy coördinator
Postbus 17
7130 AA Lichtenvoorde
Tel.: (0544) 39 35 35
privacy@oostgelre.nl

Klachten

De gemeente Oost Gelre heeft een Functionaris Gegevensbescherming. Voor klachten kunt u rechtstreeks contact opnemen door een e-mail te sturen naar: fg@oostgelre.nl. Ook kunt u zich melden met een klacht bij landelijke toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nlexterne-link-icoon