Handtekeninglegalisatie

Een legalisatie van een handtekening houdt in dat de burgemeester verklaart dat een handtekening op een bepaald document 'echt' is. De handtekening moet in aanwezigheid van de behandelend ambtenaar geplaatst worden. De gemeente bevestigt met een stempel dat dit dezelfde handtekening is als die op uw paspoort of identiteitskaart staat. Voor de legalisatie van de handtekening moet u een afspraak maken.

Wat heeft u nodig?

  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument).
  • Het document waar de legalisatie op moet komen te staan.

De handtekening wordt gelegaliseerd terwijl u wacht.

Wat kost het?

(tarief/tarieven 2024)

OmschrijvingTarief
Legaliseren handtekening€ 9

Wat u verder moet weten

  • U heeft bijvoorbeeld een legalisatie van uw handtekening nodig, wanneer u een niet-Europeaan bent en een visum (maximaal drie maanden) nodig heeft om in een land te verblijven. Dit visum moet u aanvragen bij de Nederlandse ambassade in het land waar u woont. Hiervoor heeft u eerst een verklaring nodig van iemand uit Nederland (de garantverklaring). Deze verklaring houdt in: ''ik wil u opvangen in Nederland en ik sta garant voor alle kosten''. De handtekening van de gastheer/gastvrouw moet dan eerst voor echt worden verklaard.
  • Handtekeninglegalisatie wordt ook vaak gevraagd op stukken die naar het buitenland moeten worden gezonden of op stukken waarin de ondertekenaar toestemming geeft tot uitvoering van bepaalde zaken.
  • De legalisatie bewijst alleen dat uw handtekening echt is. Het zegt niets over de inhoud van het document of formulier. 

Vragen?

Neem dan contact met ons op via (0544) 39 35 35 of burgerzaken@oostgelre.nl.