Kwijtschelding

Heeft u een laag inkomen? Of een iets hoger inkomen waardoor u niet het volledige kindgebonden budget ontvangt? Dan kunt u (gedeeltelijk) kwijtschelding aanvragen.

De gemeente verleent kwijtschelding voor maximaal:

  • de hele aanslag onroerende zaak belasting;
  • de hele aanslag van het rioolrecht;
  • de hele aanslag van de afvalstoffenheffing voor het vastrecht;
  • € 14,40 voor de ledigingen Diftar 2020 en 2021

Het restant van de aanslag moet u binnen de betalingstermijn betalen. Als u een machtiging tot automatische incasso heeft verleend, wordt het maandbedrag automatisch aangepast als kwijtschelding door ons is verleend.

Geen kwijtschelding voor hondenbelasting

Voor de hondenbelasting kunt u geen kwijtschelding aanvragen.

Automatische kwijtschelding bij een uitkering ingevolge de Participatiewet

Ontvangt u op de dagtekening van de aanslag een uitkering ingevolge de Participatiewet van de Sociale Dienst Oost Achterhoek? Dan komt u in aanmerking voor automatische kwijtschelding. U hoeft dan geen aanvraag voor kwijtschelding in te dienen. Van de gemeente ontvangt u dan een beschikking over de toekenning van de kwijtschelding.

Ondernemers kunnen geen kwijtschelding van gemeentebelastingen aanvragen

Kwijtschelding voor ondernemers vindt alleen plaats bij een saneringsakkoord tussen de schuldenaar en alle schuldeisers tot gedeeltelijke betaling van de schuld tegen finale kwijting.

Kostendelersnorm is van toepassing bij aanvraag om kwijtschelding

De kostendelersnorm op grond van de Participatiewet is van toepassing op een aanvraag om kwijtschelding. Aanvragen om kwijtschelding beoordelen we op basis van deze wetgeving. Dit betekent dat we bij een aanvraag kijken naar het aantal volwassenen vanaf 21 jaar dat een woning deelt. Hoe meer volwassenen (kostendelers) in uw huis wonen, hoe lager de kwijtscheldingsnorm voor het bepalen van de betalingscapaciteit. Reden hiervoor is dat als er meer volwassenen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen. Vandaar de naam kostendelersnorm.

De hoogte van het inkomen van de kostendelers of de soort relatie die u met de kostendeler heeft, is niet van belang bij het bepalen van het aantal kostendelers. Het maakt ook niet uit waarom u in één huis woont.

Uitzonderingen kostendelersnorm
Niet alle huisgenoten tellen mee voor de kostendelersnorm. Uitgezonderd zijn:

  • jongeren tot 21 jaar
  • studenten
  • kostgangers die een commerciële huurprijs betalen