Centraal tellen

Het tellen van de stemmen 

De stembureaus sluiten donderdagavond 6 juni om 21.00 uur. De stembureauleden beginnen dan met het tellen van de stemmen. Op ieder stembureau wordt geteld. Deze tellingen zijn openbaar en u bent hierbij van harte welkom.  

De stembureaus tellen alleen op lijstniveau. Dat wil zeggen dat zij de stembiljetten per partij sorteren en tellen, maar niet per kandidaat.  

Centrale telling op vrijdag 7 juni vanaf 09.00 uur in De Zandschoppe   

Het centraal tellen van de stemmen begint vrijdag 7 juni om 09.00 uur in De Zandschoppe in Lichtenvoorde. Deze zitting is openbaar. Tijdens deze zitting worden alle uitgebrachte stemmen centraal geteld. Na afloop ligt er een verkiezingsuitslag die wij op maandag 10 juni publiceren op deze website.