document iconBewijs van in leven zijn

U heeft een bewijs nodig waaruit blijkt dat u in leven bent. Voor bijvoorbeeld een uitkering van een pensioenfonds of een levensverzekeringsmaatschappij kan het nodig zijn dit bewijsstuk te overleggen. Vraagt een instantie in Nederland hier om? Dan kunt u een ‘Bewijs van in leven zijn’ online aanvragen met DigiD. Bij de stappen die u hierbij doorloopt betaalt u de kosten direct via iDEAL. U ontvangt het uittreksel dan via de post.
Vraagt een buitenlandse instantie om bewijs dat u in leven bent? Dan heeft u een Attestatie de Vita nodig. Dit kunt u alleen via de balie van het gemeentehuis aanvragen. U moet hiervoor een afspraak maken.

Wat heeft u nodig?

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Als u het aanvraagt voor een pensioenfonds, neemt u ook de brief van het pensioenfonds mee waarin hierom wordt gevraagd.

Wat kost het?

(tarief/tarieven 2023)

Omschrijving Tarief
Bewijs van in leven zijn € 8,65
Attestatie de vita € 15,70

Als u deze nodig heeft voor een pensioenfonds dan is het gratis. U moet hiervan dan wel bewijsstukken laten zien.

Vragen?

Neem dan contact op via (0544) 39 35 35 of burgerzaken@oostgelre.nl.