Ter inzage

Op deze pagina ziet u een overzicht van de ruimtelijke plannen en eventuele andere besluiten die momenteel ter inzage liggen.
Alle ruimtelijke plannen zijn in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning woningsplitsing Oude Winterswijkseweg 40 Groenlo

Het plan ligt met ingang van 18 september tot en met 29 oktober 2020 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2020, week 38, tabblad blad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein Oost Gelre-reparatie en herziening Lindebrook”

Het plan ligt met ingang van 4 september tot en met 15 oktober 2020 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2020, week 36, tabblad blad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerp herziening bestemmingsplan “Bedrijventerrein herziening Vragenderweg 60, 60a en 60b Lichtenvoorde”

Het plan ligt met ingang van 28 augustus tot en met 8 oktober 2020 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2020, week 35, tabblad blad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerp herziening bestemmingsplan “Bedrijventerrein herziening Winterswijkseweg 11 Groenlo”

Het plan ligt met ingang van 28 augustus tot en met 8 oktober 2020 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2020, week 35, tabblad blad Ruimtelijke Ontwikkeling.