Bezwaarschrift gemeentebelastingen / Wet WOZ

Bent u het niet eens met de WOZ-beschikking of de aanslagen gemeentebelastingen? Dan kunt u bezwaar maken.

Bezwaar tegen de beschikking WOZ-waarde
Hierbij geldt het volgende:

  • Het gaat om een beschikking van de gemeente Oost Gelre.

  • Uw bezwaar moet binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking door de gemeente zijn ontvangen.

Hoe u bezwaar kunt maken leest u bij het onderdeel Aanvraag.

Bezwaarschrift tegen de aanslag gemeentebelastingen
Hierbij geldt het volgende:

  • Het gaat om een belastingaanslag van de gemeente Oost Gelre.

  • Uw bezwaar moet binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag door de gemeente zijn ontvangen.

  • U kunt geen bezwaar maken tegen de hoogte van de tarieven. Deze heeft de gemeenteraad vastgesteld.

Hoe u bezwaar kunt maken leest u bij het onderdeel Aanvraag.

Wilt u gehoord worden of wilt u uw bezwaar in een gesprek toelichten? Dan moet u dat in uw bezwaar melden.

Belangrijk
Maak op tijd bezwaar. Als wij uw brief te laat ontvangen, zal de gemeente uw bezwaar afwijzen.
Als iemand anders voor u een bezwaar indient, stuur dan een getekende machtiging mee.

Bezwaar? Toch eerst betalen
Het indienen van een bezwaar geeft u geen uitstel van de betaling. Dat betekent dat u de aanslag op de normale manier moet betalen.