Monumenten en monumentenlijst

Oost Gelre heeft ongeveer 40 rijksmonumenten en 145 gemeentelijke monumenten. Dit zijn onder andere woonhuizen, kerken, parken, scholen en boerderijen die een bijzondere waarde hebben en daarom beschermd worden voor de generaties die na ons komen. De monumenten van Oost Gelre, maar ook de stedenbouwkundige structuren en archeologische schatten, doen herinneren aan een rijk en roemrucht verleden. Dit cultuurhistorische erfgoed geeft weer hoe de gemeente zich door de tijd heen heeft ontwikkeld.

Monumentenlijst

In de monumentenlijst kunt u bekijken welke bouwwerken in Oost Gelre zijn aangewezen als rijksmonument of gemeentelijk monument.

Gemeentelijke monumentenlijst 2017 (pdf – 328 kB)
Rijksmonumentenlijst 2017 (pdf – 171 kB)

Wat mag er bij een monument?

Veel mensen denken dat er bij een monument niets mag. Dit is niet het geval. Wel is het zo dat wanneer u iets wilt wijzigen aan een monument, hiervoor naast een omgevingsvergunning voor het bouwen ook een omgevingsvergunning voor het veranderen van een monument nodig is.

Subsidie
Voor onderhoud van een gemeentelijk monument is Monumentensubsidie beschikbaar.

Hoe gaat het in zijn werk?

Een gemeentelijk monument is beschermd wanneer het object door het college van burgemeester en wethouders is aangewezen als beschermd monument. Deze aanwijzing is altijd gebaseerd op de selectiecriteria die zijn opgenomen in de Erfgoedverordening 2010 Oost Gelre. U kunt zelf een pand voordragen voor aanwijzing als monument. Ook kan het college van burgemeester en wethouders zelf objecten selecteren voor aanwijzing.

Rijksmonumenten worden aangewezen door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Meer informatie over de aanwijzing van een rijksmonument kunt u vinden op de site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: https://www.cultureelerfgoed.nl/

Wat zijn mijn rechten en plichten?

Als het college van burgemeester en wethouders uw pand wil aanwijzen als gemeentelijk monument, dan wordt u vroegtijdig bij de procedure betrokken. Het is mogelijk om tegen deze aanwijzing een zienswijze in te dienen en bezwaar te maken.

Waar kan ik terecht?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35.