Ter inzage

Op deze pagina ziet u een overzicht van de ruimtelijke plannen en eventuele andere besluiten die momenteel ter inzage liggen.
Alle ruimtelijke plannen zijn in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor het perceel Harreveldseweg 3, 3a Harreveld

Het besluit ligt van 24 november 2017 tot en met 4 januari 2018 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2017, week 47 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerp wijzigingsplan ‘Functieverandering Oosterholtweg 5 Groenlo’

Het besluit ligt van 17 november 2017 tot en met 28 december 2017 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2017, week 46 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Regionaal Bedrijvenpark Laarberg,  Laarberg Entree’

Het besluit ligt van 20 oktober 2017 tot en met 30 november 2017 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2017, week 42 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied herziening Manschotterweg 19 Harreveld”

Het besluit ligt van 20 oktober 2017 tot en met 30 november 2017 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2017, week 42 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.