Klacht indienen over de gemeente

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de gemeentelijk klachtenverordening regelen hoe u een klacht kunt indienen over de gemeente Oost Gelre. Daarin staat vermeld wat er met uw klacht gebeurt en waar u terecht kunt. De gemeente Oost Gelre wil klachten zoveel mogelijk op een informele manier oplossen. Hoe de klacht wordt behandeld leest u bij het onderdeel Bijzonderheden.

Waarover kan ik een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen over de manier waarop de gemeente u behandeld heeft. Dat kan gaan om niet beantwoorde brieven of hoe een medewerker van de gemeente zich tegenover u heeft gedragen. Dat kan de burgemeester, een wethouder, een raadslid of een ambtenaar zijn.

Hoe u de klacht kunt indienen leest u bij het onderdeel Aanvraag.

Heeft u een klacht over uw leefomgeving; bijvoorbeeld een losliggende tegel of omgevallen boom? Dan kunt u dit onder andere digitaal melden (klacht woon- en leefomgeving).

Gemeentelijk ombudsman
De gemeente Oost Gelre heeft een onafhankelijk gemeentelijk ombudsman aangesteld. Hier kunt u terecht als u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht door de gemeente.
Meer informatie leest u bij het onderdeel Bijzonderheden

Klachtenoverzicht
Bekijk het klachtenoverzicht over 2020.