Nieuws

Van

Tot en met

College zet in op IEKC Lichtenvoorde

Integraal Educatief KindCentrum belangrijk voor Oost Gelre

Al eerder hebben college en raad zich uitgesproken voor het realiseren van een IEKC (Integraal Educatief KindCentrum) op de huidige locatie van de St. Ludgerusschool in Lichtenvoorde. Op 2 oktober behandelt de raad de financiële onderbouwing van het plan in de Raadscommissie. Het definitieve besluit over de financiering valt tijdens de behandeling van de begroting op 30 en 31 oktober.

Inloopbijeenkomst beleid en uitvoering grootschalige energieopwekking

Zowel het beleid als het uitvoeringsplan voor de grootschalige opwekking van hernieuwbare energie liggen vanaf vrijdag 14 september ter inzage. In de plannen staat wat er nodig is om in 2030 energieneutraal te zijn. Op 3 oktober is er tussen 16.00 en 20.00 uur een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis.

Animo voor Doe-scan bedrijven

Ondernemers in Oost Gelre kunnen zich aanmelden voor de DOE-scan voor duurzaam ondernemen. Wethouder Bart Porskamp hoopt dat de recente bijeenkomst bij de Mattelier in Groenlo over dit onderwerp bedrijven over de streep trekt om de scan ook daadwerkelijk uit te laten voeren: “Bedrijven hebben hierin een verplichting, maar nog mooier is natuurlijk als ze zelf de meerwaarde er van inzien.”

Bijeenkomst energietransitie voor ondernemers

Op 5 september wordt bij De Mattelier in Groenlo een bijeenkomst voor ondernemers gehouden. Die staat in het teken van de energietransitie. Eén van de gastsprekers is de nationaal energiecommissaris Ruud Koornstra, een autoriteit maar ook inspirerend trekker van de energietransitie.

Oost Gelre Energieneutraal in 2030

Oost Gelre wil in 2030 energieneutraal zijn. Dus net zoveel energie duurzaam opwekken als dat we verbruiken. De afgelopen maanden zijn er een aantal bijeenkomsten geweest. Op basis van de informatie uit die bijeenkomsten is nu een beleidsstuk en een uitvoeringsplan opgesteld. Deze worden op 4 september in de commissievergadering besproken.

Lancering wandelrouteboekje ‘Wandel je fit in 10.000 stappen’

Vrijdag 6 juli werd de spiksplinternieuwe 10.000 stappenroutes gepresenteerd bij Natuurpark De Leemputten. Geniet van het mooie landschap en wandel je fit in 10.000 stappen. Wethouder Marieke Frank van kreeg het eerste boekje uit handen van Bernou Wagenaar, toeristisch coördinator van de gemeente Oost Gelre.

25 juni: inloopavond omgeving Bonifatiushof-Nieuwmarkt

Met het programma Geef Lichtenvoorde Kleur werken we samen aan de toekomst van Lichtenvoorde. Op maandag 25 juni vindt bij Grand Café Markt 5 een inloopavond plaats over de ontwikkelingen bij de omgeving Bonifatiushof-Nieuwmarkt.

Goede 2e bijeenkomst grootschalige energieopwekking Oost Gelre

Op donderdag 5 juli presenteren we in zaal Overkamp in Vragender de resultaten van de bijeenkomsten over grootschalige energieopwekking. Tijdens deze bijeenkomsten op 14 en 31 mei is met inwoners,bedrijven en belangenorganisaties gesproken over de vragen: Waar willen we windmolens, zonneparken en installaties voor biomassa? En onder welke voorwaarden? En wat kan de bijdrage van grootschalige besparing zijn, bijvoorbeeld door in één keer een hele wijk te verduurzamen?

Donderdag 31 mei tweede bijeenkomst grootschalige energieopwekking

Op donderdag 31 mei is in de Mattelier in Groenlo de tweede bijeenkomst over grootschalige energieopwekking in Oost Gelre. Het doel van de avond is een volgende stap zetten in het beantwoorden van twee belangrijke vragen: Waar willen we in ons buitengebied grootschalige opwekking van energie? En onder welke voorwaarden? De informatieavond start met een informatiemarkt over grootschalige energieopwekking.

Toestemming vuurwerk Ruurloseweg Groenlo op 11 mei 2018

Vrijdag 11 mei wordt er theatervuurwerk ontstoken vanaf het parkeerterrein van Welgelegen aan de Ruurloseweg 1 te Groenlo. Het vuurwerk wordt ontstoken door het bedrijf Xena Vuurwerk B.V. uit Ede. Het afsteken van het vuurwerk is tussen 21.00 en 24.00 uur en duurt ongeveer 5 minuten.