Melding woon- en leefomgeving

Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Geef het dan aan ons door.

Is er gevaar voor personen of de omgeving?

Zoals:

 • Uitval van openbare verlichting in een hele straat of wijk
 • Gevaar door schade aan een lichtmast
 • Olie(sporen) op de weg
 • Gevaar door elektra, gas, water of telecom
 • Gevaar door afgebroken takken en/of omgevallen bomen na een storm
 • Losliggende putdeksels

Bel dan het calamiteitennummer (0544) 39 32 00 (24/7 bereikbaar). 

Wat kunt u doorgeven?

 • Uitval van openbare verlichting, zoals straatlantaarns
 • Kapotte wegen, zoals gat in de weg of verzakte stoep
 • Kapot straatmeubilair, zoals bankjes
 • Kapotte verkeersborden en wegwijzers
 • Problemen met watergangen, zoals vuillozing in sloten of verstoppingen
 • Verstopte riolering
 • Problemen met openbaar groen, zoals overhangende takken, omgevallen bomen of illegale storting van afval of puin
 • Problemen met speeltuinen, zoals kapotte speeltoestellen
 • Vernieling en/of overlast
 • Ongedierte of plaagdieren (wespen, ratten, enz.): Verschillende ongediertebestrijdingsbedrijven (de gemeente kan u hierin adviseren). 

Meldingen die u bij andere organisaties moet doen