Planning

De globale planning voor het project is als volgt:

ONTWERPFASE (oktober 2023 - mei 2024)

UITVOERINGSFASE (juni 2024 - begin/half 2026)

  • Zomer 2024: Kiezen aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren
  • Najaar 2024: Informatiebijeenkomst bewoners over de uitvoering
  • Eind 2024: De eerste schop gaat in de grond
  • Begin/half 2026: Afronding van de herinrichting

We verwachten dat de werkzaamheden in de wijk zo’n 1,5 jaar gaan duren. Dus van eind 2024 tot begin/half 2026. Dat betekent niet dat uw straat er 1.5 jaar lang uitligt. De werkzaamheden vinden in verschillende fases plaats, dus stukje voor stukje en niet alles tegelijk.