Ter inzage

Op deze pagina ziet u een overzicht van de ruimtelijke plannen en eventuele andere besluiten die momenteel ter inzage liggen.
Alle ruimtelijke plannen zijn in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ontwerp herziening bestemmingsplan “Albert Schweitzerstraat 33, Lichtenvoorde”

Het ontwerp ligt met ingang van 20 december 2019 tot en met 30 januari 2020 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2019, week 51 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerp herziening bestemmingsplan “Aaltenseweg 111, 111a Vragender”

Het ontwerp ligt met ingang van 13 december 2019 tot en met 23 januari 2020 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2019, week 50 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, herziening locatie Vrakkinkweg 2/2a/2b, Vredenseweg nabij 103a en industrieweg 9a/9c te Groenlo” en ontwerpbesluit tot vaststelling hogere grenswaarden voor Vredenseweg nabij 103a in Groenlo.

Het plan ligt met ingang van 6 december 2019 tot en met 16 januari 2020 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder  Bekendmakingen 2019, week 49 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Bestemmingsplan ‘Woonwijken Lichtenvoorde, herziening locatie Schatbergstraat 3’

Het plan ligt met ingang van 29 november 2019 tot en met 9 januari 2020 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2019, week 48 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpbesluit ‘omgevingsvergunning herbouw boerderij Winterswijkseweg 66 Vragender”

Het besluit ligt met ingang van 22 november 2019 tot en met 2 januari 2020 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2019, week 47 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.