Vluchtelingenpaspoort

Met een vluchtelingenpaspoort kunt u als vluchteling vanuit Nederland naar het buitenland reizen. Vluchtelingen beschikken vaak niet meer over een eigen paspoort en kunnen geen paspoort meer aanvragen in het land dat zij ontvlucht zijn. Om hen toch in staat te stellen naar het buitenland te reizen kunnen zij van de Nederlandse staat een reisdocument voor vluchtelingen krijgen. Binnen de grenzen van de Paspoortwet heeft iedere vluchteling die als zodanig tot Nederland is toegelaten recht op een reisdocument voor vluchtelingen met een geldigheidsduur van vijf jaar (afhankelijk van de verblijfsvergunning kan deze termijn korter zijn). Indien de vluchteling reeds beschikt over een reisdocument voor vluchtelingen, dan moet dit worden ingeleverd bij de verstrekking van het reisdocument voor vluchtelingen.

Wat u moet weten

 • De aanvraag kan worden gedaan door vluchtelingen, ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente
 • De aanvrager moet het volgende kunnen overleggen:
  • een geldige toelating als vluchteling, afgegeven in Nederland
  • of een geldige mandaatverklaring, afgegeven namens de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties, vergezeld van een in Nederland afgegeven geldige vergunning tot vestiging of tot verblijf voor onbepaalde duur.
 • Er worden vingerafdrukken gemaakt. Kinderen onder de 12 jaar hoeven geen vingerafdrukken te laten maken.
 • U haalt uw vluchtelingenpaspoort persoonlijk op. Doe dit binnen 3 maanden na uw aanvraag, want daarna vervalt het paspoort.

Kinderen een eigen vluchtelingenpaspoort

Kinderen met een verblijfsvergunning, hebben een eigen vluchtelingenpaspoort nodig. Om deze aan te vragen, moeten beide ouders/gezaghouders toestemming geven.

Fraude streng aangepakt

 • Misbruik van identiteitsdocumenten is verboden.
 • Soms wordt een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart onterecht als vermist of gestolen opgegeven. Mensen gebruiken deze documenten om zich als een ander voor te doen. Dit is een misdrijf.
 • Om fraude te voorkomen controleert de medewerker van de gemeente uw melding van vermissing of diefstal.
 • Bij vermoeden van misbruik of fraude zal de gemeente u doorverwijzen naar de politie voor nader onderzoek.

Wat heeft u nodig?

 • Geldig verblijfsdocument
 • Alle in bezit zijnde reisdocumenten, zowel geldige als verlopen documenten. Documenten die niet meer geldig zijn worden ingenomen.
 • Indien de aanvrager geen oud (verlopen) reisdocument heeft, dan moet de identiteit aan de hand van andere bewijsstukken worden aangetoond.
 • Indien de aanvrager onder curatele staat, moet een toestemmingsformulier van de curator worden bijgevoegd.
 • Een recente goedgelijkende kleurenpasfoto (zie vereisten voor een pasfotoexterne-link-icoon). De goedgelijkende foto is maximaal 6 maanden oud op het moment van aanvraag. De foto geeft een scherpe, natuurlijke weergave van de aanvrager.
 • Pinpas of contant geld. U betaalt direct bij de aanvraag.

Als u een vreemdelingenpaspoort aanvraagt voor uw kind, neem dan ook het volgende mee:

 • Schriftelijke of digitale toestemming van beide ouders of een voogd. Zie hiervoor: Reizen met kinderen.
 • Geldige identiteitsbewijzen van beide ouders of een voogd.
 • Als u een paspoort aanvraagt of ophaalt voor uw kind, neemt u uw kind mee.

Wat kost het?

(tarief/tarieven 2024)

OmschrijvingBedrag
Vluchtelingenpaspoort€ 63,40

U betaalt de kosten bij de aanvraag.

Vragen?

Neem dan contact met ons op via (0544) 39 35 35 of burgerzaken@oostgelre.nl.