Alle producten

Helaas komt het wel eens voor dat de riolering in of bij uw woning verstopt raakt. Dat is natuurlijk heel vervelend. Een verstopping kan optreden op uw terrein in de huisriolering of in de afvoerbuis naar het gemeenteriool. Maar het kan ook optreden in het gemeentelijk riool. Lees wat u moet doen bij een rioolverstopping.

 

Lees meer: Rioolverstopping

Het is mogelijk dat u schade lijdt door toedoen of juist door nalaten van de gemeente. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan schade aan uw auto door een gat in de weg, schade aan uw woning omdat er een tak uit een gemeentelijke boom valt of schade omdat een riool niet goed functioneert. In bepaalde situaties is de gemeente voor dergelijke schade aansprakelijk en kunt u de gemeente om een schadevergoeding vragen.

 

Heeft u (ver)bouwplannen en heeft u daarvoor een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u eerst een schetsplan indienen. Uitgebreide onderzoeken en berekeningen hoeft u vaak nog niet in te dienen. U weet zo, zonder al te veel onkosten te maken, of uw bouwplan kans van slagen heeft.

 

Lees meer: Schetsplan

Een sloopmelding is noodzakelijk om een bouwwerk, standplaats of woonwagen (gedeeltelijk) te mogen slopen. Er is sprake van slopen, indien de constructie van een bouwwerk wordt aangetast of indien er asbest vrijkomt. Het verwijderen van asbesthoudende vloerbedekking uit een woning is dus een vorm van slopen.

 

De stookontheffing geeft toestemming tot het verbranden van snoeihout op de aangevraagde plaats buiten de bebouwde kom. Alleen particulieren kunnen een ontheffing voor het stoken van een vuur aanvragen.
Voor het verbranden van snoeihout is een ontheffing nodig. Deze toestemming is nodig omdat het zomaar verbranden van snoeihout tot gevaarlijke situaties kan leiden.

 

Een standplaatsvergunning houdt in het op of aan de openbare weg innemen van een standplaats voor het te koop aanbieden, van goederen en/of diensten.
Aan de aanvrager wordt vergunning verleend als op de betreffende standplaatsstrook nog ruimte is. De gemeente heeft voor elke kern standplaatsstroken aangewezen.

 

Voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt dient u een vergunning aan te vragen.Ook als u maar een tijdelijke standplaats wilt innemen, is een vergunning vereist.

 

Starters in Oost Gelre kunnen sinds 2007 beroep doen op de starterslening voor de aankoop van hun eerste woning. Sindsdien heeft de gemeente hiervoor € 1.550.000 beschikbaar gesteld. Het saldo bedraagt per 1 januari 2020 ca. € 300.000.

 

Lees meer: Starterslening

Heeft u een non-profitorganisatie? Dan kunt u een stimuleringslening aanvragen. Daarmee kunt u energiebesparende en duurzame maatregelen financieren. Op deze pagina leest u hoe dat moet.

 

Door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen blijft een groeiende groep ouderen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Het is dan ook belangrijk dat de woning veilig maar ook comfortabel is. 
Door de Subsidieregeling Opplussen Woningen willen we meer mensen prikkelen om maatregelen te treffen om hun woning beter toegankelijk, bruikbaarder en veiliger te maken.