Ter inzage

Op deze pagina ziet u een overzicht van de ruimtelijke plannen en eventuele andere besluiten die momenteel ter inzage liggen.
Alle ruimtelijke plannen zijn in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vastgesteld Beeldkwaliteitsplan en Ruimtelijk Beoordelingskader Laarberg

De stukken liggen met ingang van 27 november 2020 tot en met 7 januari 2021 voor iedereen ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde of digitaal raadpleegbaar. Zie verder Bekendmakingen 2020, week 48, tabblad blad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Anterieure overeenkomst Hegemansweg Groenlo (zonneparken)

De overeenkomst ligt met ingang van 27 november 2020 t/m 7 januari 2021 voor iedereen ter inzage. In verband met Covid-19 is de zakelijke beschrijving alleen digitaal te raadplegen. Wilt u de zakelijke beschrijving fysiek inzien? Dan kunt u contact opnemen met Nardo Rondeel via (0544) 39 34 82.
Zie verder Bekendmakingen 2020, week 48, tabblad blad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Anterieure overeenkomst Vosdijk 17 Vragender (mini-camping)

De overeenkomst ligt met ingang van 27 november 2020 t/m 7 januari 2021 voor iedereen ter inzage. In verband met Covid-19 is de zakelijke beschrijving alleen digitaal te raadplegen. Wilt u de zakelijke beschrijving fysiek inzien? Dan kunt u contact opnemen met Nans Weelink via (0544) 39 35 56.
Zie verder Bekendmakingen 2020, week 48, tabblad blad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Besluit ‘Omgevingsvergunning zonnepark Hegemansweg Groenlo’

Het besluit ligt met ingang van 20 november 2020 tot en met 1 januari 2021 voor iedereen ter inzage. Het besluit kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2020, week 48, tabblad blad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Locaties plaatsing laadpalen PARKnCHARGE

Het besluit ligt met ingang van 11 november 2020 tot en met 22 december 2020 voor iedereen ter inzage. Op woensdag 11 november 2020 zijn de verkeersbesluiten gepubliceerd in de Staatscourant. Deze kunt u lezen via officielebekendmakingen.nl. Zie verder Bekendmakingen 2020, week 46, tabblad blad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Besluit omgevingsvergunning "woningsplitsing Oude Winterswijkseweg 40 Groenlo"

Het besluit ligt met ingang van 9 november 2020 tot en met 20 december 2020 voor iedereen ter inzage. Het besluit kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2020, week 45, tabblad blad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied herziening Pastoor Zanderinkstraat 12, 12a en Hellerweg 2 Zieuwent”

Het plan ligt met ingang van 6 november 2020 t/m 17 december 2020 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2020, week 45, tabblad blad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Niet-vaststellen ontwerpbestemmingsplan “Woonwijken Lichtenvoorde, herziening locatie Raadhuisstraat 31-33 en Zieuwentseweg 1-5 Lichtenvoorde”

De niet-vaststelling ligt met ingang van 6 november tot en met 17 december 2020 voor iedereen ter inzage. Het kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2020, week 45, tabblad blad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Om de procedure van het oude bestemmingsplan stop te zetten, heeft de gemeenteraad besloten het oude ontwerpbestemmingsplan niet vast te stellen (pdf).

Ontwerp bestemmingsplan "Buitengebied, herziening Scheidingsweg 1, Wilgendijk 4 en 4a en Oude Papendijk ongenummerd"

Het plan ligt met ingang van 30 oktober t/m 10 december 2020 voor iedereen ter inzage. De plannen kunnen worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2020, week 44, tabblad blad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Vastgesteld bestemmingsplan “Herziening Raadhuisstraat 31-33 Lichtenvoorde en Lichtenvoordseweg 85 Groenlo”, besluit tot vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder en vastgesteld ‘Beeldkwaliteitsplan Raadhuishof & plan Lichtenvoordseweg (voormalig nutsgebouw)’

De plannen liggen met ingang van 30 oktober t/m 10 december 2020 voor iedereen ter inzage. De plannen kunnen worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2020, week 44, tabblad blad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Anterieure overeenkomst Pastoor Zanderinkstraat 12, 12a Zieuwent en Hellerweg 2 Zieuwent

De overeenkomst ligt met ingang van 16 oktober tot en met 26 november 2020 voor iedereen ter inzage. In verband met Covid-19 is de zakelijke beschrijving alleen digitaal te raadplegen. Wilt u de zakelijke beschrijving fysiek inzien? Dan kunt u contact opnemen met Nardo Rondeel via (0544) 39 34 82.
Zie verder Bekendmakingen 2020, week 42, tabblad blad Ruimtelijke Ontwikkeling.