Leges uittreksels en verklaringen

Overzicht kosten uittreksels en verklaringen
Omschrijving Tarief 2021
Uittreksel/afschrift burgerlijke stand
(akte geboorte, overlijden, huwelijk/geregistreerd partnerschap of echtscheiding/ontbinding geregistreerd partnerschap
" 14,00
Uittreksel basisregistratie personen
Bewijs van Nederlanderschap
"
"
8,50
8,50

Bewijs van in leven zijn
Attestatie de vita 
(voor een pensioenaanvraag is dit gratis)

"
"
 

8,50
14,00
 

Legaliseren handtekening " 8,50
Waarmerken kopie (alleen documenten, geen diploma's) " 8,50
Verklaring omtrent het gedrag " 41,35
Verklaring van huwelijksbevoegdheid " 24,60