Ter inzage

Op deze pagina ziet u een overzicht van de ruimtelijke plannen en eventuele andere besluiten die momenteel ter inzage liggen.
Alle ruimtelijke plannen zijn in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ontwerpbesluit ‘omgevingsvergunning Nieuwe woning Nieuwstad 9 te Groenlo’ en beschrijving van de bijbehorende anterieure overeenkomst.

Het besluit ligt van van 17 februari 2017 t/m 30 maart 2017 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Raadhuisstraat 4 te Lichtenvoorde. Zie verdeBekendmakingen 2017, week 7  tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpbestemmingsplan “Bestemmingsplan bedrijventerreinen Oost Gelre herziening Koningslinde 6 Lichtenvoorde bedrijfskavel”

Het besluit ligt van van 10 februari 2017 t/m 23 maart 2017 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Raadhuisstraat 4 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2017, week 6  tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Voorbereidingsbesluit voor de omgeving Dijkstraat Lichtenvoorde

Het besluit ligt met de bijbehorende kaart en overige stukken met ingang van 10 februari 2017 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Raadhuisstraat 4 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2017, week 6  tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Voornemen tot onttrekking van een deel van de Hollandse Schans, Timptoniusplein (Lievelde) aan de openbaarheid

Het besluit ligt van van 3 februari 2017 t/m 16 maart 2017 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Raadhuisstraat 4 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2017, week 5  tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Kern Lievelde 2015’

Het besluit ligt van van 3 februari 2017 t/m 16 maart 2017 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Raadhuisstraat 4 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2017, week 5  tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpbesluit ‘omgevingsvergunning woning Poelhuttersslatdijk 2 Lichtenvoorde’

Het besluit ligt van van 3 februari 2017 t/m 16 maart 2017 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Raadhuisstraat 4 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2017, week 5 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied herziening Zieuwentseweg 69 Zieuwent”

Het besluit ligt van 27 januari t/m 9 maart 2017 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Raadhuisstraat 4 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2017, week 4 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.