Kwijtschelding

Heeft u een laag inkomen? Of een iets hoger inkomen waardoor u niet het volledige kindgebonden budget ontvangt? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

De gemeente verleent in 2020 kwijtschelding voor maximaal:

  • de hele aanslag onroerende zaak belasting;
  • de hele aanslag van het rioolrecht;
  • de hele aanslag van de afvalstoffenheffing inzake het vastrecht;
  • € 14,40 van de afvalstoffenheffing inzake Diftar 2020 en € 14,40 voor ledigingen Diftar 2019 die u in 2020 ontvangt. In 2019 ontvangt u de afrekening 2018 en geldt een maximum bedrag van € 13,92 voor de kwijtschelding.
    Het restant van de aanslag moet u binnen de betalingstermijn betalen. Als u een machtiging tot automatische incasso heeft verleend, wordt het maandbedrag automatisch aangepast als kwijtschelding door ons is verleend.

Ondernemers kunnen geen kwijtschelding van gemeentebelastingen aanvragen. Kwijtschelding voor ondernemers vindt alleen plaats bij een saneringsakkoord tussen de schuldenaar en alle schuldeisers tot gedeeltelijke betaling van de schuld tegen finale kwijting.