Ter inzage

Op deze pagina ziet u een overzicht van de ruimtelijke plannen en eventuele andere besluiten die momenteel ter inzage liggen.
Alle ruimtelijke plannen zijn in te zien op de website ruimtelijkeplannen.nl.

Omgevingsvergunning

  1. ‘Uitbreiden woonhuis Pastoor Deperinkweg 39 Mariënvelde’ voor de activiteit “bouwen” en “handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening” welke voorziet in een uitbouw aan de bestaande woning Pastoor Deperinkweg 39 te Mariënvelde waardoor de inhoud wordt vergroot naar maximaal 850 m3.
  2. ‘Realisatie opslagsilo’s Nijverheidsstraat 14 Lichtenvoorde’ voor de activiteit ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’ welke voorziet in het plaatsen van een tweetal opslagsilo’s voor de opslag van gereed product op het perceel Nijverheidsstraat 14 te Lichtenvoorde.
  3. ‘Verbouw achterhuis Oude Aaltenseweg 39 Lichtenvoorde’ voor de activiteit ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ welke voorziet in de verbouw van het achterhuis tot wooneenheid waarna er inwoning zal plaatsvinden op het perceel Oude Aaltenseweg 39 in Lichtenvoorde.

De omgevingsvergunningen liggen van 11 juni t/m 22 juli 2021 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie voor meer informatie en de digitale stukken Bekendmakingen 2021, week 23, tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening De Stegge 5 Nieuwendijk 5, Lievelde’

Het Ontwerp bestemmingsplan ligt van 11 juni t/m 22 juli 2021 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie voor meer informatie en de digitale stukken Bekendmakingen 2021, week 23, tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Anterieure overeenkomst

  • Op 27 mei 2021 voor een perceel aan de Winterswijkseweg 64 in Vragender, kadastraal bekend gemeente Lichtenvoorde, sectie S, nummers 456 en 473 1882. De anterieure overeenkomst heeft betrekking op de functieverandering naar Wonen op het perceel Winterswijkseweg 64 in Vragender.
  • Op 6 mei 2021 voor een perceel aan de Wolterij 4 in Harreveld, kadastraal bekend gemeente Lichtenvoorde, sectie N, nummer 812. De anterieure overeenkomst heeft betrekking op het splitsen van de voormalige boerderij.
  • Op 3 mei 2021 voor een perceel aan de Oude Aaltenseweg 39 in Lichtenvoorde, kadastraal bekend gemeente Lichtenvoorde, sectie O, nummer 76. De anterieure overeenkomst heeft betrekking op verbouw van het achterhuis tot wooneenheid.

De zakelijke beschrijving ligt met ingang van 11 juni t/m 22 juli 2021 voor iedereen ter inzage. U kunt een kopie van de zakelijke beschrijving opvragen bij Irma Papen via (0544) 39 34 95. Zie verder Bekendmakingen 2021, week 23, tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 'Toevoegen 1 woning De Boog Mariënvelde'

Het ontwerpbesluit ligt ter inzage van 11 juni t/m 22 juli 2021 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie voor meer informatie en de digitale stukken Bekendmakingen 2021, week 23, tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Vastgesteld ‘Wijzigingsplan, 2e bedrijfswoning, Kranenkampsweg 2 Zieuwent’

Het wijzigingssplan ligt ter inzage van 28 mei t/m 8 juli 2021 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie voor meer informatie en de digitale stukken Bekendmakingen 2021, week 21, tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Dorpskern Lichtenvoorde, herziening Hof aan de Dijkstraat’

Het bestemmingsplan ligt ter inzage van 21 mei t/m 1 juli 2021 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie voor meer informatie en de digitale stukken Bekendmakingen 2021, week 20, tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerp herziening bestemmingsplan Marhulzenweg (ong.) te Groenlo

Het ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage van 21 mei t/m 1 juli 2021 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie voor meer informatie en de digitale stukken Bekendmakingen 2021, week 20, tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerp herziening bestemmingsplan Kloezedijk 5, 5a Lievelde

Het ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzagen van 21 mei t/m 1 juli 2021 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie voor meer informatie en de digitale stukken Bekendmakingen 2021, week 20, tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Anterieure overeenkomst

  • Bouw kookstudio Boschlaan 26 Lichtenvoorde
  • Realisatie tijdelijk openluchttheater Visserijdijk Vragender

De zakelijke beschrijving ligt met ingang van 21 mei t/m 1 juli voor iedereen ter inzage. U kunt een kopie van de zakelijke beschrijving opvragen bij Irma Papen via (0544) 39 34 95. Zie verder Bekendmakingen 2021, week 20, tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpbesluit ‘Omgevingsvergunning kookstudio Boschlaan 26 Lichtenvoorde’

Het ontwerpbesluit ligt ter inzage van 7 mei t/m 17 juni gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie voor meer informatie en de digitale stukken Bekendmakingen 2021, week 18, tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Anterieure overeenkomst

Ursulastraat 23 Harreveld

De zakelijke beschrijving ligt met ingang van 7 mei t/m 18 juni voor iedereen ter inzage. U kunt een kopie van de zakelijke beschrijving opvragen bij Irma Papen via (0544) 39 34 95. Zie verder Bekendmakingen 2021, week 18, tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Beleidsvoornemen

Concreet beleidsvoornemen

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat zij voornemens zijn om de staat van bedrijfsactiviteiten behorende bij het bestemmingsplan Bedrijventerreinen Oost Gelre te gaan wijzigen. Bij het geldend bestemmingsplan zit een lijst met alle denkbare bedrijfsactiviteiten. Het college is voornemens deze lijst te beperken tot een lijst met bedrijfsactiviteiten die daadwerkelijk passen op een bedrijventerrein. Daarbij is de intentie om de bestaande bedrijfsactiviteiten die al aanwezig zijn in het plangebied van het bestemmingsplan doorgang te laten vinden.

Deze wijziging zal eind 2021 plaatsvinden en heeft betrekking op alle bedrijventerrein in de gemeente Oost Gelre. Bekijk het concept van de gewijzigde lijst met bedrijfsactiviteiten inclusief de locaties waar deze betrekking op heeft.