Veelgestelde vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden over de Europese Verkiezingen 2024.

Waar gaat deze verkiezing over?

Bij de Europees Parlementsverkiezing kiest u de kandidaat waarvan u vindt dat hij of zij uw stem verdient. Uw stem en de stemmen van de andere kiezers bepalen welke 31 Nederlanders na de verkiezing in het Europees Parlement komen.  

Het Europees Parlement bestaat uit 720 gekozen leden. 31 leden komen uit Nederland. Zij zitten er allemaal namens politieke partijen. Hoe meer stemmen een partij krijgt bij de verkiezing, hoe meer zetels (en dus leden) ze krijgen in het Europees Parlement. De Nederlandse leden werken samen met leden van andere landen. Ze vormen fracties met partijen die dezelfde ideeën hebben.  

De leden van het Europees Parlement praten over hoe de Europese Unie dingen moet regelen. Ze maken en beslissen over nieuwe wetten. Dit doen ze samen met vertegenwoordigers van de regeringen van de EU-landen. Deze wetten hebben invloed op de levens van inwoners in de Europese Unie. Ze gaan bijvoorbeeld over de economie, armoedebestrijding, klimaat en veiligheid. Het Europees Parlement keurt de EU-begroting goed en controleert hoe het geld wordt uitgegeven. Ze benoemen ook de voorzitter en commissarissen van de Europese Commissie, en ze controleren deze.  

Op de website van de Kiesraadexterne-link-icoon vindt u informatie over de politieke partijen en kandidaten die meedoen aan de verkiezing. Voor de verkiezing ontvangt u thuis een overzicht met alle kandidaten die meedoen (de kandidatenlijst). Op de websites van de partijen leest u hun plannen. 

Hoe werkt het tellen van de stemmen en het vaststellen van de uitslag?

Op 6 juni om 21.00 uur sluit de stemming. Daarna starten de leden van de stembureaus met het tellen van de stemmen. U mag hiernaar komen kijken. De voorzitter van het stembureau zorgt ervoor dat het tellen goed verloopt.  

 • De leden van het stembureau tellen eerst alle stempassen, kiezerspassen en volmachten. Het totaal hiervan is het aantal kiezers dat is toegelaten tot de stemming.  
 • Daarna openen de stembureauleden de stembus. Ze halen de stembiljetten uit de stembus.  
 • Ze vouwen de stembiljetten open en sorteren deze per lijst.  
 • Daarna gaan ze de stembiljetten tellen.  
 • Ze tellen de stemmen per lijst (per partij).  
 • Ook tellen de stembureauleden het aantal blanco en ongeldige stemmen.  
 • De voorzitter rekent het totaal aantal uitgebrachte stemmen uit. Dit aantal moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers. Zijn de aantallen niet gelijk zijn? Dan schrijft de voorzitter dit telverschil. Het gemeentelijk stembureau voert de dag daarna extra controles uit. 
 • De voorzitter schrijft alle aantallen op in het proces-verbaal. Dat is het verslag van het stembureau. Hier komen ook eventuele bezwaren van kiezers in.  
 • Het gemeentelijk stembureau van Oost Gelre telt op vrijdag 7 juni alle stembiljetten op lijst- én kandidaatsniveau.  
 • Het gemeentelijk stembureau maakt een proces-verbaal op. Alle aantallen staan hierin. Ook alle bezwaren van kiezers staan hierin. Dit proces-verbaal wordt op maandag 10 juni getekend op het Ontmoetingsplein in het gemeentehuis in Lichtenvoorde. U mag hiernaar komen kijken.  
 • De gemeente publiceert de processen-verbaal met daarin de aantallen per stembureau op de website. Dit gebeurt zo snel mogelijk nadat het procesverbaal van het gemeentelijk stembureau is getekend op maandag 10 juni. U vindt deze processen-verbaal ook via www.kiesraad.nlexterne-link-icoon.  
 • Het centraal stembureau voor de Europees Parlementsverkiezing is de Kiesraad. Deze voert een aantal controles uit. Als iemand een fout ontdekt in een proces-verbaal, kan hij daar een melding van doen. Het centraal stembureau kan dan tegen het gemeentelijk stembureau zeggen dat ze de fout moeten verbeteren. Het verslag hiervan heet een corrigendum.  
 • Op 19 juni om 11.00 uur stelt het centraal stembureau de definitieve uitslag en de zetelverdeling vast. Dit is tijdens een openbare zitting. Kijk voor meer informatie op de website van de Kiesraadexterne-link-icoon.  

Het tellen van de stemmen is openbaar. U mag daarbij aanwezig zijn. Ook de media mag aanwezig zijn bij het tellen van de stemmen.

 • Het tellen van de stemmen is openbaar. U bent welkom om te komen kijken. Ook de media mogen aanwezig zijn.  
 • Alleen leden van het stembureau en tellers die zijn aangewezen door de gemeente tellen de stemmen.  
 • Als u denkt dat er iets niet goed verloopt tijdens het tellen van de stemmen, dan geeft u dat aan bij de voorzitter van het stembureau. Deze maakt hiervan een aantekening in het proces-verbaal.  
 • U mag het telproces en de stembureauleden niet hinderen.  
 • U mag aantekeningen, foto’s en video’s maken.  
 • U mag een foto maken van het proces-verbaal met daarop de aantallen. Dit mag pas nadat het proces-verbaal is ondertekend door de leden van het stembureau. U mag geen foto’s maken van de handtekeningen van de stembureauleden.  

U mag een foto maken van het proces-verbaal met daarop de aantallen. Dit mag pas nadat het proces-verbaal is ondertekend door de leden van het stembureau. U mag geen foto’s maken van de handtekeningen van de stembureauleden.  

Wij publiceren op maandag 10 juni de processen-verbaal met daarin de aantallen per stembureau in Oost Gelre op www.oostgelre.nl/verkiezingenexterne-link-icoon. U vindt deze processen-verbaal ook via www.kiesraad.nlexterne-link-icoon