Producten en diensten voor ondernemers

Het predicaat Hofleverancier is een koninklijke onderscheiding die kan worden verleend aan kleine en middelgrote ondernemingen (minder dan 100 werknemers) die een zeer belangrijke plaats innemen in hun regio.
Het predicaat Koninklijk is een koninklijke onderscheiding die kan worden verleend aan ondernemingen in Nederland met meer dan 100 werknemers.

 

Voor het maken van permanente reclame op particulier terrein heeft u een omgevingsvergunning nodig. Reclame maken kan door een opschrift, bekendmaking of afbeelding, waarbij de reclame vanaf de openbare weg te zien is.

 

Het plaatsen van tijdelijke reclameWilt u een reclamebord of andere vorm van reclame plaatsen voor het bekendmaken van evenementen of activiteiten die plaatsvinden in de gemeente Oost Gelre? Dan heeft u in sommige gevallen een vergunning nodig.

 

De gemeente heft reclamebelasting over openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare weg. Dit zijn letters, cijfers, tekens, logo's, symbolen, kleuren of een reclamevoorwerp, of een combinatie daarvan. 
De gemeente heft reclamebelasting op onroerende zaken binnen een afgesproken gebied.

 

Lees meer: Reclamebelasting

Als particulier of bedrijf kunt u een verzoek indienen om uw riool aan te laten sluiten op het gemeentelijk riool.
Als uw aanvraag akkoord is, zorgt de gemeente in overleg met u voor aansluiting op het riool.

 

Lees meer: Rioolaansluiting

De wet verplicht de gemeente voor een goed functionerend riool te zorgen. U betaalt rioolheffing als u gebruiker bent van een pand dat op het gemeentelijke riool aansluit.  De inkomsten van de rioolheffing gebruikt de gemeente voor het onderhoud en vervanging van het gemeentelijk riool.

 

Lees meer: Rioolheffing

Het is mogelijk dat u schade lijdt door toedoen of juist door nalaten van de gemeente. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan schade aan uw auto door een gat in de weg, schade aan uw woning omdat er een tak uit een gemeentelijke boom valt of schade omdat een riool niet goed functioneert. In bepaalde situaties is de gemeente voor dergelijke schade aansprakelijk en kunt u de gemeente om een schadevergoeding vragen.

 

Heeft u (ver)bouwplannen en heeft u daarvoor een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u eerst een schetsplan indienen. Uitgebreide onderzoeken en berekeningen hoeft u vaak nog niet in te dienen. U weet zo, zonder al te veel onkosten te maken, of uw bouwplan kans van slagen heeft.

 

Lees meer: Schetsplan

Een sloopmelding is noodzakelijk om een bouwwerk, standplaats of woonwagen (gedeeltelijk) te mogen slopen. Er is sprake van slopen, indien de constructie van een bouwwerk wordt aangetast of indien er asbest vrijkomt. Het verwijderen van asbesthoudende vloerbedekking uit een woning is dus een vorm van slopen.

 

Een standplaatsvergunning houdt in het op of aan de openbare weg innemen van een standplaats voor het te koop aanbieden, van goederen en/of diensten.
Aan de aanvrager wordt vergunning verleend als op de betreffende standplaatsstrook nog ruimte is. De gemeente heeft voor elke kern standplaatsstroken aangewezen.