Ter inzage

Op deze pagina ziet u een overzicht van de ruimtelijke plannen en eventuele andere besluiten die momenteel ter inzage liggen.
Alle ruimtelijke plannen zijn in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

‘Omgevingsvergunning uitbreiding agrarisch bedrijf Oostermeenweg 13 Lievelde’ en beschrijving van de bijbehorende anterieure overeenkomst

Het besluit ligt van 25 juni t/m 5 augustus 2018 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2018, week 25 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerp wijzigingsplan ‘Woningsplitsing 3 locaties buitengebied Oost Gelre’

Het besluit ligt van 15 juni tot en met 26 juli 2018 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2018, week 24 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied herziening Lievelderweg 92 Lievelde”

Het besluit ligt van 15 juni tot en met 26 juli 2018 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2018, week 24 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Voorontwerpbestemmingsplan “Geluidzone Regionaal Bedrijvenpark Laarberg en Den Sliem 2018”

Het besluit ligt van 15 juni tot en met 26 juli 2018 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2018, week 24 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Voorontwerpbestemmingsplan “Regionaal Bedrijvenpark Laarberg, Laarberg Centraal 2”

Het besluit ligt van 15 juni tot en met 26 juli 2018 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2018, week 24 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Facetbestemmingsplan parkeren”

Het besluit ligt van 15 juni tot en met 26 juli 2018 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2018, week 24 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Landbouwontwikkelingsgebieden Ruurlose Broek en Mariënvelde, herziening intensieve veehouderij’.

Het besluit ligt van 25 mei tot en met 5 juli 2018 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2018, week 21 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpwijzigingsplan “Batsdijk 38a en 40 Zieuwent, functieverandering naar wonen”

Het besluit ligt van 11 mei t/m 21 juni 2018 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2018, week 19 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Bekendmaking vastgesteld wijzigingsplan ‘woningsplitsing Oude Lievelderweg 2 Lievelde’

Het besluit ligt van 11 mei t/m 21 juni 2018 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2018, week 19 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.