Alle producten

De aangifte van overlijden gebeurt meestal door de begrafenisondernemer, maar mag ook door iemand gedaan worden die uit eigen wetenschap van het overlijden kennis draagt. De aangifte moet worden gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Voor aangifte heeft u een verklaring van overlijden van een arts nodig.
In de meeste gevallen wordt na het opmaken van de overlijdensakte meteen het verlof tot begraven of cremeren afgegeven.

 

Lees meer: Cremeren

U kunt als houder van het rijbewijs definitief afstand doen van één of meerdere categorieën op uw rijbewijs.

 

Is een dier in nood of gewond, of wordt u geconfronteerd met mishandeling of verwaarlozing van dieren? Bel dan het centrale meldpunt 144 Red een dier. Dit meldnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Ook kunt u contact opnemen met de

Op deze pagina vindt u informatie over opvang van huisdieren of andere (beschermde) dieren. Maar ook wat u kunt doen als u een gewond of dood dier aantreft of als u een huisdier mist.

 

Lees meer: Dierenopvang

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Oost Gelre staan regels om de  openbare orde te kunnen handhaven. De APV kunt u inzien onder Bestuur en organisatie >> Regelgeving. Artikel 2:57 en volgende gaan over regels ten aanzien van overlast van dieren. Over honden is daarover onder andere het volgende opgenomen.

 

Lees meer: Dierenoverlast

Een drank- en horecavergunning geeft toestemming tot het uitoefenen van het horecabedrijf (café, restaurant maar ook sportkantines etc.) of het slijtersbedrijf.
Om een café, restaurant, slijtersbedrijf of kantine waar alcohol wordt verstrekt te mogen exploiteren is een drank- en horecavergunning nodig. De vergunning wordt verleend voor een specifieke inrichting op naam van de ondernemer. De Drank- en Horecawet kent 2 soorten vergunningen: het horecabedrijf of het slijtersbedrijf.

 

Om in aanmerking te komen voor onderzoek en/of behandeling van dyslexie moet u een aanmelding doen bij de gemeente. Op basis van die aanvraag geeft de gemeente wel of geen toestemming voor het starten van het onderzoek en/of de behandeling. 

Lees meer: Dyslexiezorg

U kunt bij de gemeente geen verzoek tot echtscheiding indienen. Als u wilt scheiden, dan moet een advocaat namens u een verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. Voor een echtscheiding is namelijk altijd een uitspraak van een rechter nodig. U moet binnen zes maanden na de uitspraak van een rechter de echtscheiding inschrijven bij de gemeente waar u bent getrouwd.

 

De gemeente Oost Gelre werkt met eIDAS formulieren.

 

Lees meer: eIDAS formulieren

Elektr(on)ische apparaten zijn apparaten die op stroom of batterijen werken. Met wit- en bruingoed bedoelen we alle huishoudelijke-, beeld- en geluidsapparatuur. Wanneer u nieuwe apparatuur aanschaft kunt u uw oude apparaat inleveren bij uw leverancier.