Klacht indienen over de gemeente

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de gemeentelijk klachtenverordening regelen hoe u een klacht kunt indienen over de gemeente Oost Gelre. Daarin staat vermeld wat er met uw klacht gebeurt en waar u terecht kunt.
De gemeente Oost Gelre wil klachten zoveel mogelijk op een informele manier oplossen.
Hoe de klacht wordt behandeld leest u bij het onderdeel Bijzonderheden.

Waar kan ik een klacht over indienen?
U kunt een klacht indienen over de manier waarop de gemeente u behandeld heeft. Dat kan gaan om niet beantwoorde brieven of hoe een medewerker van de gemeente zich tegenover u heeft gedragen. Dat kan de burgemeester, een wethouder, een raadslid of een ambtenaar zijn.

Hoe u de klacht kunt indienen leest u bij het onderdeel Aanvraag.

Heeft u een klacht over uw leefomgeving; bijvoorbeeld een losliggende tegel of omgevallen boom? Dan kunt u dit onder andere digitaal melden (klacht woon- en leefomgeving).

Gemeentelijk ombudsman
De gemeente Oost Gelre heeft een onafhankelijk gemeentelijk ombudsman aangesteld. Hier kunt u terecht als u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht door de gemeente.
Meer informatie leest u bij het onderdeel Bijzonderheden.

 

De gemeentelijk ombudsman heeft een eigen website: ombudsmanoostgelre.nl.