Melding incidentele festiviteit

Wilt u als (horeca)ondernemer een muziekactiviteit organiseren (bijvoorbeeld livemuziek)? En verwacht u daarbij de standaard geluidsnormen te overschrijden? Dan kunt u een melding doen om vrijstelling van de voorgeschreven geluidsnormen. Die vrijstelling geldt alleen voor uw bedrijf.

Hoe het werkt

  • Vinden de activiteiten in meerdere horecabedrijven tegelijk plaats? Dan noemen we dat collectieve festiviteiten. De gemeente stelt elk jaar de collectieve festiviteiten vast.
  • Meld de activiteit uiterlijk 2 weken voor de activiteit via het meldingsformulier.
  • U mag jaarlijks maximaal 12 keer een melding doen. Daarom noemen we dit de 12-dagenregeling. Wilt u jaarlijks meer dan 12 festiviteiten organiseren? Dan moet u akoestische maatregelen treffen.
  • U kunt ook gebruik maken van het meldingsformulier in pdf. Stuur het ingevulde formulier op naar de gemeente.

 

Meldingsformulier geluidhinder incidentele festiviteiten

Wat u moet weten

  • Er geldt een geluidsnorm van 70 dB(A) op gevels van gevoelige gebouwen.
  • De maximale eindtijd is 24.00 uur. Uitzondering hierop is vrijdag- en zaterdagavond. Dan geldt een eindtijd van 01.00 uur.
  • Festiviteiten moeten binnen plaatsvinden.
  • Ramen en deuren moeten zijn gesloten, behalve voor het direct doorlaten van personen of goederen.

Vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Omgeving via (0544) 39 35 35.