Ter inzage

Op deze pagina ziet u een overzicht van de ruimtelijke plannen en eventuele andere besluiten die momenteel ter inzage liggen.
Alle ruimtelijke plannen zijn in te zien op de website ruimtelijkeplannen.nl.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Woonwijken Groenlo, herziening Lichtenvoordseweg 9-11 Groenlo’

Het plan ligt met ingang van 23 april t/m 3 juni gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie voor meer informatie en de digitale stukken Bekendmakingen 2021, week 16, tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Besluit omgevingsvergunning 'Markt 8, Groenlo bouwen horecapand met 4 appartementen Markt 8 en Nieuwestraat 4, 4a, 4b en 4c in Groenlo'

Het besluit ligt met ingang van 23 april t/m 3 juni gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie voor meer informatie en de digitale stukken Bekendmakingen 2021, week 16, tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Besluit omgevingsvergunning voor het splitsen van de woning Klaverdijk 4, Groenlo

Het besluit ligt met ingang van 19 april t/m 30 mei gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie voor meer informatie en de digitale stukken Bekendmakingen 2021, week 15, tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpbesluit ‘omgevingsvergunning uitbreiden woonhuis Pastoor Deperinkweg 39 Mariënvelde’

Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 16 april t/m 27 mei gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie voor meer informatie en de digitale stukken Bekendmakingen 2021, week 15, tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpbesluit ‘Omgevingsvergunning verbouw achterhuis Oude Aaltenseweg 39 Lichtenvoorde’

Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 16 april t/m 27 mei gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie voor meer informatie en de digitale stukken Bekendmakingen 2021, week 15, tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpbesluit ‘Omgevingsvergunning Hemmeledijk 5, Lievelde’

Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 12 april t/m 23 mei gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie voor meer informatie en de digitale stukken Bekendmakingen 2021, week 14, tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Besluit omgevingsvergunning ‘Omgevingsvergunning opslagterrein Van Eedenstraat (ong.) Lichtenvoorde’

Het besluit ligt met ingang van 12 april t/m 23 mei (in verband met Pinksteren is deze 6 weken termijn met 2 dagen verlengd) gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie voor meer informatie en de digitale stukken Bekendmakingen 2021, week 15, tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerp wijzigingsplan ‘Functieverandering naar Wonen Winterswijkseweg 64 Vragender’

Het ontwerp wijzigingsplan ligt met ingang van 2 april t/m 13 mei gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie voor mee informatie en de digitale stukken Bekendmakingen 2021, week 13, tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Concept-besluit Zonnepark ‘de twee zomereiken’

Het conceptbesluit ligt met ingang van 24 maart t/m 4 mei gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2021, week 12, tabblad Bouwen en wonen.

Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan ‘Functieverandering met woningsplitsing Eimersweg 8 Lievelde’

Het wijzigingsplan ligt met ingang van 26 maart t/m 6 mei ter inzage voor iedereen ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie voor meer informatie en de digitale stukken Bekendmakingen 2021, week 12, tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Anterieure overeenkomst

Kranenkampsweg 2 Zieuwent

De zakelijke beschrijving ligt met ingang van 26 maart t/m 6 mei 2021 voor iedereen ter inzage. U kunt een kopie van de zakelijke beschrijving opvragen bij Irma Papen via (0544) 39 34 95. Zie verder Bekendmakingen 2021, week 12, tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Omgevingsvergunning Lievelderweg 26, Lichtenvoorde

De omgevingsvergunning ligt met ingang van 26 maart  t/m 6 mei 2021 voor iedereen ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie voor meer informatie en de digitale stukken Bekendmakingen 2021, week 12, tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerp bestemmingsplan ‘Woonwijken Groenlo, herziening omgeving Marianum’ en ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Sporthallocatie Groenlo’

Het ontwerp bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan liggen met ingang van 19 maart tot en met 29 april voor iedereen ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2021, week 11, tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Omgevingsvergunning twee kleine windmolens Huttendijk 8 Vragender

Het besluit ligt met ingang van 22 maart tot en met 2 mei voor iedereen ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2021, week 11, tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerp ‘Wijzigingsplan, tweede bedrijfswoning, Kranenkampsweg 2 Zieuwent’

Het ontwerp ligt met ingang van 12 maart tot en met 22 april 2021 voor iedereen ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2021, week 10, tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Anterieure overeenkomsten

Marhulzenweg 43 in Groenlo, Huttendijk 8 in Vragender, Eimersweg 8 in Lievelde

De zakelijke beschrijving ligt voor een periode van zes weken ter inzage, van 12 maart 2021 tot en met 22 april 2021. U kunt een kopie van de zakelijke beschrijving opvragen bij mevrouw Papen via tel: (0544) 39 34 95. Zie verder Bekendmakingen 2021, week 10, tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

 

Beleidsvoornemen

Concreet beleidsvoornemen

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat zij voornemens zijn om de staat van bedrijfsactiviteiten behorende bij het bestemmingsplan Bedrijventerreinen Oost Gelre te gaan wijzigen. Bij het geldend bestemmingsplan zit een lijst met alle denkbare bedrijfsactiviteiten. Het college is voornemens deze lijst te beperken tot een lijst met bedrijfsactiviteiten die daadwerkelijk passen op een bedrijventerrein. Daarbij is de intentie om de bestaande bedrijfsactiviteiten die al aanwezig zijn in het plangebied van het bestemmingsplan doorgang te laten vinden.

Deze wijziging zal eind 2021 plaatsvinden en heeft betrekking op alle bedrijventerrein in de gemeente Oost Gelre. Bekijk het concept van de gewijzigde lijst met bedrijfsactiviteiten inclusief de locaties waar deze betrekking op heeft.