Ter inzage

Op deze pagina ziet u een overzicht van de ruimtelijke plannen en eventuele andere besluiten die momenteel ter inzage liggen.
Alle ruimtelijke plannen zijn in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Gasteveldsdijk 12/ 12 a in Lievelde’

Het besluit ligt met ingang van 19 april 2019 t/m 30 mei 2019 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2019, week 16  tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Lindebrook (Aanpassingen 2019)

Het plan ligt met ingang van 19 april 2019 t/m 30 mei 2019 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2019, week 16  tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

RECTIFICATIE: Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening zonnepark Nieuwendijk Lievelde’

Het plan ligt met ingang van 12 april 2019 t/m 23 mei 2019 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2019, week 16  tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied herziening zonnepark Nieuwendijk Lievelde'

Het plan ligt met ingang van 12 april 2019 t/m 23 mei 2019 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2019, week 15  tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Parallelweg 4, 4a en 4b Lievelde’ en ontwerp besluit tot vaststelling hogere grenswaarden geluid voor Parallelweg 4b Lievelde

Het plan ligt met ingang van 5 april t/m 16 mei 2019 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2019, week 14 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpbestemmingsplan ‘N18-gedeelte Oost Gelre'

Het plan ligt met ingang van 29 maart tot en met 9 mei 2019 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde.Bekendmakingen 2019, week 13 Zie verder tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ongewijzigd vastgesteld “De Driehoek en Raadhuisstraat 2 te Lichtenvoorde, verwijderen woningbouwmogelijkheden”

Het plan ligt met ingang van 22 maart t/m 2 mei 2019 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2019, week 12 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Koningslinde kavel 24 Lichtenvoorde

Het besluit ligt met ingang van 22 maart t/m 2 mei 2019 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2019, week 12 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpskern Lichtenvoorde herziening Antoniushove Lichtenvoorde’

Het besluit ligt met ingang van 8 maart t/m 18 april 2019 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2019, week 10 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Bekendmaking vastgesteld wijzigingsplan ‘Winterswijkseweg 62 en 64 Vragender’

Het besluit ligt met ingang van 8 maart t/m 18 april 2019 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2019, week 11 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Besluit omgevingsvergunning Hemmeledijk 1, 1a Lievelde

Het besluit ligt met ingang van 11 maart t/m 21 april 2019 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2019, week 10 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Besluit omgevingsvergunning "Kevelderstraat 4 Zieuwent"

Het besluit ligt met ingang van  4 maart t/m 14 april 2019 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2019, week 9 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Vastgesteld bestemmingsplan "Buitengebied herziening Zieuwentseweg 50, 50a Zieuwent"

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 1 maart t/m 11 april 2019 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2019, week 9 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.