Bezwaarschrift gemeentebelastingen / Wet WOZ

Bent u het niet eens met de WOZ-beschikking of de aanslagen gemeentebelastingen? Dan kunt u bezwaar maken.

Bezwaar tegen de beschikking WOZ-waarde
Hierbij geldt het volgende:

 • Het gaat om een beschikking van de gemeente Oost Gelre.

 • Uw bezwaar moet binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking door de gemeente zijn ontvangen.

Hoe u bezwaar kunt maken leest u bij Aanvraag.

Bezwaarschrift tegen de aanslag gemeentebelastingen
Hierbij geldt het volgende:

 • Het gaat om een belastingaanslag van de gemeente Oost Gelre.

 • Uw bezwaar moet binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag door de gemeente zijn ontvangen.

 • U kunt geen bezwaar maken tegen de hoogte van de tarieven. Deze heeft de gemeenteraad vastgesteld.

Hoe u bezwaar kunt maken leest u bij Aanvraag.

Wilt u gehoord worden of wilt u uw bezwaar in een gesprek toelichten? Dan moet u dat in uw bezwaar melden.

Belangrijk
Maak op tijd bezwaar. Als wij uw brief te laat ontvangen, zal de gemeente uw bezwaar afwijzen.
Als iemand anders voor u een bezwaar indient, stuur dan een getekende machtiging mee.

Bezwaar? Toch eerst betalen
Het indienen van een bezwaar geeft u geen uitstel van de betaling. Dat betekent dat u de aanslag op de normale manier moet betalen.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de beschikking WOZ-waarde?

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde?

Niet eens met een aanslag of de WOZ-waarde? Neem contact op met de gemeente! Rechtstreeks contact opnemen met de gemeente vaak goedkoper en sneller.

Eerst bellen

Als u het niet eens bent met de aanslag/beschikking, neem dan contact met ons op. Wij nemen dan samen met u de gegevens door. Een telefoontje naar (0544) 39 35 60 kan al veel vragen oplossen!

Informeel contact over WOZ-waarde

De afgelopen jaren is deze werkwijze toegepast en wij hebben veel positieve reacties ontvangen. De gemeente wil net als u graag dat de WOZ-waarde klopt. Wij hebben er geen enkel belang bij om de waarde te hoog of te laag vast te stellen. Een juiste WOZ-waarde is van belang voor belastingheffingen door gemeente, waterschap en het rijk. Maar bijvoorbeeld ook voor het verkrijgen van een hypotheek.

Toch bezwaar tegen de WOZ-waarde maken?

Dat kan op de volgende manieren:

Digitaal
Zorg voordat u begint dat u de volgende gegevens bij de hand heeft. Deze vindt u op de WOZ-beschikking en op uw belastingaanslag.

 • WOZ-beschikkingsnummer en het jaar waarop de beschikking betrekking heeft;
 • dagtekening van de WOZ-beschikking (datum van de aanslag / WOZ-beschikking);
 • alle objectaanduidingen (panden of percelen) waarvoor u bezwaar maakt;
 • het aanslagnummer van onroerende zaak belastingen;
 • dagtekening van de belastingaanslag en het jaar waarop de aanslag betrekking heeft;
 • uw e-mailadres en telefoonnummer;
 • omschrijving van uw bezwaar in een apart document
 • bijlagen die u bij uw bezwaar mee wilt zenden. Bijvoorbeeld een bezwaarschrift/toelichting op uw bezwaar en bewijsstukken.
  Zorg dat u deze als digitaal bestand gereed heeft. U kunt deze binnen het digitale formulier uploaden.

DigiD logo  Online bezwaar maken tegen WOZ-waarde - met DigiD (voor burgers)

 

Logo eHerkenning  Online bezwaar maken tegen WOZ-waarde – met eHerkenning (voor bedrijven/organisaties)

Om online bezwaar te maken moet u over eHerkenning beschikken op minimaal betrouwbaarheidsniveau 2. Logo eHerkenning 2

 

Logo PDF  Formulier bezwaar tegen WOZ-waardering (pdf - 155 kB)

 

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de aanslag gemeentebelastingen?

Eerst bellen

Als u het niet eens bent met de aanslag/beschikking, neem dan contact met ons op. Wij nemen dan samen met u de gegevens door. Een telefoontje naar (0544) 39 35 60 kan al veel vragen oplossen!

Wilt u toch bezwaar maken tegen de aanslag?

Dat kan op de volgende manieren:

Digitaal

Zorg voordat u begint dat u de volgende gegevens bij de hand heeft.

 • Belastingsoort, aanslagnummer, belastingjaar
  Maakt u bezwaar tegen de aanslag onroerende zaakbelastingen, zorg dan dat u ook de gegevens van de WOZ-beschikking bij de hand heeft.
 • Uw e-mailadres en telefoonnummer
 • Uw bezwaarschrift (met uw handtekening)
 • Bijlagen die u bij uw bezwaar mee wilt zenden. Zorg dat u deze als digitaal bestand gereed heeft. U kunt deze binnen het digitale formulier uploaden.

DigiD logo  Online bezwaar maken tegen de gemeentebelastingen - met DigiD (voor burgers)

 

Logo eHerkenning  Online bezwaar maken tegen de gemeentebelastingen – met eHerkenning (voor bedrijven/organisaties)

Om online bezwaar te maken moet u over eHerkenning beschikken op minimaal betrouwbaarheidsniveau 2. Logo eHerkenning 2

 

Logo PDF  Formulier bezwaar tegen aanslag gemeentebelastingen (pdf - 144 kB)

 

Uitspraak en beroep

Op een bezwaarschrift doen wij altijd schriftelijk uitspraak. Dit gebeurt niet als u het bezwaarschrift intrekt, voordat er een uitspraak is geweest.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de heffingsambtenaar van de gemeente Oost Gelre? Dan kunt u daartegen in beroep gaan bij de Rechtbank Gelderland. Bij het instellen van een beroep betaalt u griffierechten.

Rechtbank Gelderland, sector Bestuursrecht
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem

Bezoek adres: Paleis van Justitie, Walburgstraat 2-4, Arnhem
Telefoonnummer: (026)  359 22 80

Bel of mail gerust als u vragen heeft

Heeft u vragen, dan kunt u ons gerust bellen op (0544) 39 35 60. U kunt uw vraag ook stellen door een e-mail te sturen naar belastingen@oostgelre.nl.