Wijk Oosteres

Wijk Oosteres in Groenlo is een wijk uit de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw. De riolering in de wijk is aan vervanging toe. Dat biedt kansen om ook de rest van de openbare ruimte klaar te maken voor de toekomst. En een stukje mooier te maken!

Het gaat om de volgende straten: Haydnstraat, Chopinstraat, Mozartstraat, Eschweg, Beethovenstraat, Pagenhof en Sweelinckstraat.

Wat gaan we doen?

Het is de bedoeling om de hele openbare ruimte opnieuw in te richten. Denk daarbij aan de riolering, de verhardingen van de straten en stoepen, het straatmeubilair, de bomen, struiken en planten en de openbare verlichting. En we willen de wijk vergroenen en verduurzamen, waarbij we ook rekening houden met de klimaatverandering, 

Ontwerpen samen met de wijkbewoners

De straat vormt uw directe leefomgeving. En we willen graag dat u daar prettig woont. Daarom maken het ontwerp van de wijk samen met de wijkbewoners. Het gaat daarbij om het ontwerp van de straat, de inrichting, het type verharding, invulling van het groen en het straatmeubilair. En we bekijken wat bewoners zelf, op eigen terrein, kunnen doen. Bijvoorbeeld afkoppelen van het regenwater, of het klimaatvriendelijk(er) inrichten van de tuin. 

Via deze webpagina houden we u op de hoogte.