Strategie gemeente Oost Gelre - Samen aan de slag in andere tijden

Welk effect hebben actuele thema’s als krimp, wonen en werken, zorg en onderwijs op Oost Gelre, op onze toekomst? In een aantal bijeenkomsten met inwoners is informatie hierover samengevat in één visie die een beeld geeft van de actuele ontwikkelingen en hoe Oost Gelre daar richting in kan vinden.

De opmerkingen en ideeën zijn nu vertaald naar een strategie. Een strategie die ook hele praktische handvatten biedt om de discussie een vervolg te geven. Om ideeën en oplossingen dichterbij te brengen, zodat we de gevolgen van krimp en andere thema’s op kunnen vangen. Hieronder kunt u de strategie inzien.

Strategie gemeente Oost Gelre Samen aan de slag in andere tijden (pdf - 7,2 MB)

Strategie gemeente Oost Gelre (iPad versie) (pdf- 7,6 MB)