Ter inzage

Op deze pagina ziet u een overzicht van de ruimtelijke plannen en eventuele andere besluiten die momenteel ter inzage liggen.
Alle ruimtelijke plannen zijn in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening waterberging Lichtenvoorde Oost’

Het besluit ligt van 24 maart 2017 tot en met 4 mei 2017 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2017, week 12  tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Brouwersnös Eibergseweg 1 Goenlo

Het besluit ligt van 24 maart 2017 tot en met 4 mei 2017 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2017, week 12  tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpbesluit ‘Omgevingsvergunning Brouwersnös Eibergeweg 1 Groenlo’ en beschrijving van de bijbehorende anterieure overeenkomst

Het besluit ligt van 24 maart 2017 tot en met 4 mei 2017 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2017, week 12  tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpbesluit ‘Omgevingsvergunning uitbreiden schuur de Stegge 8 Lievelde’

Het besluit ligt van 24 maart 2017 tot en met 4 mei 2017 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2017, week 12  tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Besluit omgevingsvergunning "Aanleg poel Schoppenweg Zieuwent"

Het besluit ligt van 24 maart 2017 tot en met 4 mei 2017 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2017, week 12  tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpbestemmingsplan “Bestemmingsplan rotonde James Wattstraat Hamelandweg Lichtenvoorde”

Het besluit ligt van 17 maart 2017 tot en met 27 april 2017 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2017, week 11  tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Vastgesteld bestemmingsplan “Woonwijken Lichtenvoorde, herziening Mozartstraat 26 Lichtenvoorde”

Het besluit ligt van 17 maart 2017 tot en met 27 april 2017 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2017, week 11  tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, tweede bedrijfswoning Klaverdijk 5 Groenlo”

Het besluit ligt van 17 maart 2017 tot en met 27 april 2017 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2017, week 11  tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Vastgesteld bestemmingsplan “Centrum Groenlo, herziening 2016, Houtwal 34-40 te Groenlo”

Het besluit ligt van 17 maart 2017 tot en met 27 april 2017 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2017, week 11  tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Bekendmaking vastgesteld wijzigingsplan Ruurloseweg 30, 30a te Zieuwent

Het besluit ligt van 10 maart 2017 tot en met 20 april 2017 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2017, week 10  tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Bekendmaking gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan ‘Wijziging Marveld en omgeving, recreatiewoningen’ en publicatie anterieure overeenkomst

Het besluit ligt van 10 maart 2017 tot en met 20 april 2017 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2017, week 10  tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpbestemmingsplan “Dorpskern Lichtenvoorde, herziening Rapenburgsestraat 34/34a Lichtenvoorde”

Het besluit ligt van 3 maart 2017 tot en met 13 april 2017 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2017, week 9  tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpbesluit ‘omgevingsvergunning functieverandering Kunnerij 1 Zieuwent’

Het besluit ligt van 24 februari 2017 t/m 6 april 2017 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2017, week 8  tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpbesluit ‘omgevingsvergunning Nieuwe woning Nieuwstad 9 te Groenlo’ en beschrijving van de bijbehorende anterieure overeenkomst.

Het besluit ligt van 17 februari 2017 t/m 30 maart 2017 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2017, week 7  tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpbestemmingsplan “Bestemmingsplan bedrijventerreinen Oost Gelre herziening Koningslinde 6 Lichtenvoorde bedrijfskavel”

Het besluit ligt van 10 februari 2017 t/m 23 maart 2017 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2017, week 6  tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Voorbereidingsbesluit voor de omgeving Dijkstraat Lichtenvoorde

Het besluit ligt met de bijbehorende kaart en overige stukken met ingang van 10 februari 2017 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2017, week 6  tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.