Producten en diensten voor ondernemers

Wilt u zelf uw ambities en dromen waarmaken en een bedrijf starten, of uw diensten aanbieden als zzp’er? Een eigen bedrijf runnen is spannend, uitdagend en vooral leuk! Maar een onderneming starten vergt tijd, een goede voorbereiding en veel energie. Kunt u hierbij wel wat hulp gebruiken? Dan bent u bij het ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) aan het juiste adres.

 

Een drank- en horecavergunning geeft toestemming tot het uitoefenen van het horecabedrijf (café, restaurant maar ook sportkantines etc.) of het slijtersbedrijf.
Om een café, restaurant, slijtersbedrijf of kantine waar alcohol wordt verstrekt te mogen exploiteren is een drank- en horecavergunning nodig. De vergunning wordt verleend voor een specifieke inrichting op naam van de ondernemer. De Drank- en Horecawet kent 2 soorten vergunningen: het horecabedrijf of het slijtersbedrijf.

 

In de gemeente Oost Gelre is één algemene begraafplaats aan de Vragenderweg (ongenummerd) in Lichtenvoorde. De overige begraafplaatsen worden beheerd door de kerken in de verschillende kernen.

 

Asbest is een mineraal dat in een aantal gebieden in de wereld voorkomt. Het is opgebouwd uit fijne vezels. Door de grote slijtvastheid en onbrandbaarheid is asbest in het verleden gebruikt in huizen en gebouwen. Asbest veroorzaakt risico's voor mens en milieu. Het inademen van asbestvezels kan kanker veroorzaken. Sinds 1 juni 1993 mag asbest niet meer worden gebruikt. Het kan nog steeds voorkomen in huizen en materialen die vóór 1994 zijn gebouwd.
Asbest is gevaarlijk. Daarom geldt: asbest? Altijd melden!

 

Lees meer: Asbest

U kunt de gemeentebelastingen niet in 2 maar in 8 maanden betalen. Hiervoor moet u de machtiging voor automatische incasso invullen (toestemming automatisch afschrijven). Dit kan alleen bij een belastingaanslag vanaf € 20,--.

 

Bedrijfsafval is materiaal dat geen huishoudelijk of gevaarlijk afval is en in een bedrijf vrijkomt. Bovendien heeft het voor het bedrijf nauwelijks of geen waarde.
De inzameling wordt niet door de gemeente geregeld. Bedrijven moeten hun afval laten inzamelen door een officiële afvalinzamelaar.

 

Lees meer: Bedrijfsafval

Er zijn verschillende juridische mogelijkheden om iets te kunnen ondernemen tegen besluiten van de gemeente. Het gaat daarbij om het indienen van een bezwaarschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening of het indienen van een beroepschrift.

 

Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. In een bestemmingsplan staat of en hoe er gebouwd mag worden. Er staat ook in waarvoor een gebouw of stuk grond gebruikt mag worden. Heeft u bouwplannen die niet passen binnen het bestemmingsplan? Dan kunt u een aanvraag doen voor afwijking, herziening of wijziging van het bestemmingsplan.

 

Lees meer: Bestemmingsplan

Een aanlegactiviteit Wabo (artikel 2.1. 1b. Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) geeft toestemming stukken grond op te hogen, af te graven, een kikkerpoel te graven, een houtgewas te vellen of te rooien of andere activiteiten te verrichten die gevolgen hebben voor het aanzien van het landelijk gebied van de gemeente.

 

Als u een bouwplan heeft, moet u controleren of uw plannen in het bestemmingsplan van de gemeente passen. Ook als u alleen met een deel van het gebouw aan de slag wilt, zoals een schoorsteen, balkon of erker. Controleer ook het bestemmingsplan als u een bestaand gebouw op een andere manier wilt gebruiken. Dit kunt u doen via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Passen uw plannen niet in het bestemmingsplan? Vraag dan aan de gemeente of u mag afwijken van het bestemmingsplan.