Ter inzage

Op deze pagina ziet u een overzicht van de ruimtelijke plannen en eventuele andere besluiten die momenteel ter inzage liggen.
Alle ruimtelijke plannen zijn in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Besluit omgevingsvergunning uitbreiding Eikendijk 9 Lievelde’

Het besluit ligt met ingang van 26 juni tot en met 6 augustus 2020 voor iedereen ter inzage. Het besluit kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2020, week 26, tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Beeldkwaliteitsplan Regionaal Bedrijventerrein Laarberg fase 2 en Ruimtelijk beoordelingskader Regionaal bedrijvenpark Laarberg, Laarberg Centraal 2 ter inzage

Het plan ligt met ingang van 19 juni t/m 30 juli 2020 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2020, week 25 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “ Woonwijken Groenlo, herziening Oldenhuis” en besluit tot vaststelling hogere grenswaarden geluid voor 9 woningen aan de zuidwestzijde van het plangebied

Het plan ligt met ingang van 19 juni t/m 30 juli 2020 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2020, week 25 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening woningbouw De Boog Mariënvelde’ inclusief ontwerpbeeldkwaliteitsplan

Het plan ligt met ingang van 5 juni 2020 tot en met 16 juli 2020 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2020, week 23 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Inrichting bouwperceel Batterij 20 Groenlo’

Het besluit ligt met ingang van 29 mei 2020 t/m 9 juli 2020 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2020, week 22 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Vastgestelde bestemmingsplannen

  1. ‘Herziening Waalderweg 13 Mariënvelde’
  2. ‘Buitengebied, herziening De Stegge 23 te Lievelde’

De plannen liggen met ingang van 29 mei 2020 t/m 9 juli 2020 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2020, week 22 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.