Ter inzage

Op deze pagina ziet u een overzicht van de ruimtelijke plannen en eventuele andere besluiten die momenteel ter inzage liggen.
Alle ruimtelijke plannen zijn in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ontwerp wijzigingsplan ‘Functieverandering Oude Papendijk 8-8a Groenlo’ en voorgenomen vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 15 februari 2019 tot en met 28 maart 2019 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2019, week 7 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Omgevingsvergunning ‘Broekboomstraat 44-50, Lichtenvoorde’  en beschrijving van de bijbehorende anterieure overeenkomst

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 19 februari tot en met 25 maart 2019 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2019, week 7 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied herziening Nicolaasweg 2a Harreveld”

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 8 februari t/m 21 maart 2019 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2019, week 6 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied herziening Lindeboomweg 30 Harreveld”

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 1 februari t/m 14 maart 2019 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2019, week 5 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Omgevingsvergunning ‘Nijverheidsstraat 14, Lievelderweg 68 en James Wattstraat 3, Lichtenvoorde’ en beschrijving van de bijbehorende anterieure overeenkomst

De omgevingsvergunning ligt met ingang van 4 februari t/m 17 maart 2019 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2019, week 5 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpbesluit ‘omgevingsvergunning woningsplitsing Hemmeledijk 1, 1a Lievelde’

Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 11 januari 2019 t/m 22 februari 2019 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2019, week 2 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Voorbereidingsbesluit voor de omgeving Dijkstraat Lichtenvoorde

Het voorbereidingsbesluit ligt met ingang van 21 december 2018 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2018, week 52 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.