Ter inzage

Op deze pagina ziet u een overzicht van de ruimtelijke plannen en eventuele andere besluiten die momenteel ter inzage liggen.
Alle ruimtelijke plannen zijn in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ontwerp wijzigingsplan ‘Winterswijkseweg 62 en 64 Vragender’

Het besluit ligt van 14 december 2018 tot en met 24 januari 2019 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2018, week 50 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Broekboomstraat 44-50, Lichtenvoorde’

Het besluit ligt van 7 december 2018 tot en met 7 januari 2019 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2018, week 46 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Bekendmaking vastgesteld wijzigingsplan Slatmansweg 4, 4a Groenlo

Het wijzigingsplan ligt van 23 november t/m 3 januari voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2018, week 47 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

‘Omgevingsvergunning gebruik schuur Oude Aaltenseweg 41 Lichtenvoorde’ en beschrijving van de bijbehorende anterieure overeenkomst.

De omgevingsvergunning ligt van 19 november 2018 tot en met 30 december 2018 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2018, week 46 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpbesluit Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor de realisatie van het plan Wellink, Zwolle (Groenlo)

Het besluit ligt van 16 november 2018 tot en met 27 december 2018 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2018, week 46 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Nijverheidsstraat 14, Lievelderweg 68 en James Wattstraat 3, Lichtenvoorde’

Het besluit ligt van 16 november 2018 tot en met 27 december 2018 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2018, week 46 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Woonwijken Lichtenvoorde, herziening Varsseveldseweg 47 Lichtenvoorde’ inclusief ontwerp beeldkwaliteitsplan

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 16 november 2018 tot en met 27 december 2018 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2018, week 46 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpbestemmingsplan “Bestemmingsplan De Driehoek en Raadhuisstraat 2, verwijderen woningbouwmogelijkheden”

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 16 november 2018 tot en met 27 december 2018 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2018, week 46 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpbestemmingsplan “Woonwijken Lichtenvoorde, herziening locatie Raadhuisstraat 31-33 en Zieuwentseweg 1-5 Lichtenvoorde” en voorgenomen vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder.

Het ontwerpbestemmingsplan en de hogere grenswaarde liggen van 16 november 2018 tot en met 27 december 2018 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2018, week 46 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Omgevingsvergunning woningsplitsing Roldersweg 4, 4a Zieuwent

Het besluit ligt van 5 november 2018 tot en met 16 december 2018 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2018, week 44 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Omgevingsvergunning wijziging woningbouw ‘Brouwhuizen’ Groenlo

De omgevingsvergunning ligt van 26 oktober 2018 t/m 6 december 2018 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2018, week 43 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.