Kwijtschelding

Heeft u een laag inkomen? Of een iets hoger inkomen waardoor u niet het volledige kindgebonden budget ontvangt? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

De gemeente verleent in 2020 kwijtschelding voor maximaal:

 • de hele aanslag onroerende zaak belasting;
 • de hele aanslag van het rioolrecht;
 • de hele aanslag van de afvalstoffenheffing inzake het vastrecht;
 • € 14,40 van de afvalstoffenheffing inzake Diftar 2020 en € 14,40 voor ledigingen Diftar 2019 die u in 2020 ontvangt. In 2019 ontvangt u de afrekening 2018 en geldt een maximum bedrag van € 13,92 voor de kwijtschelding.
  Het restant van de aanslag moet u binnen de betalingstermijn betalen. Als u een machtiging tot automatische incasso heeft verleend, wordt het maandbedrag automatisch aangepast als kwijtschelding door ons is verleend.

Ondernemers kunnen geen kwijtschelding van gemeentebelastingen aanvragen. Kwijtschelding voor ondernemers vindt alleen plaats bij een saneringsakkoord tussen de schuldenaar en alle schuldeisers tot gedeeltelijke betaling van de schuld tegen finale kwijting.

Hoe vraag ik kwijtschelding aan?

 • U kunt de aanvraag digitaal indienen. Houdt uw DigiD inlogcode gereed. En zorg dat u alle bewijsstukken (bijvoorbeeld bankafschriften en loonstroken) als digitaal bestand gereed hebt. Het liefst ontvangen wij de documenten als PDF-bestand. Op die manier kunnen wij uw aanvraag het snelst verwerken. Zorg er in ieder geval voor dat de stukken duidelijk leesbaar zijn!
  DigiD logo  U kunt het online aanvragen met inloggen via DigiD

   

 • U kunt het aanvraagformulier hier downloaden
  Logo PDF  Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentebelastingen (pdf - 248 kB)

   

 • U kunt het aanvraagformulier ophalen tijdens openingstijden van het gemeentehuis.
 • U kunt ons informatienummer (0544) 393687 bellen, dan sturen wij u het aanvraagformulier toe.

Als u het formulier te ingewikkeld vindt dan kunt u via het informatienummer een afspraak maken met de afdeling Bedrijfsvoering om het formulier voor u in te vullen. U hoeft dan alleen de juiste bewijsstukken mee te brengen.
U kunt het volledig ingevulde aanvraagformulier met de bewijsstukken opsturen naar de invorderingsambtenaar van de gemeente Oost Gelre, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde.

Verkort of uitgebreid formulier kwijtschelding

Als u in 2019 volledige kwijtschelding heeft ontvangen en uw gezinssituatie en adressering, inkomen en vermogen zijn niet gewijzigd, dan kunt u een verkort formulier indienen. In alle andere gevallen, ook bij een verhuizing, moet u een uitgebreid formulier indienen.
Deze aanvraag kan ook op meerdere manieren:

 • U kunt de herhaalde aanvraag kwijtschelding ook digitaal indienen.
  DigiD logo  Online aanvragen met inloggen via DigiD
   
 • Het verkorte formulier kunt u hier downloaden: Herhaald verzoek om kwijtschelding (pdf - 127 kB)
 • U kunt het verkorte formulier ophalen tijdens openingstijden van het gemeentehuis.
 • U kunt ons informatienummer (0544) 393687 bellen, dan sturen wij u het formulier toe.

 

Wat moet ik nog meer weten over...

Wat moet ik nog meer weten over automatische kwijtschelding?

De belastingschuldige die op de dagtekening van de aanslag een uitkering ontvangt van de Sociale Dienst Oost Achterhoek ingevolge de Participatiewet komt in aanmerking voor automatische kwijtschelding (tot het maximale bedrag). De belastingschuldige hoeft dan geen aanvraag om kwijtschelding in te dienen en ontvangt van de gemeente automatisch een beschikking met de bedragen waarvoor kwijtschelding wordt verleend.

Wat moet ik nog meer weten over automatisch incasso en kwijtschelding?

Ook als u een machtiging tot automatische betaling heeft afgegeven, kunt u om kwijtschelding vragen. Als de kwijtschelding wordt toegewezen wordt het teveel betaalde zo spoedig mogelijk op uw (post)bankrekening teruggeboekt.

Wat moet ik nog meer weten over het vaker aanvragen van kwijtschelding?

U hoeft niet elk jaar opnieuw kwijtschelding te vragen. U kunt ook een herhaald verzoek om kwijtschelding aanvragen. Dit kan als:

 • u het vorige belastingjaar volledig kwijtschelding heeft ontvangen;
 • uw vermogen en financiële situatie niet veranderd is ten opzichte van het vorige jaar;
 • de situatie van uw gezin het afgelopen jaar niet is veranderd.

Om de drie jaar moet iedereen (in dat gehele belastingjaar) een uitgebreid verzoek om kwijtschelding aanvragen. Een herhaald verzoek over dat geldende jaar nemen we niet in behandeling. Dit maken we ook bekend via de Elna/Groenlose Gids en deze site.

Wat moet ik nog meer weten over kwijtschelding bij ontvangst van twee aanslagen?

Wanneer u twee aanslagbiljetten ontvangt, voor bijvoorbeeld Diftar en voor het vastrecht van de afvalstoffenheffing, dan moet u op het aanvraagformulier voor kwijtschelding de betreffende aanslagbiljetnummers vermelden.

Wat moet ik nog meer weten over kwijtschelding waterschapsheffingen?

Voor informatie over waterschapslasten en de verontreinigingsheffing kunt u terecht op de website van de gemeente- en waterschapsbelastingen: https://gblt.nl/. Op deze site kunt u onder andere kwijtschelding aanvragen. Kwijtschelding waterschapsheffingen verloopt dus niet via de gemeente.

Wat zijn de voorwaarden?

U hebt in principe recht op kwijtschelding als u moet leven van een inkomen rond bijstandsniveau en daarnaast:

 • het bank-, giro- en spaartegoed niet meer bedraagt dan:
  € 6.120,-- voor een alleenstaande in 2019, voor 2020 geldt € 6.225,--.
  € 12.240,-- voor een echtpaar of een alleenstaande ouder met thuiswonende kinderen in 2019, voor 2020 geldt € 12.450,--.
 • geen auto heeft of een auto heeft die minder waard is dan € 2.269,-- of
 • een auto nodig heeft voor uw beroep of vanwege invaliditeit.

Hoe gaat het in zijn werk?

Als u kwijtschelding wilt aanvragen, dan dient u dat te doen binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet. U doet dit op een daarvoor vastgesteld aanvraagformulier kwijtschelding.
U moet bij het indienen een aantal bewijsstukken bijvoegen. Welke bewijsstukken (bijvoorbeeld bankafschriften en loonstroken) u moet bijvoegen, staat vermeld op het aanvraagformulier.
Nadat u het aanvraagformulier met de bewijsstukken heeft ingeleverd, hoeft u dan de aanslag niet te betalen totdat u bericht heeft ontvangen op uw verzoek om kwijtschelding.
Als u een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven, krijgt u ook uitstel van betaling. Uw verzoek wordt afgehandeld en teveel betaalde bedragen (als u kwijtschelding wordt verleend) teruggestort.