Raadgevend referendum 21 maart 2018

Op woensdag 21 maart vond het raadgevend referendum plaats over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).
Het referendum gaf kiezers de mogelijkheid zich voor of tegen een wet of verdrag uit te spreken, maar de uitslag is niet bindend.