Ter inzage

Op deze pagina ziet u een overzicht van de ruimtelijke plannen en eventuele andere besluiten die momenteel ter inzage liggen.
Alle ruimtelijke plannen zijn in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘woningsplitsing Boerijendijk 8, 8a Groenlo’

Het ontwerp besluit ligt met ingang van 20 maart 2020 t/m 30 april 2020 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2020, week 12 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpbesluit ‘Omgevingsvergunning woning met mantelzorgwoning Erve ’t Hag 13 en 13a, Harreveld’

Het ontwerp bestemmingsplan en ontwerp besluit ligt met ingang van 13 maart tot en met 23 april 2020voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2020, week 11 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerp bestemmingsplan ‘Woonwijken Groenlo, herziening Oldenhuis’ en ontwerp besluit tot vaststelling hogere grenswaarden geluid voor 9 woningen aan de zuidwestzijde van het plangebied

Het ontwerp bestemmingsplan en ontwerp besluit ligt met ingang van 28 februari 2020 tot en met 9 april 2020 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2020, week 9 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Diverse vastgestelde bestemmingsplannen

De diverse vastgestelde bestemmingsplannen liggen met ingang van 28 februari 2020 tot en met 9 april 2020 voor iedereen ter inzage. De plannen kunnen worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2020, week 9 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Bekendmaking gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan ‘Functieverandering Papenweg 8B, 8C en 10 te Lievelde

Het gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan ligt met ingang van 21 februari 2020 tot en met 2 april 2020 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2020, week 8 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerp wijzigingsplan ‘Vrakkinkweg 4 Groenlo’ en voorgenomen vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Het ontwerp wijzigingsplan ligt met ingang van 21 februari 2020 tot en met 2 april 2020 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2020, week 8 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Voorontwerp bestemmingsplan ‘N18 Zieuwentseweg - Richterslaan’

Het voorontwerp ligt met ingang van 21 februari 2020 tot en met 2 april 2020 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2020, week 7 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerp herziening bestemmingsplan De Stegge 23 te Lievelde

Het ontwerp ligt met ingang van 7 februari 2020 tot en met 19 maart 2020 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2020, week 6 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.