Ter inzage

Op deze pagina ziet u een overzicht van de ruimtelijke plannen en eventuele andere besluiten die momenteel ter inzage liggen.
Alle ruimtelijke plannen zijn in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ontwerpwijzigingsplan ‘Functieverandering met woningsplitsing Eimersweg 8 Lievelde’

Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van 15 januari tot en met 25 februari 2021 voor iedereen ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2021, week 2, tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Beleidsvoornemen

Concreet beleidsvoornemen

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat zij voornemens zijn om de staat van bedrijfsactiviteiten behorende bij het bestemmingsplan Bedrijventerreinen Oost Gelre te gaan wijzigen. Bij het geldend bestemmingsplan zit een lijst met alle denkbare bedrijfsactiviteiten. Het college is voornemens deze lijst te beperken tot een lijst met bedrijfsactiviteiten die daadwerkelijk passen op een bedrijventerrein. Daarbij is de intentie om de bestaande bedrijfsactiviteiten die al aanwezig zijn in het plangebied van het bestemmingsplan doorgang te laten vinden.

Deze wijziging zal eind 2021 plaatsvinden en heeft betrekking op alle bedrijventerrein in de gemeente Oost Gelre. Bekijk het concept van de gewijzigde lijst met bedrijfsactiviteiten inclusief de locaties waar deze betrekking op heeft.

Ontwerpbesluit ‘Omgevingsvergunning twee kleine windmolens Huttendijk 8 Vragender'

De stukken liggen met ingang van 8 januari 2021 t/m 18 februari 2021 voor iedereen ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2021, week 1, tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Vastgestelde bestemmingsplannen “Bedrijventerrein herziening Vragenderweg 60, 60a en 60b in Lichtenvoorde”, “Bedrijventerrein herziening Winterswijkseweg 11 Groenlo” en “Bedrijventerrein Oost Gelre-reparatie en herziening Lindebrook” en Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Lindebrook (Aanpassingen 2019)

De stukken liggen met ingang van 18 december 2020 t/m 28 januari 2021 voor iedereen ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2020, week 51, tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

RECTIFICATIE Omgevingsvergunning 'Opslagterrein Van Eedenstraat (ong.) Lichtenvoorde'

De stukken liggen met ingang van 11 december 2020 tot en met 21 januari 2021 voor iedereen ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2020, week 51, tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Terinzagelegging ontwerp-DAEB-besluit Achterhoeks Energieloket BV 2021-2023

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 9 december 2020 tot en met 20 januari 2021 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage bij de gemeente Doetinchem. Het ontwerpbesluit is te lezen in de Staatscourant nummer 2020-64485. Zie verder Bekendmakingen 2020, week 51, tabblad blad Milieu.