Gehandicaptenparkeerkaart

Bent u door een handicap of aandoening slecht ter been en kunt u aan één stuk lopend slechts korte afstanden afleggen (maximaal 100 meter)? Een gehandicaptenparkeerkaart kan een oplossing zijn.
U gebruikt de aanvraagmogelijkheid voor het aanvragen, verlengen of wijzigen van een gehandicaptenparkeerkaart. Ook voor het melden van een vermissing of diefstal van uw parkeerkaart gebruikt u deze mogelijkheid.

Wat heeft u nodig?

 • Voor het aanvragen, verlengen of vermissing: uw betaalpas. Aan het eind van de aanvraagprocedure betaalt u via iDEAL.
 • Voor het verlengen of wijzigen: uw huidige parkeerkaart.
 • Voor het ophalen: een geldig identiteitsbewijs.

Wat kost het?

 • Voor het in behandeling nemen van de aanvraag moet u betalen. Deze kosten betaalt u altijd, ook als uw aanvraag wordt afgewezen.
 • Ook voor het verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart betaalt u deze kosten.
 • Voor het wijzigen van het type kaart worden deze kosten ook in rekening gebracht. Dit is bijvoorbeeld het geval als er gewisseld wordt van type B naar B+P.  De kaart is vanaf de wijziging weer geldig voor 5 jaar.

(tarief/tarieven 2022)

Omschrijving Tarief
Gehandicaptenparkeerkaart € 91

Wat u moet weten

 • De parkeerkaart is geldig in alle lidstaten van de Europese Unie en is er voor bestuurders en passagiers.
 • De kaart is maximaal 5 jaar geldig.
 • Bij de parkeervoorzieningen maakt een (medisch) onderzoek verplicht deel uit van de aanvraagbehandeling.

Bent u de bestuurder?

Een geldig rijbewijs
U moet een geldig rijbewijs hebben.

Een (medisch) onderzoek maakt verplicht deel uit van de aanvraagbehandeling
Als u niet bekend bent bij het Sociaal Team dan wordt deze medische keuring uitgevoerd door adviesbureau Treve. Als u wel bekend bent bij het Sociaal Team dan wordt u (medisch) beoordeeld door een consulent. Bij twijfel wordt alsnog een medische beoordeling uitgevoerd door adviesbureau Treve.  ​Bij deze beoordeling wordt gekeken of:

 • u een loopstoornis heeft van langdurige aard én
 • welke afstand u nog met loophulpmiddelen zelfstandig kunt overbruggen. Onder loophulpmiddelen worden o.a. verstaan: krukken, wandelstok, rollator en looprekje. Kunt u minder dan 100 meter zelfstandig lopen of bent u permanent rolstoel gebonden, dan komt u in aanmerking voor een Europese gehandicaptenparkeerkaart, type B.

Bent u passagier?

Voor een passagierskaart komt u in aanmerking als u voldoet aan de eisen voor een:

 • bestuurderskaart en
 • u als gehandicapte voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder. Het gaat hier om de Europese gehandicaptenparkeerkaart, type P. Wanneer deze hulp niet noodzakelijk is, komt u niet voor een passagierskaart in aanmerking.

Bent u bestuurder en passagier?

Voor een bestuurderskaart en passagierskaart komt u in aanmerking als u aan de voorwaarden voor een bestuurder voldoet. En als gehandicapte voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van de hulp van degene die met u meereist. 

Instellingen

Voor het (collectief) vervoer van mensen met een handicap die verblijven in een WLZ-instelling (Wet Langdurige Zorg) bestaat de mogelijkheid een Europese gehandicaptenparkeerkaart af te geven. Op deze parkeerkaart wordt de achternaam van de directeur van de instelling vermeld en de naam van de instelling. Bent u een instelling en wilt u één of meerdere gehandicaptenparkeerkaarten aanvragen neem dan contact op met het Sociaal Team.

Vragen?

Neem dan contact op met het Sociaal Team Oost Gelre.