Leges uittreksels en verklaringen

Overzicht kosten uittreksels en verklaringen
Omschrijving Tarief 2019
Uittreksel/afschrift burgerlijke stand
(akte geboorte, overlijden, huwelijk/geregistreerd partnerschap of echtscheiding/ontbinding geregistreerd partnerschap
" 13,40
Uittreksel basisregistratie personen
(bewijs van Nederlanderschap)
" 7,75
Bewijs van in leven zijn
Attestatie de vita 
(voor een pensioenaanvraag is dit gratis)

"
"

7,75
13,40
 
Legaliseren handtekening " 7,75
Waarmerken kopie (alleen documenten, geen diploma's) " 7,75
Verklaring omtrent het gedrag " 41,35