Leges uittreksels en verklaringen

Overzicht kosten uittreksels en verklaringen
Omschrijving Tarief 2020
Uittreksel/afschrift burgerlijke stand
(akte geboorte, overlijden, huwelijk/geregistreerd partnerschap of echtscheiding/ontbinding geregistreerd partnerschap
" 13,80
Uittreksel basisregistratie personen
Bewijs van Nederlanderschap
"
"

8,50
8,10

Bewijs van in leven zijn
Attestatie de vita 
(voor een pensioenaanvraag is dit gratis)

"
"
 

8,10
13,80
 
Legaliseren handtekening " 8,10
Waarmerken kopie (alleen documenten, geen diploma's) " 8,10
Verklaring omtrent het gedrag " 41,35
Verklaring van huwelijksbevoegdheid " 24,30