Klimaatverandering Oosteres

Bij de herinrichting van de straten, plantsoenen en openbaar groen houden we rekening met de klimaatverandering. U herkent het vast wel: onze zomers worden steeds heter en droger. En als het dan regent, zijn het vaak hevige stortbuien. De gevolgen hiervan zijn steeds meer zichtbaar en voelbaar. Er staat vaker water op straat en toch verdrogen de planten en bomen. En de omgeving wordt warmer, de zogenoemde hittestress. Bij de herinrichting van wijk Oosteres houden we rekening met de klimaatverandering en we spelen daarop in.

Weerman Jordi Huirne over klimaat(verandering)

Tijdens de kick-off op 5 oktober 2023 vertelde Jordi Huirne, weerman bij SBS6 en Sky Radio, over het belang en de voordelen van duurzame wijken. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren: weer en klimaat(verandering), hitte-eiland Oosteres, wat kun je als bewoner wel en niet doen, en hoe richten we onze leefomgeving klimaatbestendig in?

Bekijk de video van de presentatieexterne-link-icoon: Weerman Jordi Huirne: over Oosteres Groenlo, weer, klimaat, vergroenen en duurzaamheid (YouTube.com)

Wateroverlast verminderen

Wij willen de straten in wijk Oosteres zo inrichten dat regenwater wordt vastgehouden en in de bodem kan wegzakken. Dat kan bijvoorbeeld door de aanleg van een wadi of een ondergrondse waterberging. Daardoor neemt de kans op overstromingen bij heftige regenbuien af.

Hittestress verminderen

Hittestress is een minder zichtbaar, maar zeker wel voelbaar gevolg van de klimaatverandering. U kent het vast wel: bij warm weer voelt het in de straat al snel veel warmer dan in het buitengebied. In de bebouwde kern is een groter deel verhard door straten, pleinen, woningen, voortuinen en parkeerplaatsen. Ook is er vaak minder groen aanwezig dan buiten de bebouwde kom. Hierdoor neemt bij warmer weer de gevoelstemperatuur en dus de kans op hittestress toe. Dat heeft een negatieve invloed op de gezondheid en op het welbevinden mens, maar ook van dieren. Om wijk Oosteres klimaatbestendig te maken, kijken we samen met u hoe we de kans op hittestress kunnen verminderen. Dat kan bijvoorbeeld door minder bestrating, maar juist meer groen, zoals bomen en struiken in de openbare ruimte.

Wat kunt u zelf doen?

Als gemeente gaan we in de openbare ruimte aan de slag. Maar u kunt ook in uw eigen tuin een bijdrage leveren. Een groene tuin zorgt voor minder hittestress tijdens warme zomers. Kijk eens naar de inrichting van uw tuin. Hoeveel bestrating heeft u in uw tuin? Hoe ziet het groen eruit? Alleen gras, of heeft u veel verschillende soorten bomen en/of planten in uw tuin? Veel (verschillende) planten komt de biodiversiteit ten goede.

Ook kunt u zelf een bijdrage leveren aan het beter omgaan met regenwater. Bijvoorbeeld door het afkoppelen van de regenpijp van uw woning. Daardoor komt er minder regenwater in het riool terecht. Dat is goed voor het milieu (er wordt minder schoon water naar de waterzuivering afgevoerd) én voor uw tuin (het regenwater blijft in uw tuin, waardoor er minder verdroging ontstaat). Tijdens het traject vertellen we u meer over het afkoppelen van de regenpijpen en hoe wij u daarbij kunnen ondersteunen.