Vrijstelling geluidsnormen bij feesten

(Horeca)bedrijven moeten voldoen aan landelijke geluidsregels. Hiermee voorkomen we geluidsoverlast. Wel mogen ze een aantal keer per jaar meer geluid produceren dan de standaard geluidsnormen.

We maken onderscheid tussen:

 • incidentele festiviteiten: bijzondere activiteiten van één (horeca)ondernemer;
 • collectieve festiviteiten: bijzondere activiteiten die in meerdere horecabedrijven tegelijk plaatsvinden.

Incidentele festiviteiten

Wilt u als (horeca)ondernemer een muziekactiviteit organiseren (bijvoorbeeld live muziek)? En verwacht u daarbij de standaard geluidsnormen te overschrijden? Dan kunt u een melding doen om vrijstelling van de voorgeschreven geluidsnormen. U mag jaarlijks maximaal 12 keer een melding doen. Wilt u jaarlijks meer dan 12 festiviteiten organiseren? Dan moet u akoestische maatregelen treffen.

Collectieve festiviteiten

Vinden de activiteiten in meerdere horecabedrijven tegelijk plaats? Dan zijn dat collectieve festiviteiten. De gemeente stelt elk jaar de collectieve festiviteiten vast. Er zijn collectieve festiviteiten die voor de hele gemeente gelden. En er zijn festiviteiten die voor een bepaalde kern gelden.

Voorwaarden collectieve festiviteiten in het kort:

 • zondag- tot en met donderdagavond: einde uiterlijk om 24.00 uur
 • vrijdag- en zaterdagavond: einde uiterlijk om 01.00 uur
 • maximaal geluidsniveau: 70 dB(A) zijn op de dichtstbijzijnde woning
 • tijdens de jaarwisseling geldt de hele nacht een geluidsnorm van 60 dB(A).

Voor 2024 heeft de gemeente volgende collectieve festiviteiten vastgesteld:

Gemeente Oost Gelre

 • Jaarwisseling
 • Nieuwjaarsdag
 • Koningsnacht
 • Koningsdag
 • Carnaval
 • Kermis

Kern Groenlo

 • Dweilorkestendag
 • Slag om Grolle

Kern Lichtenvoorde

 • Zomermarkt
 • Keifestival
 • Kerstklokken zondag

Hoe kan ik een klacht indienen over geluidsoverlast?