Melding incidentele festiviteit

Wilt u als (horeca)ondernemer een muziekactiviteit organiseren (bijvoorbeeld livemuziek)? En verwacht u daarbij de standaard geluidsnormen te overschrijden? Dan kunt u een melding doen om vrijstelling van de voorgeschreven geluidsnormen. Die vrijstelling geldt alleen voor uw bedrijf.

Hoe het werkt

  • Vinden de activiteiten in meerdere horecabedrijven tegelijk plaats? Dan noemen we dat collectieve festiviteiten. De gemeente stelt elk jaar de collectieve festiviteiten vast.
  • Meld de activiteit uiterlijk 2 weken voor de activiteit via het meldingsformulier.
  • U mag jaarlijks maximaal 12 keer een melding doen. Daarom noemen we dit de 12-dagenregeling. Wilt u jaarlijks meer dan 12 festiviteiten organiseren? Dan moet u akoestische maatregelen treffen.
  • U kunt ook gebruik maken van het meldingsformulier in pdf. Stuur het ingevulde formulier op naar de gemeente.

Wat u moet weten

  • Er geldt een geluidsnorm van 70 dB(A) op gevels van gevoelige gebouwen.
  • De maximale eindtijd is 24.00 uur. Uitzondering hierop is vrijdag- en zaterdagavond. Dan geldt een eindtijd van 01.00 uur.
  • Festiviteiten moeten binnen plaatsvinden.
  • Ramen en deuren moeten zijn gesloten, behalve voor het direct doorlaten van personen of goederen.

Vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Ruimte en Economie via (0544) 39 35 35.