Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking

Ontvangt u iemand uit het buitenland die voor een bepaalde tijd in Nederland verblijft? Dan kan het zijn dat u voor deze persoon een 'Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking' nodig heeft.
Een ingevuld aanvraagformulier (zonder handtekeningen!) moet u persoonlijk (samen met uw eventuele partner) inleveren bij de balie Burgerzaken. Aan de balie zet u uw handtekening(en). U moet hiervoor een afspraak legalisatie handtekening maken.

Hoe vraag ik het aan?

 1. Print het aanvraagformulier, dat u hier kunt downloaden en vul het in:
  Aanvraagformulier bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking IND (pdf)externe-link-icoon
 2. Geef het aanvraagformulier (zonder handtekeningen!) persoonlijk af (samen met uw eventuele partner) bij de balie Burgerzaken. U moet hiervoor een afspraak makenexterne-link-icoon.
 3. Neem een geldig legitimatiebewijs mee van degene(n) die garant staat of staan.
 4. In het bijzijn van een baliemedewerker van de gemeente Oost Gelre ondertekent u (én uw eventuele partner) het formulier. Daarna legaliseert de medewerker uw handtekening(en). Wat dit precies betekent, leest u bij Handtekeninglegalisatie.
 5. Na legalisatie van het Bewijs van garantstelling, stuurt u het ondertekende formulier zelf naar de bezoeker die het visum moet aanvragen. De bezoeker gaat ermee naar de Nederlandse vertegenwoordiging in het eigen land om een visum aan te vragen.

Wat u moet weten

Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking' is nodig als:

 • u garant wilt staan voor een niet-Europeaan die een bezoek wil brengen aan Nederland (garantstelling)
 • u onderdak wilt geven aan een niet-Europeaan (logiesverstrekking)
 • er sprake is van garantstelling én logiesverstrekking.

Het Bewijs van garantstelling is maximaal drie maanden geldig. Dit is gelijk aan de periode dat een buitenlander met een visum in Nederland mag verblijven.

Garantstelling

 • Om een visum te kunnen krijgen, hebben niet-Europeanen die maximaal drie maanden in Nederland willen verblijven een Bewijs van garantstelling (voorheen Garantverklaring) nodig.
 • Dit bewijs geeft aan dat iemand uit Nederland (familielid, vriend of kennis) garant staat voor de eventuele kosten (en schulden) die de bezoeker maakt.
 • Een Bewijs van garantstelling is nodig als de bezoeker zelf niet alle kosten tijdens zijn verblijf in Nederland kan betalen.

Logiesverstrekking

 • Het Bewijs van particuliere logiesverstrekking is nodig als u personen die voor hun komst naar Nederland een visum nodig hebben, onderdak (logies) wilt geven in Nederland. Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)externe-link-icoon vindt u meer informatie over de voorwaarden voor een verblijf in Nederland. De IND houdt bij welke buitenlanders een visum nodig hebben voor een bezoek aan Nederland.
 • De IND is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17:00 uur. Bel 088 043 04 30

Kort verblijf in Nederland

Komt u voor een korte periode naar Nederland? Dan heeft u in bepaalde gevallen voor uw verblijf in Nederland een Schengenvisum nodig. U leest er meer over op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienstexterne-link-icoon (IND).
De visumwijzerexterne-link-icoon helpt u te bepalen of u een visum nodig heeft, en zo ja; welk type visum u nodig heeft voor uw reisplannen naar of via Nederland.

Zonder visum naar Nederland

Beschikt u over de nationaliteit en over het paspoort van een niet visumplichtig land, dan heeft u geen visum nodig om in Nederland te verblijven. Lees meer hierover op de pagina: Naar Nederland reizen zonder visumexterne-link-icoon.

Wat kost het?

(tarief/tarieven 2024)

OmschrijvingTarief
Legaliseren handtekening€ 9

Het bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking kost zelf niets, maar aan het legaliseren van elke handtekening zijn kosten verbonden.

Vragen?

Neem dan contact met ons op via (0544) 39 35 35 of burgerzaken@oostgelre.nl.