Ter inzage

Op deze pagina ziet u een overzicht van de ruimtelijke plannen en eventuele andere besluiten die momenteel ter inzage liggen.
Alle ruimtelijke plannen zijn in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Voorbereidingsbesluit voor de omgeving Dijkstraat Lichtenvoorde

Het besluit ligt vanaf 10 februari voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2018, week 7 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Regionaal Bedrijvenpark Laarberg, Laarberg Entree’

Het besluit ligt van 16 februari 2018 t/m 29 maart 2018 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2018, week 7 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

(Gewijzigd) vastgestelde bestemmingsplannen

  1. het bestemmingsplan ‘Kern Lievelde 2015’, waarbij de bestaande planologische situatie in de kern Lievelde is geactualiseerd en gedigitaliseerd;
  2. het bestemmingsplan ‘Kern Vragender 2015’, waarbij de bestaande planologische situatie in de kern Vragender is geactualiseerd en gedigitaliseerd;
  3. het bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening Manschotterweg 19 Harreveld’, waarbij functiewijziging van agrarisch naar wonen plaatsvindt.

Het besluit ligt van 16 februari 2018 t/m 29 maart 2018 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2018, week 7 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor het perceel Aagtemanweg 10-12 Harreveld

Het besluit ligt van 16 februari 2018 t/m 29 maart 2018 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2018, week 7 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Omgevingsvergunning woningsplitsing Tankweg 13 Lievelde

Het besluit ligt van 9 februari 2018 t/m 22 maart 2018 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2018, week 6 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Omgevingsvergunning functieverandering Huttendijk 4 Vragender

Het besluit ligt van 9 februari 2018 t/m 22 maart 2018 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2018, week 6 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Besluit omgevingsvergunning Rector Hulshofstraat 14 Harreveld

Het besluit ligt van 12 februari t/m 25 maart 2018 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2018, week 6 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerp wijzigingsplan ‘Meddoseweg 5 Vragender wijziging bouwvlak’

Het besluit ligt van 2 februari 2018 tot en met 15 maart 2018 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2018, week 5 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.