Stemmen voor het Europees Parlement

Op donderdag 6 juni van 7.30 tot 21.00 uur kunt u stemmen. De leden van Europees Parlement worden dan gekozen. Stemmen doet u op een stembureau. Alle stembureaus zijn toegankelijk met een rolstoel. 

Wie mag er stemmen?  

U mag stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen als u:  

 • 18 jaar of ouder bent op 6 juni 2024;  
 • op 23 april in de gemeente Oost Gelre bent ingeschreven;  
 • Nederlander bent óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie **;  
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht.  

** Onderdanen van andere lidstaten van de Europese Unie die in Nederland wonen, mogen hun stem uitbrengen (actief kiesrecht) voor de verkiezing van het Europees Parlement. Hierbij is van belang dat: 

 • men op de dag van de kandidaatstelling officieel –- volgens de BRP (basisregistratie personen)  – in Nederland woont;
 • men zich (eenmalig) laat registreren bij zijn/haar gemeente met een Y-32 formulier;
 • men niet is uitgesloten van kiesrecht, hetzij in Nederland, hetzij in de lidstaat waarvan men onderdaan is.

Wat u moet weten  

Als u mag stemmen voor het Europees Parlement, dan ontvangt u vanzelf een stempas. Deze krijgt u uiterlijk 23 mei thuis gestuurd. De kandidatenlijst wordt uiterlijk op 31 mei bij u bezorgd.  

Wat heeft u nodig?  

 • Stempas. Om te kunnen stemmen, heeft u een stempas nodig. Als u mag stemmen, krijgt u de stempas uiterlijk 23 mei thuis gestuurd.   
 • Uw identiteitsbewijs. Dit kan zijn uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Dit bewijs mag op de dag dat u stemt maximaal vijf jaar zijn verlopen.  

Hoe stemt u?  

 • In het stembureau krijgt u een stembiljet.   
 • U opent het stembiljet in het stemhokje.  
 • U stemt door het witte vakje vóór de naam van de kandidaat van uw keuze rood te maken.  
 • Na het invullen vouwt u het stembiljet zo dicht dat de kandidatenlijst niet zichtbaar is.   
 • U doet het stembiljet in de stembus.  

Uw stem is niet geldig als u op het stembiljet:  

 • Een andere kleur gebruikt dan rood;  
 • Meer vakjes rood maakt;  
 • Tekeningen of teksten plaatst.  

Wilt u stemmen, maar niet op een partij of kandidaat?  

Laat uw stembiljet leeg en stop deze in de stembus. Uw stem wordt wel meegeteld, maar telt niet mee voor een partij of kandidaat. Dit heet blanco stemmen.  

Heeft u zich vergist bij het invullen van het stembiljet?  

Vraag een nieuw formulier bij een medewerker van het stembureau. U krijgt één keer een nieuw stemformulier.  

Wat u verder moet weten  

Vervoer naar het stembureau  

Wilt u graag stemmen in een bepaald stembureau, maar heeft u geen vervoer? Neemt u dan telefonisch contact op met ouderenconsulent Matthijs Groot Nibbelink. Zijn telefoonnummer is  06 – 53 40 46 25. Dit kan tot vrijdag 31 mei 15.00 uur.