Ter inzage

Op deze pagina ziet u een overzicht van de ruimtelijke plannen en eventuele andere besluiten die momenteel ter inzage liggen.
Alle ruimtelijke plannen zijn in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder Ruurloseweg 13a, Groenlo

U kunt het vaststellingsbesluit hogere grenswaarden geluid van 6 september 2019 tot en met 17 oktober 2019 inzien in de centrale hal van het gemeentehuis in Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2019 week 36, tabblad Milieu.

Anterieure overeenkomst en zakelijke beschrijving perceel Vrakkinkweg 4 Groenlo

De overeenkomst en zakelijke beschrijving ligt met ingang van 9 augustus t/m 20 september 2019 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2019, week 32 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerp wijzigingsplan ‘Woonwijken Groenlo, wijziging Thorbeckestraat 115 Groenlo’

Het plan ligt met ingang van 9 augustus t/m 19 september 2019 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2019, week 31 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpwijzigingsplan “Vrakkinkweg 4 te Groenlo, functieverandering naar verblijfsrecreatie” en voorgenomen vaststelling hogere grenswaarde

Het plan ligt met ingang van 26 juli t/m 5 september 2019 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2019, week 30 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Parallelweg 4, 4a en 4b te Lievelde’ en Vaststellingsbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Het plan ligt met ingang van 26 juli t/m 5 september 2019 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2019, week 30 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Diverse vastgestelde bestemmingsplannen

  1. ‘Dorpskern Lichtenvoorde, herziening Antoniushove’, welke voorziet in de realisatie van een nieuw woonzorgcomplex met een concept van individueel beschut wonen voor mensen met een (intensieve) zorgvraag op het perceel Rapenburgsestraat 33 te Lichtenvoorde;
  2. ‘Buitengebied, herziening zonnepark Nieuwendijk te Lievelde’, welke voorziet in de realisatie van een zonnepark op een perceel agrarische grond aan de Nieuwendijk te Lievelde met een omvang van circa 8 ha met circa 30.000 zonnepanelen;
  3. ‘N18-gedeelte Oost Gelre’, welke voorziet in een bestemmingsplan die in lijn is gebracht met het vastgestelde Tracébesluit en de nieuwe feitelijke situatie bij de N18.

De plannen liggen met ingang van 26 juli t/m 5 september 2019 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2019, week 30 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Anterieure overeenkomst en zakelijke beschrijving

De overeenkomst ligt met ingang van 26 juli t/m 5 september 2019 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2019, week 30 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Bekendmaking artikel 2 Wvg voor locaties in Harreveld en Vragender

Het besluit ligt met ingang van 23 juli voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2019, week 30 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening verleggen beschermingszone nabij Vragenderweg’

Het plan ligt met ingang van 12 juli  t/m 22 augustus 2019 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2019, week 28 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.